Sjællands Erhvervsakademi

EL-installatør

Erhvervsakademiuddannelsen til EL-installatør er for dig, der ønsker at arbejde med et område i konstant udvikling. Du bliver rustet til at arbejde med installation og drift af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Som EL-installatør kan du arbejde i både private og offentlige virksomheder. Du kan fungere som projektleder af installationsarbejder i større byggefirmaer, ligesom du har muligheder inden for teknisk support, rådgivning og salg. Uddannelsen er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og kan derfor give dig el-autorisation. Sikkerhedsstyrelsen betegner din færdige titel som fagligt ansvarlig på el-området.

Desuden kvalificerer uddannelsen dig til at blive selvstændig autoriseret EL-installatør.

Få job inden for:
 • Stærkstrømsteknik
 • Elektroteknik
 • Forsyningsteknik
 • Installationsteknik
 • Teknisk support
 • Selvstændig

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel EL-installatør
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk
Studiestart August/september
Steder Femøvej 3, 4700 Næstved
Lignende Byggetekniker, Bygningskonstruktør, VVS-installatør
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Mikkel Steenberg

Studieleder

Næstved

29627677

MiSt@zealand.dk

Næstved

Jeanette Holm Jakobsen

Studiesekretær

Næstved

50762617

JeJa@zealand.dk

Næstved

Sidse Gutfeld Overbeck Ærstrøm

Studievejleder

Næstved

50762677

SIAE@zealand.dk

Næstved

Hør Sonnys historie

Hvordan er det at læse til El-installatør?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til el-installatør varer to år og er opdelt i fire semestre. De første tre semestre består af henholdsvis en indledende periode med undervisning, efterfulgt af en periode med projektarbejde.  I projektperioden kan de studerende selvstændigt arbejde langt fra uddannelsesstedet. Dog kan der forekomme krav om tilstedevæelse ved planlagt undervisning efter projektperioden.
Fjerde semester består af praktik i en virksomhed, som afsluttes med et eksamensprojekt. Du kan vælge at gennemføre eksamensprojektet i samarbejde med din praktikvirksomhed.
Under uddannelsen beskæftiger du dig med installationstekniske basiselementer, sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik, informationsteknik, projektledelse, entreprisestyring, økonomi, virksomhedsdrift, organisation, ledelse, kvalitet, sikkerhed og miljø.
Autorisation
Når du har afsluttet uddannelsen, har du mulighed for at søge om autorisation, så du kan starte egen virksomhed som El-installatør, eller blive ansat som autoriseret El-installatør i en anden virksomhed.
Som El-installatør har du mulighed for at søge ind på diplom- eller civilingeniøruddannelsen.

Adgangskrav

For at blive optaget, skal du have en af følgende uddannelser:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
 • Elektriker 1 og 2
 • Elektriker, bygningsautomatik
 • Elektriker, installationsteknik
 • Elektriker, kommunikationsteknik
 • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen yderligere specifikke adgangskrav.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER