Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Jordbrug (Top-Up)

En Top-Up Bachelor i Jordbrug er uddannelsen for dig, der drømmer om at arbejde med komplekse opgaver og problemstillinger inden for landbrug, offentlige miljø- og naturforvaltninger samt private miljø-, energi- og anlægsvirksomheder.

I løbet af uddannelsen skal du vælge mellem studieretningerne Husdyrproduktion, Planteproduktion eller Natur og Miljø.

Du opbygger bl.a. viden inden for bæredygtig og ansvarlig produktion og forbrug, jordbrugsbiologi, projektledelse, innovation, virksomhedsudvikling, markedskommunikation og personaleledelse. Du bliver rustet til at udvikle, planlægge og implementere projekter. Samtidigt opnår du en forretningsforståelse, som er relevant i mange erhvervsmæssige sammenhænge, hvilket gør dig til en ideel sparringspartner for virksomheder og organisationer.

Få job inden for:

 • Rådgivning og konsulentarbejde indenfor landbruget
 • Miljøforvaltning og -tilsyn
 • Naturpleje og -genopretning
 • Vurdering og registrering af naturtilstand og -kvalitet
 • Prøvetagning af drikke-, spilde-, bade- og grundvand
 • Landbrugsfaglig rådgivning i forsikringsselskaber, banker m.v.
 • Produktionsudvikling
 • Undervisning på landbrugsskoler m.v.
Få job inden for:
 • Miljø og Natur
 • Husdyrproduktion
 • Planteproduktion
 • Rådgivning og Forvaltning
 • Undervisning og Forskning

Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsen kan du kontakte vores optagelseskontor på telefon 5076 2830 — eller pr. mail: optag@zealand.dk

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Jordbrugsvirksomhed
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Varighed 1½ år
ECTS point 90
Sprog Dansk
Studiestart September
Steder Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Lignende Jordbrugsteknolog, Urban Landskabsingeniør (PBA)
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Hvordan er det at være professionsbachelor i Jordbrug?

Hør Emils historie

Hvad indeholder uddannelsen?

Lær mere om uddannelsen

Uddannelsens indhold

En Top-Up Bachelor i Jordbrug er den naturlige overbygning på jordbrugsteknologiuddannelsen, men andre erhvervsakademiuddannelser også kan give adgang.
Uddannelsen består af tre semestre inklusiv praktik og et afsluttende bachelorprojekt.

Undervisningen er opbygget omkring cases og projekter med inddragelse af erhvervslivet i form af virksomhedsbesøg samt indlæg fra deltagende virksomheder. Undervisningen afvikles med holdundervisning, forelæsninger, workshops, gruppearbejde og selvstændig opgaveløsning.

Den faglige viden du får, bliver afprøvet i virksomhedssamarbejder, og når du arbejder med projekter – individuelt og i grupper. Forretningsforståelse og projektsamarbejde bliver også et centralt fokus på uddannelsen.

I løbet af uddannelsen skal du vælge mellem studieretningerne Husdyrproduktion, Planteproduktion eller Natur og Miljø.

HUSDYRPRODUKTION
På studieretning Husdyrproduktion bliver klædt på til at arbejde professionelt med sparring i husdyrproduktionen.

Du arbejder med bæredygtig produktion og optimering, databehandling og ressourceoptimering. Du opnår viden om faglige sammenhænge gennem praktisk træning og komplekse opgaver, der spænder over lovgivning, velfærd, sundhed, økonomi og klimaudvikling. Du bliver undervist i kommunikation og formidling, så du er rustet til at rådgive og vejlede inden for både økologisk eller konventionel husdyrproduktion.

Du opnår kompetencer gennem tværfagligt samarbejde om grønne teknologier, som giver mulighed fremtidige løsninger i husdyrproduktionen.

Herunder ses nogle af de emner, der undervises i på studieretning husdyrproduktion:

 • Optimering af socialisering og håndtering af dyreunger i husdyrproduktionen i forhold til gældende anbefalinger
 • Ressourceoptimering inden for husdyrproduktionen
 • Værdien af management inden for sundhed og velfærd
 • Udpege mulige optimeringer med udgang i klima- og velfærdsundersøgelse

PLANTEPRODUKTION
På studieretningen Planteproduktion bliver du klædt på til at arbejde professionelt med håndteringen af nuværende og fremtidige produktionsmæssige udfordringer.

Du arbejder med grøn teknologi, fysiologiske processer i planten, bæredygtig produktionsoptimering, databehandling, samt forståelse af virksomhedsstrukturer.

Du får viden om naturbeskyttelse samt tilhørende lovgivning og opnår kompetencer, til at indføre tiltag i landbruget til gavn for biodiversitet. Du bliver undervist i kommunikation og formidling, så du bl.a. er rustet til at rådgive indenfor planteproduktion. Endvidere bliver du klædt på til at planlægge og udføre forsøg.

Du arbejder med at forstå og håndtere klimaforandringerne i praksis, herunder hvordan vi udnytter jordens ressourcer bedst samt miljøeffekter af tiltag.

Eksempler på specifikke emner, der arbejdes med på studieretningen Planteproduktion:

 • Forsøgsplanlægning og udførelse
 • Forståelse af fysiologiske processer i planten, og faktorer der påvirker dem.
 • Planteanatomi

 

NATUR OG MILJØ
På studieretningen Natur og Miljø bliver du klædt på til at arbejde professionelt med at håndtere nuværende og fremtidige miljøproblemer.
Du arbejder med grøn energi og energiplanlægning, bæredygtig produktionsoptimering, databehandling, samt affaldshåndring. Du får viden om miljøbeskyttelse gennem lovgivning og praktiske kompetencer, herunder at føre miljøtilsyn, håndtere forurenet jord og beskyttelse af grundvandsressourcen. Du bliver undervist i kommunikation og formidling, så du er rustet til at rådgive indenfor bl.a. produktion, naturpleje og landskabsplanlægning.

Du arbejder med at forstå og håndtere klimaforandringerne i praksis, herunder hvordan vi udnytter jordens ressourcer bedst samt miljøeffekter af tiltag.
Herunder ses nogle emner, der arbejdes indenfor på linjen Natur og Miljø:

 • Lokal afledning af regnvand der sikrer, at kloakkerne ikke oversvømmes under store regnskyl.
 • Sikring af spredningsmuligheder for dyr og planter i det åbne land.
 • Etablering af skov som er rustet mod fremtidens stigende vindstyrker og svampeangreb.
 • Mindske tilførslen af næringsstoffer til vandmiljø og samtidig øge biodiversiteten, gennem etablering af vådområder.
Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog eller anden relevant erhvervsakademiuddannelse.

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra ansøgernes karaktergennemsnit på den adgangsgivende uddannelse.

Bemærk!<(/strong>
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven og alle dens delelementer, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumenter dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

Læs mere om transportrabat her

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål