Sjællands Erhvervsakademi

Administrationsøkonom

Private og offentlige virksomheder har brug for personer, der kan løse arbejdsopgaver inden for administration, sagsbehandling, udvikling, kvalitetssikring og personalehåndtering – og det er her du som administrationsøkonom kommer ind i billedet.

Med erhvervsakademiuddannelsen til administrationsøkonom er du kvalificeret til at kunne varetage en bred vifte af administrative opgaver i krydsfeltet mellem den private og offentlige sektor.

Arbejdsopgaverne for en administrationsøkonom spænder vidt, da du skal kunne organisere, planlægge, servicere, koordinere, og kommunikere med mange forskellige mennesker og organisationer. Administration er en del af alle virksomheder og kravene til ansattes administrative færdigheder stiger, fordi opgaverne bliver mere komplekse. En administrationsøkonom har mange karrieremuligheder og kan let varetage opgaver på mellemlederniveau.

Få job inden for:
 • Jura
 • Personaleudvikling & HR
 • Organisation & Ledelse
 • Forvaltning
 • Intern kontrol & revision

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Administrationsøkonom
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk
Studiestart August/september
Steder Uddannelsesvej 22, 4600 Køge
Lignende Logistikøkonom, Serviceøkonom (vinter)
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Lene Knudsen

Studievejleder

Køge

50762626

LeKn@zealand.dk

Køge

Hør Ebros historie

Hvordan er det at være administrationsøkonom?

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til administrationsøkonom er sammensat af en række obligatoriske fag, en valgfagspakke og en praktikperiode på 10 uger, samt en afsluttende projekteksamen. Undervisningen varierer mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i samarbejde med andre studerende.

Uddannelsens obligatoriske elementer ligger inden for kerneområderne samfundsforhold, organisation, administration (inklusiv sagsbehandling og kvalitetssikring), jura (herunder aftaleret, personalejura og forvaltningsret), samt økonomi.

På uddannelsen udbyder vi valgfagene: Forretningsudvikling og Digital track. Undervisningen foregår på engelsk. (Eksamen forgår på dansk eller engelsk efter eget valg) Begge valgfag retter sig mod private små og mellemstore virksomheder, men tilrettelagt således, at der er taget højde for, at du har mulighed for at vælge en TOP-UP PBA efter den korte videregående uddannelse.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller EUX – alle med engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
 • Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialer
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed, samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C

 

 • Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
 • Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
 • På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav skal være bestået.

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Motiveret ansøgning

Der tilbydes ikke betinget optag på denne uddannelse. Det betyder, at specifikke adgangskrav skal være bestået og dokumenteret ved fristen 5. juli kl. 12 for uddannelsespladser søgt via Optagelse.dk (Den Koordinerede Tilmelding). I modsat fald risikerer du, at din ansøgning bliver afvist. Eventuelle ledige uddannelsespladser vil kunne søges fra 26. juli, og specifikke adgangskrav for disse skal være bestået og dokumenteret ved fristen 1. december.

 

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER