Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Jordbrugsteknolog

Der er lukket for ansøgninger pt.

Ønsker du at beskæftige dig med bæredygtighed, og de faktorer, der påvirker miljø og natur? Er du interesseret i grøn omstilling, ansvarligt forbrug og produktion af husdyr og planter? Og vil du vide mere om naturbeskyttelse, biodiversitet, sikring af rent drikkevand og klima? Så skal du blive Jordbrugsteknolog.

På uddannelsen arbejder vi ud fra FN’s verdensmål omkring bæredygtig udnyttelse af ressourcer, integrering af tiltag mod klimaforandringer, reducering af affald, bremsning af biodiversitetstab, samt beskyttelse af værdifuld natur. Uddannelsen ruster dig til kunne træffe velovervejede beslutninger til gavn for klimaet, med menneskers interesser integreret.

Uddannelsen til Jordbrugsteknolog ruster dig med en bred vifte af kvalifikationer inden for de grønne områder, og du vælger selv hvilken vej du vil gå.

En jordbrugsteknolog indgår i tværfaglige samarbejder, og du bliver i stand til at vurdere etiske, miljø- og kvalitetsmæssige sammenhænge. Du får desuden et godt greb om cirkulær økonomi, samt i udviklingen af nye teknologier og metoder til gavn for din kommende arbejdsplads.

Uddannelsen til Jordbrugsteknolog giver dig mange muligheder for at specialisere dig, og undervejs i din uddannelse skal du vælge din studieretning:

  • Natur og Miljø

I forlængelse af en bestået jordbrugsteknologuddannelse kan du bygge videre med en Professionsbachelor i Jordbrug.

Få job inden for:
  • Miljø og Natur
  • Planteproduktion
  • Rådgivning og Salg
  • Forskning
 

Hvordan ansøger du?
Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsen kan du kontakte vores optagelseskontor på telefon 5076 2830 — eller pr. mail: optag@zealand.dk

Titel Jordbrugsteknolog
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk
Studiestart September
Steder Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Lignende Urban Landskabsingeniør (PBA), Jordbrug (Top-Up)
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Hvordan er det at være jordbrugsteknolog?

Hør Tristans historie

Hvad indeholder uddannelsen?

Lær mere om uddannelsen

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog tager to år og består af obligatoriske fag, valgfrie elementer, en praktikperiode på cirka tre måneder og et afgangsprojekt.

Undervisningen er praksisnær, da du kommer på ekskursioner, er i feltarbejde og Zealand inddrager erhvervslivet aktivt i undervisningen. Alle studieretninger ruster dig inden for administration, ledelse, sundhed, kommunikation samt erhvervs- og virksomhedslære.

Uddannelsen til jordbrugsteknolog giver dig mulighed for at specialisere dig og forme den vej, du vil. Du får både snuset til de forskellige studieretninger, får den vigtige, generelle og tværfaglige viden, og muligheden for at specialisere dig i netop dit favoritområde.

Allerede inden du begynder på din uddannelse, skal du vælge mellem følgende studieretninger:

  • Planteproduktion
  • Natur & Miljø

PLANTEPRODUKTION
På studieretningen Planteproduktion er der fokus på markdrift, bæredygtig produktion af planter, herunder optimering og dyrkning med reduceret miljøbelastning. En jordbrugsteknolog med speciale i planter rådgiver om markdrift, planteproduktion og dyrkning i forhold til miljøet og lovgivningen. planteernæring, planteværn, jordbundslære, kulturteknik, forædling og produktionsøkonomi. Du kommer også til at arbejde med aktuelle it-programmer og ny teknologi som f.eks. DLBR Mark Online og GIS. Du vil ofte spille en central rolle mellem landmænd, myndigheder og borgere.
Du vil blive rustet på til at rådgive om bl.a. dyrkning, jordbearbejdning, planteernæring og – beskyttelse samt lovgivning, produktionsøkonomi, miljøforhold og ressourceudnyttelse.

MILJØ & NATUR
Du bliver klædt på til at tackle nutidens og fremtidens miljøproblemer på en bæredygtig måde. På uddannelsen arbejder du med effekterne af klimaforandringerne. Du lærer at optegne landskaber og hvordan naturen i det åbne land, samt søer og vandløb plejes med henblik på at sikre god naturtilstand og høj biodiversitet. Du får også viden om miljøbeskyttelse gennem lovgivning, herunder bl.a. hvordan miljøtilsyn foregår og hvad disse indebærer, samt hvordan ressourcer som grundvand beskyttes. Du bliver undervist i kommunikation og formidling, så du er rustet til at rådgive.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

Gymnasial uddannelse (STX, EUX, HF, HHX, HTX, færøsk/grønlandsk gymnasial eksamen og det gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF))
Specifikke adgangskrav der skal være opfyldt: Matematik på C-niveau og enten bioteknologi på A-niveau eller kemi på C-niveau

En af følgende relevante erhvervsuddannelser:
Anlægsgartner (trin 2), Dyrepasser (trin 2), Gartner (trin 2), Greenkeeper (trin 2), Landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2), Produktionsgartner (trin 2), Skov- og naturteknik (trin 2) og Væksthusgartner (trin 2)
Specifikke adgangskrav der skal være opfyldt: Ingen specifikke adgangskrav

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere
Specifikke adgangskrav der skal være opfyldt: Matematik på C-niveau og enten bioteknologi på A-niveau eller fysik på C-niveau eller kemi på C-niveau eller naturfag på C-niveau

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav der skal være opfyldt: Ingen specifikke adgangskrav

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven og alle dens delelementer, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumenter dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

Læs mere om transportrabat her

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål