Sjællands Erhvervsakademi

Produktionsteknolog

På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du at tænke analytisk og kreativt med fejlfinding og problemløsning. Du lærer at procesoptimere, planlægge, samarbejde, organisere samt udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervslivet. Samtidig får du kendskab til fremstillingsmetoder, produktudvikling, materialevalg, automatik og projektstyring, kvalitet, drift, materialeforbrug, miljø og økonomi.

Du kan også blive produktionsteknolog i Nykøbing Falster. Læs mere her

Som produktionsteknolog vil du typisk finde beskæftigelse i industrivirksomheder med opgaver inden for planlægning, konstruktion og udvikling af produkter, kvalitetsstyring eller blive ansvarlig for en virksomheds logistik på internationalt niveau. Dit arbejde vil typisk bestå i at udvikle og kontrollere driften af maskiner og sikre produkternes kvalitet.

Meritoverførsel fra produktionsteknolog (AK) til diplom-ingeniøruddannelserne i produktion og maskinteknik.

En gennemført akademiuddannelse som produktionsteknolog (AK) ved Zealand tilsvarer følgende uddannelseselementer på diplomingeniøruddannelserne i produktion og maskinteknik ved Syddansk Universitet, forudsat at ansøgeren opfylder adgangskravene til den pågældende diplomingeniøruddannelse.

Læs mere her

Få job inden for:
 • Produktudvikling
 • Økonomi- og materialeforbrug
 • Kvalitetssikring
 • Projektledelse
 • Industrivirksomheder

Hvordan ansøger du?
Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsen kan du kontakte vores optagelseskontor på telefon 5076 2830 — eller pr. mail: apply@zealand.dk

Titel Produktionsteknolog
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk
Studiestart September
Steder Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Hvordan er det at være produktionsteknolog?

Hør Fatmas historie

Hvad indeholder uddannelsen?

Lær mere om uddannelsen

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog varer to år og består af en række obligatoriske fag, valgfrie elementer/fagspeciale, praktik og et afgangsprojekt.

Efter 2. semester påbegyndes specialet i produktudvikling og produktionsoptimering. Specialet afvikles på 3. semester og afsluttes med et specialeprojekt.

De obligatoriske emner på uddannelsen er blandt andet materiale- og fremstillingsteknologi, automatisering, produktudvikling, produktionsteknik, konstruktion, teknisk dokumentation, virksomhedsdrift og ledelse.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, gruppearbejde, opgaveløsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde.

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Afgangsprojektet indbefatter også en mundtlig fremlæggelse.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau (stx, hhx, htx, hf, eux)
 • En erhvervsuddannelse som bygnings-, møbel-, eller maskinsnedker eller andre typer af snedker
 • En erhvervsuddannelse i Automatik- og proces (med specialer og trin 2)
 • En erhvervsuddannelse i boligmontering
 • En erhvervsuddannelse som elektriker (med specialer)
 • En erhvervsuddannelse i elektronik- og svagstrøm
 • En erhvervsuddannelse som gartner
 • Landbrugsuddannelsen
 • En erhvervsuddannelse som ortopædist
 • En erhvervsuddannelse som procesoperatør
 • En erhvervsuddannelse som skibstekniker
 • En erhvervsuddannelse i vvs-energi
 • En erhvervsuddannelse i vvs
 • En erhvervsuddannelse som bil-, fly-, lastvogns-, fin-, skibs- eller cykel- og motorcykelmekaniker
 • En erhvervsuddannelse som CNC-, køle-, teater-, event-, og av-, vindmølle- eller støberitekniker
 • En erhvervsuddannelse som metal-, beslags- eller karosserismed (eller andre typer smed)
 • En erhvervsuddannelse som skibsmontør, plastmager, træoperatør, teknisk designer, skorstensfejer eller orgelbygger
 • Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik og engelsk på minimum C-niveau
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
 • Industriteknikeruddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven og alle dens delelementer, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumenter dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

Læs mere om transportrabat her

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål