Sjællands Erhvervsakademi

Produktionsteknolog

På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du at tænke analytisk og kreativt med fejlfinding og problemløsning. Du lærer at procesoptimere, planlægge, samarbejde, organisere samt udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervslivet. Samtidig får du kendskab til fremstillingsmetoder, produktudvikling, materialevalg, automatik og projektstyring, kvalitet, drift, materialeforbrug, miljø og økonomi.

Som produktionsteknolog vil du typisk finde beskæftigelse i industrivirksomheder med opgaver inden for planlægning, konstruktion og udvikling af produkter, kvalitetsstyring eller blive ansvarlig for en virksomheds logistik på internationalt niveau. Dit arbejde vil typisk bestå i at udvikle og kontrollere driften af maskiner og sikre produkternes kvalitet.

Meritoverførsel fra produktionsteknolog (AK) til diplom-ingeniøruddannelserne i produktion og maskinteknik.

En gennemført akademiuddannelse som produktionsteknolog (AK) ved Zealand tilsvarer følgende uddannelseselementer på diplomingeniøruddannelserne i produktion og maskinteknik ved Syddansk Universitet, forudsat at ansøgeren opfylder adgangskravene til den pågældende diplomingeniøruddannelse.

Læs mere her

Få job inden for:
 • Produktudvikling
 • Økonomi- og materialeforbrug
 • Kvalitetssikring
 • Projektledelse
 • Industrivirksomheder

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Produktionsteknolog
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk
Studiestart August/september
Steder Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Hanne Skovgaard Sørensen

Studie- og praktikvejleder

Slagelse

50762775

HASK@zealand.dk

Slagelse

Hør Fatmas historie

Hvordan er det at være produktionsteknolog?

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog varer to år og består af en række obligatoriske fag, valgfrie elementer/fagspeciale, praktik og et afgangsprojekt.

Efter 2. semester påbegyndes specialet i produktudvikling og produktionsoptimering. Specialet afvikles på 3. semester og afsluttes med et specialeprojekt.

De obligatoriske emner på uddannelsen er blandt andet materiale- og fremstillingsteknologi, automatisering, produktudvikling, produktionsteknik, konstruktion, teknisk dokumentation, virksomhedsdrift og ledelse.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, gruppearbejde, opgaveløsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde.

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Afgangsprojektet indbefatter også en mundtlig fremlæggelse.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau (stx, hhx, htx, hf, eux)
 • En erhvervsuddannelse som bygnings-, møbel-, eller maskinsnedker
 • En erhvervsuddannelse som bil-, fly-, fin-, skibs- eller cykel- og motorcykelmekaniker
 • En erhvervsuddannelse som CNC- eller støberitekniker
 • En erhvervsuddannelse som metal-, beslags- eller karosserismed (eller andre typer smed)
 • En erhvervsuddannelse som skibsmontør, plastmager, træoperatør, teknisk designer, skorstensfejer eller orgelbygger
 • Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik og engelsk på minimum C-niveau
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
 • Industriteknikeruddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen

Bemærk!

Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand.

Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER