Sjællands Erhvervsakademi

Multimediedesigner

Uddannelsen til multimediedesigner er for dig, der ønsker at arbejde kreativt med digital kommunikation, medier, visuel design, interaktivt design og webudvikling. Du får teknisk viden og færdigheder, som du fra dag ét kan bruge i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger.

Som multimediedesigner har du mange jobmuligheder inden for IT- og medieområdet samt i dele af den grafiske branche. Du kommer til at arbejde med for eksempel strategisk online markedsføring, brugeroplevelser, innovation, konceptudvikling, design og visualisering, videoproduktion, webudvikling og databaser.

På Uddannelsesvej 22, 4600 Køge kan du tage din uddannelse på dansk eller engelsk (Multimedia Design & Communication).

På Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse og på Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. udbydes uddannelsen på dansk.

Få job inden for:
 • Frontendudvikler
 • Web & grafisk design
 • Content manager & creator
 • Videoproduktion
 • E-commerce developer

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Multimediedesigner
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart August/september
Steder Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Uddannelsesvej 22, 4600 Køge
Lignende Datamatiker
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Lene Knudsen

Studievejleder

Køge

50762626

LeKn@zealand.dk

Køge

Bente Koch Kristensen

Studiesekretær, Studievejleder

Nykøbing

50762694

bekr@zealand.dk

Nykøbing

Hanne Skovgaard Sørensen

Studie- og praktikvejleder

Slagelse

50762775

HASK@zealand.dk

Slagelse

Hør Kristines historie

Hvordan er det at være multimediedesigner?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til multimediedesigner er 2-årig, og består af obligatoriske emner, valgfrie elementer, ti ugers praktik i Danmark eller i udlandet og et afsluttende projekt, som kan laves med en virksomhed.
Du kommer til at arbejde med for eksempel strategisk formidling og markedsføring, brugertests, innovation, konceptudvikling, design og visualisering, videoproduktion, webudvikling og databaser.
Hertil kommer også forretningsforståelse og projektledelse og de organisatoriske aspekter af multimediebrug og -udvikling.
Under de valgfrie emner har du mulighed for at specialisere dig i områder, du særligt interesserer dig for.
Undervisningen veksler imellem holdundervisning, workshops, gruppearbejde og større og mindre projektopgaver.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser:

 • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux samt engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
 • En af erhvervsuddannelserne: film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2), fotograf, mediegrafiker (trin 2), teknisk designer, skiltetekniker, digital media, grafisk tekniker eller data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
  Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt engelsk C

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Relevant supplerende uddannelse
 • Motiveret ansøgning

Bemærk!
Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER