Sjællands Erhvervsakademi

Om Zealand

På Zealand udbyder vi videregående uddannelser på fuld tid og deltid. Vi sikrer løbende uddannelsernes aktualitet og kvalitet i samarbejde og dialog med regionens virksomheder – de virksomheder, som vores dimittender er i praktik i og får job i. Vores målsætning er at skabe anvendelig viden, der sikrer de studerendes, virksomhedernes og regionens konkurrenceevne nu og i fremtiden.

Vores undervisere har brancheerfaring fra erhvervslivet, brænder for deres fagområder og har fokus på virksomhedernes behov. Zealand er tæt på de studerende og erhvervslivet i hele regionen med vores fem afdelinger i Køge, Nykøbing Falster, Næstved, Roskilde og Slagelse. Desuden starter vi en ny uddannelsesstation op i Nordvestsjælland i sommeren 2019, når vores finansøkonomuddannelse åbner i Holbæk.

Velkommen til Zealand – Sjællands Erhvervsakademi!

Zealands direktion
Rektor Ulla Skaarup & Ressourcedirektør Rasmus Aare Nielsen

På Zealand uddanner vi til job i erhvervslivet. Vores mål er at uddanne medarbejdere, der er innovative, professionelle og i stand til at koble teori og praksis. Vi er både tæt på de studerende og tæt på virksomhederne - blandt andet i en lang række projekter, hvor de studerende skaber ny værdi for erhvervslivet. Det nære samarbejde og vores fokus på praktisk anvendelse betyder, at vores studerende får de kvalifikationer, der passer bedst ind på det aktuelle arbejdsmarked.

Ulla Skaarup, rektor

Bestyrelse
Akademichefer
Studieledere
Fundamentet for vores strategi

Fundamentet for vores strategi er vores vision.

Visionen skal angive en retning og en ambition for Zealands arbejde. Det er Zealands vision at uddanne ambitiøse studerende, som vil og kan gøre en forskel i det sjællandske erhvervsliv.

  • Vi vil uddanne innovative og problemløsende praktikere, der medvirker aktivt til udvikling og vækst.
  • Vi vil tilbyde målrettede uddannelser og faglig udvikling til såvel unge uddannelsessøgende som erhvervsaktive voksne.
  • Vi vil uddanne og danne reflekterende og professionelle praktikere, der med afsæt i et teoretisk fundament og en solid praksisforståelse kan forstå og perspektivere udfordringer, træffe aktive valg og løse opgaver i virksomhederne. Zealands dimittender kan kombinere det nære med det fjerne med en klar fornemmelse for den globale konkurrences forskellige aspekter.
  • Vi vil gøre ny faglig viden relevant og tilgængelig for erhvervslivet og gennem samarbejde mellem studerende, medarbejdere og virksomheder skabe konkrete innovative løsninger.
Uddannelsesudvalg

Struktur for Zealands uddannelsesområder/uddannelsesudvalg

Zealand strukturer sin aftagerinddragelse på to niveauer:

Lovbestemte uddannelsesudvalg for hvert sit uddannelsesområde indeholdende beslægtede Professionsbacheloruddannelser (PBA), Diplomuddannelser, Erhvervsakademiuddannelser (AK) og deltids akademiuddannelser (AU)

Et ekspertudvalg for hver enkelt uddannelse (PBA, AK, AU), eller fælles for nært beslægtede uddannelser. Ekspertudvalgene refererer til de respektive uddannelsesudvalg, hvor det findes nødvendigt.

DOWNLOADS

Partnerskabsaftaler

Organisationsdiagram

Zealand organisationsdiagram

Zealands pædagogiske grundlag