Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Jordbrugsteknolog

Tilbage til rødderne kunne man fristes til at sige: Hvis du har stærk interesse for naturen, og du vil vide, hvordan vi kan bruge den, samtidig med, at vi passer på den, så er Jordbrugsteknolog en god uddannelse for dig.

Om uddannelsen

På uddannelsen til Jordbrugsteknolog lærer du at analysere og rådgive om biologiske og merkantile problemstillinger inden for jordbruget og indenfor naturbeskyttelse og -bevarelse. Respekt for naturen er et pejlemærke, og vi styrer efter principperne for FN’s verdensmål omkring bæredygtig udnyttelse af ressourcer, integrering af tiltag mod klimaforandringer, reducering af affald, bremsning af biodiversitetstab og beskyttelse af værdifuld natur på uddannelsen.

Allerede inden du begynder på din uddannelse, skal du vælge mellem følgende studieretninger – valget står mellem Natur & Miljø og Jordbrugsøkonomi & Ledelse. Begge specialer dyrker de samme emner og problematikker, men de sigter mod beskæftigelse forskellige steder i erhvervslivet:

På Natur & Miljø beskæftiger du dig grundlæggende med natur, naturforståelse, og miljøforvaltning: Du opnår en dyb forståelse af naturen, og du opbygger viden og værktøjer til at beskytte landskaber, naturområder og drikkevand samt du får viden til at kunne varetage naturgenoprettelse. Det er en god uddannelse, hvor du kan udvikle dine evner til at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag i forhold til økologiske og miljømæssige faktorer. Du bliver også undervist i kommunikation og formidling, så du er rustet til at rådgive andre.

På Jordbrugsøkonomi & Ledelse beskæftiger du dig med ledelse og økonomi i relation til natur og jordbrug. Du lærer økonomistyring, finansiering, strategi, innovation og skat. Gennem uddannelsen udvikler du dine personlige lederegenskaber. Du opnår en solid teoretisk ballast inden for økonomi, organisation og ledelse, netværk og samarbejde, kommunikation, strategiudvikling og markedsføring.

Hvad kan du blive som Jordbrugsteknolog

Med en uddannelse til Jordbrugsteknolog er du – uanset specialeområde – gearet til at arbejde praktisk, for på uddannelsen er teori og praksisnærhed tæt forbundne. Tilgangen giver dig høj faglighed og god ballast til erhvervslivet. Det er en god styrke for dig i erhvervslivet, at du er praktiker samtidig med du har styr på teorien.

Hvis dit område er Natur og Miljø, så bevæger du dig arbejdsmæssigt i retning af miljø- og naturbeskyttelse eller med naturbevarelse og –genopretning. Du kan også komme til at arbejde med drikkevandsbeskyttelse, med planteproduktion, grøn omstilling i jordbrug og bæredygtighed, men du har også gode muligheder inden for rådgivning, salg og forskning inden for de nævnte felter. I det hele taget er du godt klædt på med en bred vifte af kvalifikationer inden for de grønne områder.

Har du lagt din vej rundt om Jordbrugsøkonomi & Ledelse, så er det, fordi du pejler efter et job, som rummer en kombination af ledelse og økonomi i en jordbrugskontekst. Du vil komme til at beskæftige dig inden for drift og ledelse af jordbrugsvirksomhed eller et sted i fødevaresektoren. Du vil også kunne komme til at arbejde som rådgiver eller konsulent f.eks. udviklingsarbejde, driftsledelse eller i bank. Der er også jobmuligheder indenfor salg og udvikling af produkter til f.eks. gartneri- eller landbrugserhvervet.

Med papir på afsluttet Jordbrugsteknolog kan du i øvrigt bygge på og fortsætte dine studier med en Top Up professionsbachelor i Jordbrug.

Læs videre på en Top-Up Bachelor

Zealand: Jordbrug (Top-Up) og Innovation og Entrepreneurship

CPH: Innovation og Entrepreneurship

Få job inden for:
  • Miljø og Natur
  • Planteproduktion
  • Rådgivning og Salg
  • Forskning
 

Hvordan ansøger du?
Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsen kan du kontakte vores optagelseskontor på telefon 5076 2830 — eller pr. mail: optag@zealand.dk

Vælg din studieretning
Allerede inden du begynder på din uddannelse, skal du vælge mellem følgende studieretninger – valget står mellem Natur & Miljø og Jordbrugsøkonomi & Ledelse.

TitelJordbrugsteknolog
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed2 år
ECTS point120
SprogDansk
Studiestart September
Steder Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Lignende Urban Landskabsingeniør (PBA), Jordbrug (Top-Up)
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

mand står på en mark

Hvordan er det at være jordbrugsteknolog?

Hør Tristans historie

Hvordan er det at læse til Jordbrugsteknolog?

Lær mere om uddannelsen

Uddannelsens indhold

Omsæt din teori til praksis
Undervisningen på din uddannelse veksler, og du lærer at løse konkrete problemstillinger inden for natur og miljø, landskab og anlæg samt landbrug og gartneri. Du er en del af et godt og mangfoldigt studiemiljø, og du kan nyde godt af at vores undervisere kommer med erfaringer fra branchen. Der er nærhed til erhvervene inden for jordbrug. I løbet af din uddannelse vil der være utallige faglige besøg og mulighed for at deltage i relevante fagkonferencer.

Du vil komme ud i landskabet for at lave feltarbejde. Du kommer til at stå over for konkrete tværfaglige samarbejder, så du bliver klædt på til at vurdere etiske, miljø- og kvalitetsmæssige sammenhænge. Du får også et godt greb om cirkulær økonomi, og indsigt i udviklingen af nye teknologier og metoder, som din kommende arbejdsplads vil sætte pris på.

Sådan foregår undervisningen
Uanset dit specialiseringsområde bliver du godt klædt på inden for administration, ledelse, sundhed, kommunikation samt erhvervs- og virksomhedslære. Din uddannelse til Jordbrugsteknolog tager to år og rummer obligatoriske fag, valgfrie elementer, en samlet praktikperiode på cirka tre måneder og et afgangsprojekt.
Undervisningen tager som nævnt afsæt i tætte samarbejder med virksomheder og den branche, som du efterfølgende ansættes inden for. Det betyder, du og dine medstuderende allerede får opbygget et relevant professionelt netværk under uddannelsen.

Vælg studieretning
På Jordbrugsøkonomi & Ledelse lærer du værktøjer til at drive jordbrugsvirksomhed ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Du har fokus på menneskelige relationer og har fokus på nytænkning, på ledelse og på drift i en virksomhed.

På Natur & Miljø lærer du at tackle nutidens og fremtidens miljøproblemer på en bæredygtig måde, og du lærer at arbejde med effekterne af klimaforandringerne. Du lærer at optegne landskaber, og du samler viden om, hvordan naturen i det åbne land varetages, og hvordan søer og vandløb plejes med øje for god naturtilstand og høj biodiversitet.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

Gymnasial uddannelse (STX, EUX, HF, HHX, HTX, færøsk/grønlandsk gymnasial eksamen og det gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF))
Specifikke adgangskrav der skal være opfyldt: Matematik på C-niveau og enten bioteknologi på A-niveau eller kemi på C-niveau

En af følgende relevante erhvervsuddannelser:
Anlægsgartner (trin 2), Dyrepasser (trin 2), Gartner (trin 2), Greenkeeper (trin 2), Landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2), Produktionsgartner (trin 2), Skov- og naturteknik (trin 2) og Væksthusgartner (trin 2)
Specifikke adgangskrav der skal være opfyldt: Ingen specifikke adgangskrav

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere
Specifikke adgangskrav der skal være opfyldt: Matematik på C-niveau og enten bioteknologi på A-niveau eller fysik på C-niveau eller kemi på C-niveau eller naturfag på C-niveau

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav der skal være opfyldt: Ingen specifikke adgangskrav

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven og alle dens delelementer, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumenter dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt af dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

Læs mere om SU her

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

Læs mere om transportrabat her

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål