Sjællands Erhvervsakademi

Innovation og entrepreneurship (Top-Up PBA)

Med en Top-Up professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship kvalificerer du dig til at udvikle innovative forretningsideer og afprøve dem i praksis.

Vælg uddannelsen, hvis du drømmer om at starte egen virksomhed eller vil arbejde med udviklingsprojekter i andre virksomhed. Du bliver rustet til at udvikle, planlægge og implementere ideer og projekter. Samtidig får du en dybdegående forretningsforståelse, som er relevant i andre erhvervsmæssige sammenhænge. Du får styrket din personlige kommunikation og dine evner til at opbygge og vedligeholde netværk.

I løbet af uddannelsen kan du etablere og drive en virksomhed i samarbejde med medstuderende. Der vil være rig mulighed for løbende sparring og coaching fra undervisere, rådgivere og erhvervsliv. Vi arbejder i hurtige processer med fokus på eksekvering og feedback fra potentielle kunder. Ideen til virksomheden udvikler du sammen med dit team, men du er også velkommen til at medbringe din egen idé, som du videreudvikler og realiserer sammen med dit virksomhedsteam.

Få job inden for:
 • Innovation, udvikling og vækst
 • Ledelse
 • Iværksætteri
 • Praktisk virksomhedsdrift

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Innovation og entrepreneurship
Niveau Professionsbachelor (TOP-UP)
Varighed 1½ år
ECTS point 90
Sprog Dansk
Studiestart August/september
Steder Femøvej 3, 4700 Næstved
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Mette Nerkilde

50762696

MENE@zealand.dk

Anne Oppermann Helverskov

Studieleder

Næstved

ANHE@zealand.dk

Næstved

Sidse Gutfeld Overbeck Ærstrøm

Studievejleder

Næstved

50762677

SIAE@zealand.dk

Næstved

Hør Dennis' historie

Hvordan er det at studere Innovation & Entrepreneurship?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af 3 semestre, der indeholder en obligatorisk fællesdel, en specialeretning og en tre måneders ulønnet praktikperiode, evt. i egen virksomhed, samt det afsluttende bachelorprojekt. På andet semester vil der være en 14 dages studietur.
På uddannelsen får du undervisning inden for:

 • Innovation, udvikling og vækst
 • Ledelse og netværk
 • Projektledelse
 • Praktisk virksomhedsdrift

Derudover kan du selv tone retningen på din uddannelse – alt efter din foregående uddannelsesmæssige baggrund og interesse. Det gør du gennem dit valg af cases, det valgfrie uddannelseselement samt praktikken. Du har mulighed for at komme i praktik i egen virksomhed med tilknytning til en vækstfabrik eller i en eksisterende virksomhed, hvor du kan arbejde med innovative tiltag.
Der arbejdes en del i grupper og du får styrket din personlige kommunikation og dine evner til at opbygge og vedligeholde netværk.

Adgangskrav

Alle erhvervsakademiuddannelser giver adgang til uddannelsen.
Kontakt os, hvis du har tilsvarende kompetencer, så foretager vi en individuel vurdering.
Sådan søger du:
Udfyld ansøgningsskemaet
Skriv derefter en motiveret ansøgning på 1-2 sider, der indeholder følgende og giver svar på:

 • En levnedsbeskrivelse (dvs. dit liv indtil nu i form af uddannelser og fritidsaktiviteter og andet, du synes kan være relevant)
 • En begrundelse for, hvorfor du søger ind på uddannelsen
 • Hvad du gerne vil bidrag med på studiet? Hvilke personlige og faglige kompetencer har du, som dine medstuderende vil kunne få glæde af?
 • Hvad forestiller du dig om din fremtid?
 • Giv eksempler på de innovative og entreprenante initiativer, du har taget eller deltaget i.

Til sidst laver du en kreativ præsentation på 1-2 sider, der besvarer spørgsmålet: Hvordan ser din drømmevirksomhed ud?

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER