Sjællands Erhvervsakademi

Kom ud i verden

Som studerende på Zealand har du mulighed for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet.

Hvis du ønsker at tage et semester i udlandet bør du planlægge dit udvekslingsophold i god tid. Du bør begynde din planlægning et halvt til et helt år før selve opholdet.

Du kan vælge to former for udveksling: Praktik- eller studieophold. Og hertil kommer valget om det skal være inden for eller uden for EU.

Film produceret af Nerd Productions

Jeg støtter vores studerendes interesse for at komme på udveksling. Foruden det store faglige udbytte oplever de fleste studerende, at et ophold i udlandet giver dem en utrolig værdifuld personlig udvikling. De kommer hjem med et andet verdenssyn, ligesom de fleste også oplever, at de hjemlige himmelstrøg pludselig ses i et helt andet lys. Med sig videre i livet tager de international kulturforståelse, praksisnær viden og stærke sprogkundskaber.

— Jørgen Heramb, International chef

Forsikring - vigtig!

Vil du i praktik i udlandet eller læse et semester på en af vores partner institutioner, er du selv ansvarlig for at få tegnet de nødvendige forsikringer. OG hvis dit praktik eller studieophold inden for Erasmus Plus programmet er der nogle skærpede krav du som studerende skal være opmærksom på, og vi som Institution skal medvirke til at sikre.

HELT generelt er det dit eget ansvar at sørge for at du er tilstrækkelig forsikret under dit udlandsophold.

Er uheldet ude

Som studerende på Zealand har du selvfølgelig adgang til råd og vejledning fra din studievejleder og andre på uddannelsesstedet.

De kan i de fleste tilfælde hjælpe dig videre, men du har også gratis adgang direkte til den landsdækkende Studenterrådgivning: http://www.studraadgiv.dk

Sproglig forberedelse

Det er en god idé at gå i gang med den sproglige forberedelse tidligt. Selvfølgelig kan det være at du tager af sted for at forbedre dine sprogkundskaber, men hvis al energi i begyndelsen skal bruges til at prøve at forstå, hvad der bliver sagt, bliver det faglige udbytte også derefter.

Til mange universiteter i engelsksprogede lande samt til nogle universiteter, som udbyder programmer på engelsk, skal du bruge en engelsk sprogprøve for at komme ind.

Dette bør du undersøge i god tid og sørge for også at få afviklet i god tid inden det planlagte studieophold.

Nedenfor finder du links til forskellige relevante sprogkurser/sprogprøver:

TOEFL prøve/test: www.ets.org

IELTS prøve/test: www.ielts.org

Fagligt udbytte

Studie- og praktikophold skal give et andet og måske større fagligt udbytte end det, du kunne få ved at blive hjemme.

Du bør udarbejde studieprogrammet og vælge studiestedet ud fra dine faglige interesser og mål. Bliver den faglige del af opholdet en succes, er der også større chance for at det sociale og kulturelle udbytte af opholdet bliver det.

Vi anbefaler at du søger vejledning hos såvel din studievejleder, din uddannelses undervisere og dine medstuderende, som selv har været på studieophold. Og vi opfordrer dig til at deltage, hvis dit uddannelsessted holder internationale informationsdage, hvor medstuderende og andre fortæller om deres studieophold. Oftest vil der også være udenlandske studerende på din uddannelsessted.

Du kan med fordel opsøge dem, og få dem til at fortælle om deres erfaringer og gode råd.

Bolig under opholdet

Hvis du skal på studieophold vil værtsuniversitetet ofte kunne hjælpe dig med at finde en bolig på campusset.

Hvis værtsuniversitetet ikke kan hjælpe dig, er der andre muligheder. Du kan enten rejse ud i god tid og forsøge at finde noget selv, eller du kan undersøge værtsuniversitets hjemmeside for boligtilbud. Det kan være meget forskelligt fra person til person, hvordan man ønsker at bo under sit ophold i udlandet.

Nogle synes, det er alle tiders at bo på campusset, og andre vil hellere bo i en delelejlighed eller i et hus. Du skal ligeledes tage stilling til, hvad du vil gøre med din bolig i Danmark under opholdet. Der er flere muligheder, og fremleje kunne være en af dem.

Meritoverførsel

Inden du tager afsted på et udenlandsk studie- eller praktikophold, skal det afklares, hvor meget merit du får for dit ophold. Dette aftales og afklares med din studieleder, studievejleder (og Erasmuskoordinatoren, hvis du har været på et Erasmusophold).

Indholdet af et udenlandsk studie- eller praktikophold samt længden på dit ophold skal aftales med den udenlandske værtsorganisation/-institution og indføres i en ”Learning Agreement” (ved studieophold) eller “Training Agreement” (ved praktikophold).

Ved studieophold skal du være opmærksom på – især for lande uden for EU – at disse ikke nødvendigvis arbejder med ECTS points, som vi gør. Det betyder at et lige antal credit points ikke nødvendigvis modsvarer hinanden. Meritten indføres i en Learning Agreement både i form af lokale credit points og de modsvarende ECTS.

Da det kan være lidt svært for den enkelte at ”omregne” bedes du tale med din studieleder eller studievejleder om det. Studielederene eller studievejlederen skal i øvrigt også skal godkende den endelige aftale.

Eksamener i udlandet følger den udenlandske institutions eksamensregler og meriteres senere i Danmark. Eksamenskaraktererne overføres ikke direkte til danske karakterer, men det danske eksamensbevis vil indeholde en meritering af det udenlandske eksamensbevis.

Husk ved studieophold at få et Transcript of Records med hjem, således at din uddannelse kan overføre meritten til dit studie. Dette er dit eget ansvar.

Hjem før tid?

Hvis du afbryder dit ophold i udlandet før tid, skal du meddele det til din studievejleder med det samme. Enten, så snart du ved, at du vil tage hjem før tid, eller så snart du er kommet hjem. Du skal afrapportere på samme måde, som hvis du havde været af sted hele perioden, og din uddannelsesleder vil sammen med din studievejleder tage stilling til, om du skal tilbagebetale hele eller dele af dit stipendium.

Gode råd

Du bør begynde planlægningen af dit studieophold i god tid inden afrejsen. Typisk skal du gå i gang ½ – 1 års tid, før du skal afsted.

Du bør undersøge:

  • Det sted, du gerne vil studere
  • Hvilke fag dit studieprogram skal indeholde
  • Mulighederne for økonomisk støtte
  • Boligforhold
  • Forsikring
  • Sproglig forberedelse, sprogtest og andre test
  • Rejsen, opholdstilladelse, vaccinationer m.m.

Husk også at få dig en kontaktperson på Zealand, inden du rejser! Alle studerende, der tager på udveksling, har en kontaktperson på Zealand.

Personen holder løbende kontakt til den studerende og sikrer, at opholdet er i overensstemmelse med de oprindelige krav, selvom der skulle ske ændringer undervejs.

Hjemkomst

Efter et ophold i udlandet skal du være opmærksom på, at du skal afrapportere opholdet, og at du skal sørge for, at dine resultater bliver meritoverført. Hvis du afbryder opholdet og kommer hjem før tid, skal du desuden være opmærksom på, at din studievejleder skal have det at vide med det samme.

Afrapportering

Hvis du har modtaget et stipendium, skal du udfylde en såkaldt “Final Report”. Vær opmærksom på, at du skal have foretaget afrapporteringen senest tre måneder efter afslutningen på dit studieophold. Hvis dette ikke sker, forbeholder vi os retten til at kræve stipendiet tilbagebetalt, og i yderste konsekvens vil vi bede Finansstyrelsen trække pengene fra din SU. Andre studerende på udlandsophold bedes også udfylde en “Final Report”, da det er gennem disse, at vi blandt andet kan evaluere på praktikpladsen/studiestedet mv.

Der afholdes internationale dage/uger på de enkelte uddannelser, hvor der oplyses om mulighederne for at komme på praktik og studieophold i udlandet. Vi forventer, at studerende, der tidligere har benyttet sig af denne mulighed, møder op og fortæller andre studerende om deres oplevelser og erfaringer.

Hjem før tid?

Hvis du afbryder dit ophold i udlandet før tid, skal du meddele det til din studievejleder med det samme. Enten, så snart du ved, at du vil tage hjem før tid, eller så snart du er kommet hjem. Du skal afrapportere på samme måde, som hvis du havde været af sted hele perioden, og din uddannelsesleder vil sammen med din studievejleder tage stilling til, om du skal tilbagebetale hele eller dele af dit stipendium.

Faktaark om praktik

Anne-Kathrine Skadhauge

International koordinator

Praktikkoordinator

50762628

ansk@zealand.dk

Køge

Helene Weiss Johansen

Lektor

50762647

HeJo@zealand.dk

Næstved

Jan Kiholm

Underviser

50762612

JaKi@zealand.dk

Næstved

Sabrina Lykkegaard Svidt

International ambassadør

50762673

SASV@zealand.dk

Roskilde

Kenneth Strøm Hansen

Underviser

50761019

keha@zealand.dk

Slagelse