Sjællands Erhvervsakademi

International handel og markedsføring (Top-Up PBA)

Top-Up Professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring giver dig et godt afsæt for en karriere inden for marketing, salg og eksport. Da uddannelsen har særligt fokus på salg og de internationale aspekter ved handel og markedsføring, vil du typisk få job i virksomheders salgs- eller eksportafdelinger.

International handel og markedsføring bygger videre på en anden kortere videregående uddannelse som for eksempel markedsføringsøkonom. Den kvalificerer dig til selvstændigt og professionelt at udføre jobfunktioner knyttet til det internationale marked.

Uddannelsen kan også tages på engelsk på Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde – med opstart i august/september eller februar: International Sales and Marketing

Få job inden for:
  • Salg og International handel
  • Markedsføring
  • Eksport

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Professionsbachelor i international handel og markedsføring
Niveau Professionsbachelor (TOP-UP)
Varighed 1½ år
ECTS point 90
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart August/september Januar/februar
Steder Femøvej 3, 4700 Næstved
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Lignende Finansøkonom, Handelsøkonom, Markedsføringsøkonom
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Inge Langberg Kjær

Teamleder, Studievejleder

Roskilde

50762680

inkj@zealand.dk

Roskilde

Jette Pia Bech

Teamleder, Studiesekretær

Roskilde

50762659

JeBe@zealand.dk

Roskilde

Kristina Rejngaard Maradi

Studiesekretær

Roskilde

50762190

KRMA@zealand.dk

Roskilde

Nønne Schou Christensen

Projektmedarbejder

Næstved

50762742

NOCH@zealand.dk

Næstved

Mette Day

Praktikkoordinator

Næstved

50762726

MEDA@zealand.dk

Næstved

Hør Jakobs historie

Hvordan er det at være professionsbachelor i int. handel og markedsføring?

Uddannelsens indhold

En professionsbachelor i International Handel og Markedsføring er den naturlige overbygning på markedsføringsøkonomuddannelsen, selvom andre erhvervsakademiuddannelser også kan give adgang. Uddannelsen består af tre semestre inklusiv praktik og afsluttende bachelorprojekt.
Undervisningen er opbygget omkring realistiske cases og projekter, inddragelse af erhvervslivet i form af deltagende virksomheder. Du bliver undervist i fagområderne markedsføring, salg og jura, men du får også viden om ledelse, organisation og økonomi – specielt i relation til international handel og samarbejde.
Undervisningen foregår som holdundervisning, forelæsninger, workshops, gruppearbejde og selvstændig opgaveløsning.
Du kan tage uddannelsen på enten dansk eller engelsk.
En professionsbachelor i International Handel og Markedsføring kvalificerer desuden til videregående uddannelser på master- og kandidatniveau.

Adgangskrav

Følgende giver adgang uddannelsen:

  • En uddannelse som markedsføringsøkonom eller tilsvarende kort videregående uddannelse
  • Ved en optagelse på uddannelsen lægges der vægt på dit adgangsgivende eksamen samt motivation og tidligere erfaring

Specifikke adgangskrav: Ved optagelse på uddannelsen lægges der vægt på gennemsnit på adgangsgivende eksamen, motivation og tidligere erfaring. Ansøgere kan blive indkaldt til personlig samtale.
Du kan blive indkaldt til en personlig samtale og skal til ansøgningen vedlægge kopi af din adgangsgivende eksamen, dokumenter vedrørende erhvervserfaring og en begrundelse for, hvorfor du ønsker at starte på uddannelsen.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER