Sjællands Erhvervsakademi

Kvalitet

Vi arbejder målrettet på at sikre og udvikle kvaliteten af vores undervisning, uddannelser og afdelinger. Vi inddrager studerende og eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis firmaer aktivt i drøftelser om, hvad der kan eller skal ændres, og hvordan vi bedst gør det.

Det er et krav fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at vi bedriver kvalitetsarbejde og at vi her på hjemmesiden fortæller nuværende og kommende studerende, samarbejdspartnere og andre interesserede, hvad vi mere præcist foretager os samt hvilke resultater vi opnår.

Via en fælles plan for kvalitetsarbejde styrker vi Zealand som uddannelsesinstitution, hvor der skabes ny viden og stadig bedre kvalitet i undervisningen til gavn for de studerende og det erhvervsliv, de skal bidrage til vækst i efter endt uddannelse.

God kvalitet

Et godt undervisningsforløb, en vellykket praktik eller spændende oplæg om en virksomhed i lokalområdet opstår ikke bare af sig selv. Det forudsætter, at en række faktorer er til stede – og falder i hak. Det være sig for eksempel et smidigt samarbejde mellem underviserne, en god praktikmanual eller en strategi for kontakt med erhvervslivet. Alle sådanne forudsætninger for ”god kvalitet” kalder vi kvalitetsarbejde.

’Kvalitetsarbejde’ er en officiel betegnelse, som bruges inden for hele uddannelsessektoren.

Kontakt

Charlotte Bjergegaard

50762646

CHAB@zealand.dk

Rektorat

Køge

Marie Bonnerup Simony

50762773

MASI@zealand.dk

Rektorat

Køge