Sjællands Erhvervsakademi

Markedsføringsøkonom

Markedsføringsøkonomuddannelsen giver dig viden og praktiske kompetencer til at kunne indgå i den travle hverdag i en virksomhed. Du lærer om de faktorer, der er relevante, når virksomheder markedsfører produkter og serviceydelser. Du får indblik i relationer til kunder, konkurrenter og samarbejdspartnere samt viden om lovgivning, samfundsøkonomiske forhold med videre. Uddannelsen tager i alt 2 år.

Karrieremuligheder

Som markedsføringsøkonom kan du få job i private virksomheder og non-profit organisationer inden for salg & markedsføring, kommunikation & reklame, eksport & international handel, indkøb & logistik.

I jobannoncerne vil du typisk kunne søge på job som salgsassistent, marketing assistent/koordinator, informationsmedarbejder, reklamekonsulent, eksportassistent eller indkøbsassistent.

Uddannelsens opbygning

Du starter med 1 års teori, dernæst ½ års specialisering inden for fx digital markedsføring, eksport/internationalisering eller innovation & entrepreneurship.

Det sidste halve år skal du i 12 ugers praktik i en virksomhed, og derefter skriver du dit afsluttende projekt.

Du har også mulighed for at komme på studietur. Vi har været på studieture til USA, Kina, Rusland, Tyskland, Frankrig og Holland.

Opstart af egen virksomhed?

Hvis du går og tænker på at starte din egen virksomhed, hjælper vi gerne med dette via vores Start-Up Zone. Det er et innovations- og inkubatormiljø for studerende med interesse for iværksætteri. Her får du kvalificeret hjælp til at realisere din forretningside.

Hvert år deltager Zealand-studerende i forskellige iværksætterkonkurrencer på både regionalt og nationalt plan – ofte med gode resultater.

Tag uddannelsen som Blended Learning

Du kan også tage uddannelsen som Blended Learning – en fleksibel studieform, som kombinerer 80 % undervisning online med 20 % tilstedeværelsesundervisning. Indholdet og niveauet i uddannelsen er det samme som på den almindelige markedsføringsøkonomuddannelse. Den fysiske undervisning foregår i Roskilde uden for normal arbejdstid.

Uddannelsen på engelsk

Du kan også vælge at tage uddannelsen på engelsk (Marketing Management). Bemærk, den engelske uddannelse udbydes kun i Roskilde.

Hvis du får lyst til at lære mere?

Både RUC og SDU tilbyder meritforløb eller merit for nogle fag fra akademiuddannelser, så du på sigt kan gøre din akademiuddannelse til en bachelor uddannelse. Dermed slipper du for at starte forfra, men kan nøjes med at supplere med yderligere fag eller gå i dybden med de fag, du allerede har fra din akademiuddannelse.

Læs om mulighederne for meritforløb på RUC og SDU.

Hvis du har behov for vejledning om videreuddannelse, så kontakt gerne studievejledningen på Zealand.

Få job inden for:
 • Eksport og international handel
 • Kommunikation & reklame
 • Markedsføring
 • Salg & Indkøb
 • Eventkoordinator
 

Bemærk!
Uddannelsen i Roskilde kan søges med studiestart til både sommer og vinter!

Hvordan ansøger du?
Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsen kan du kontakte vores optagelseskontor på telefon 5076 2830 — eller pr. mail: optag@zealand.dk

Titel Markedsføringsøkonom
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart September
Februar
Steder Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Lignende Handelsøkonom, Finansøkonom
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Hvordan er det at være Markedsføringsøkonom?

Hør Kristinas historie

Hvad indeholder uddannelsen?

Lær mere om uddannelsen

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af fire semestre af hver et halvt års varighed.

1.og 2. semester

Det første år bliver du undervist i salg og markedsføring, økonomi, logistik og organisation, research/dataindsamling, statistik og erhvervsret.

3. semester

På 3. semester specialiserer du dig ved at vælge valgfag.

Vi udsender et valgfagskatalog med de til enhver til gældende valgfag på uddannelsen.

4. semester

Det sidste halve år består af to dele:

 • 12 ugers praktik i en virksomhed, enten i Danmark eller i udlandet
 • Det afsluttede projekt, en hovedopgave, hvor du bruger alt det, som du har lært på uddannelsen. Opgaven skrives for en virksomhed, som oftest den virksomhed, du har været i praktik i.

Undervisningen
Undervisningen i Roskilde består af holdundervisning, projekter og øvelser. Vi bruger ofte gruppearbejde og har fokus på at arbejde med opgaver fra konkrete virksomheder.

Undervisningen i Nykøbing F består af projektorienteret undervisning, hvor der er tilknyttet forskellige virksomhedstyper alt efter tema. Du får opgaver fra virksomheder, som du skal løse med hjælp fra underviserene og medstuderende.

Undervisningen i Slagelse består af holdundervisning, projekter og øvelser. Vi arbejder ofte i grupper og har fokus på at arbejde med opgaver fra konkrete virksomheder. Vi gør også meget ud af at komme på virksomhedsbesøg og inddrager disse besøg i vores undervisning.

Studieture
Vi organiserer jævnligt studieture til udlandet, hvor vi besøger vores partneruniversiteter og internationale virksomheder. På en studietur får du en indsigt i kulturforskelle, interkulturel kommunikation og i at drive virksomhed i udlandet. En studietur er også med til at styrke sammenholdet på dit hold. Du skal selv betale for at komme med på en studietur.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF) med matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau
 • Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere med engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • En anden tilsvarende uddannelse eller erhvervserfaring, der kan give merit (kontakt studievejlederen for at høre nærmere om dine muligheder).

Specifikke adgangskrav:

 • Engelsk på C-niveau og enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven og alle dens delelementer, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumenter dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

Læs mere om transportrabat her

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål