Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Jordbrug (Top-Up)

Vil du dybere ned i arbejdet med jordbrug? Vil du forene den teoretiske verden med den praktiske? Og kan du se dig selv være projektleder indenfor natur og miljø? Så kan du bygge videre med en Top Up Bachelor i Jordbrug oven på din uddannelse til Jordbrugsteknolog.

Om uddannelsen

Fra mikroskopet indendørs til at se det hele gro udendørs? Drømmer du om at arbejde med komplekse opgaver og problemstillinger inden for landbrug, offentlige miljø- og naturforvaltninger eller i private miljø-, energi- og anlægsvirksomheder, så åben for muligheden med en Top Up-Bachelor-uddannelse i Jordbrug. Uddannelsen, der tager halvadet år, er den naturlige fortsættelse på Jordbrugsteknologen, men andre erhvervsakademiuddannelser såsom Miljøteknolog kan også give adgang. På en Top Up Bachelor i Jordbrug ved Zealand specialiserer du dig i studieretningen Natur og Miljø.

Med studieretningen Natur og Miljø opbygger du viden inden for bæredygtig og ansvarlig produktion og forbrug. Du lærer om biologiske ressourcer, økologiske kredsløb, grøn omstilling, markedskommunikation, bæredygtig virksomhedsudvikling. Du har undervisning i jordbrugsbiologi samt i de bredere discipliner f.eks. projektledelse, innovation, virksomhedsudvikling, markedskommunikation og personaleledelse. Du lærer på den måde at udvikle, planlægge og implementere projekter. Samtidigt opnår du en forretningsforståelse, som du vil opleve er relevant i mange forskellige erhvervsmæssige sammenhænge. Det stiller dig bedre i rollen som sparringspartner for virksomheder og organisationer – og giver dermed noget ekstra, som understøtter dig i din specialistrolle.

På uddannelsen Jordbrug lærer du desuden specifik om naturforståelse, forvaltning og beskyttelse af landskaber og naturområder. Uddannelsen går tæt på bæredygtig ressourceudnyttelse f.eks. i form af affald, energi og klimatilpasning.

Hvad kan du med en PBA-uddannelse i Jordbrug?

Overordnet set lærer du at analysere og rådgive om biologiske og merkantile problemstillinger, og du lærer at arbejde med salg og forretningsstrategi i jordbrugsvirksomheden og relateret virksomheder. Du vil kunne varetage opgaver så som rådgivning, forvaltning, projektstyring, ledelse, salg og undervisning inden for jordbrug, miljø og natur.

Du har den fornødne tyngde i din uddannelse, og du kender metoder og de nyeste teknologier – og du evner at gå praksisnært til problemstillingerne inden for jordbrug, miljø og natur.

PBA’er i Jordbrug er meget eftertragtet i erhvervslivet, og du vil kunne se ind i jobåbninger, som rummer rådgivning og konsulentarbejde inden for bl.a. landbruget, miljøforvaltning og –tilsyn, naturpleje og –genopretning, vurdering og registrering af naturtilstand og –kvalitet, prøvetagning af drikke-, spilde-, bade- og grundvand, landbrugsfaglig rådgivning i forsikringsselskaber eller banker, i produktionsudvikling samt forskning eller undervisning på jordbrugsrelateret uddannelser.

 

Få job inden for:
  • Miljø og Natur
  • Husdyrproduktion
  • Planteproduktion
  • Rådgivning og Forvaltning
  • Undervisning og Forskning

Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsen kan du kontakte vores optagelseskontor på telefon 5076 2830 — eller pr. mail: optag@zealand.dk

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

TitelJordbrugsvirksomhed
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Varighed1½ år
ECTS point90
SprogDansk
Studiestart September
Steder Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Lignende Jordbrugsteknolog, Urban Landskabsingeniør (PBA)
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

studerende kigger ned i mikroskop

Hvordan er det at være professionsbachelor i Jordbrug?

Hør Emils historie

Hvad indeholder uddannelsen?

Lær mere om uddannelsen

Uddannelsens indhold

Omsæt din teori til praksis
Undervisningen på din uddannelse er opbygget omkring cases og projekter med høj inddragelse af erhvervslivet. Du kommer på virksomhedsbesøg, og gæster fra erhvervslivet besøger uddannelsen og giver indlæg fra deres virksomheder. Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, gruppearbejde og selvstændig opgaveløsning.
Teori og praksisnærhed går hånd i hånd på uddannelsen. Den faglige viden tryktester du og dine medstuderende sammen i virksomhedssamarbejder og i casearbejde – og du gør det individuelt under dit praktikophold. Den tilgang sikrer god forretningsforståelse og erfaring med projektsamarbejde, som også bliver centralt i dit arbejdsliv i virkeligheden. Din fagfaglige viden bakkes op af indsigter i markedskommunikation, formidling, valg af metode, refleksioner over anvendelse af valid viden, strategisk virksomhedsledelse og udvikling af nye forretningsmodeller. Fagkombinationen gør dig i stand til at kunne reflektere over og udvikle din praksis inden for jordbrug – og videreformidle den.

Sådan foregår undervisningen
Din overbygningsuddannelse består af tre semestre og består af obligatoriske fællesfag, studieretningsfag, en praktikperiode samt et afsluttende bachelorprojekt.
På studieretningen Husdyrproduktion bliver du klædt på til at arbejde professionelt med husdyrproduktionen. Du lærer bæredygtig produktion og optimering, databehandling og ressourceoptimering. Du opnår viden om faglige sammenhænge gennem praktisk træning og komplekse opgaver, der spænder over lovgivning, velfærd, sundhed, økonomi og klimaudvikling. Du får indsigter i grønne teknologier, som giver mulighed for fremtidige løsninger i husdyrproduktionen. Særlige fagspecifikke fag for din studieretning er optimering af socialisering og håndtering af dyreunger i husdyrproduktionen i forhold til gældende anbefalinger, ressourceoptimering inden for husdyrproduktionen, management inden for sundhed og velfærd samt identificering af mulige optimeringer med udgang i klima- og velfærdsundersøgelse.

På studieretningen Planteproduktion bliver du i stand til at arbejde professionelt med nuværende og fremtidige produktionsmæssige udfordringer. Du lærer at arbejde med grøn teknologi, fysiologiske processer i planten, bæredygtig produktionsoptimering, databehandling, samt forståelse af virksomhedsstrukturer. Du får viden om naturbeskyttelse og lovgivning på området. Desuden lærer du kompetencer som kan højne biodiversitet i landbruget. Fagspecifikke emner på studieretningen er planteanatomi, forsøgsplanlægning og udførelse, forståelse af fysiologiske processer i planten, og viden om de faktorer, der påvirker dem.

På studieretningen Natur og Miljø lærer du at håndtere nuværende og fremtidige miljøproblemer. Du arbejder med grøn energi og energiplanlægning, og med bæredygtig produktionsoptimering, databehandling, samt affaldshåndring. Du får viden om miljøbeskyttelse gennem lovgivning, og du opnår de fornødne og praktiske kompetencer til at føre miljøtilsyn, håndtere forurenet jord og beskytte grundvandet. Af fagspecifikke emner på studieretningen kan nævnes arbejde med lokal afledning af regnvand, så kloakkerne ikke oversvømmes under store regnskyl, sikring af spredningsmuligheder for dyr og planter i det åbne land, etablering af skov som værn mod fremtidens stigende vindstyrker og svampeangreb samt inddæmme tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøer og samtidig øge biodiversiteten gennem etablering af nye vådområder.

Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog eller anden relevant erhvervsakademiuddannelse.

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra ansøgernes karaktergennemsnit på den adgangsgivende uddannelse.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven og alle dens delelementer, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumenter dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt af dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

Læs mere om SU her

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

Læs mere om transportrabat her

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål