Sjællands Erhvervsakademi

Markedsføringsøkonom

Få job inden for:
 • Eksport og international handel
 • Kommunikation & reklame
 • Markedsføring
 • Salg & Indkøb
 • Eventkoordinator
 

BEMÆRK: Du kan også tage uddannelsen som Blended Learning – en fleksibel studieform, som kombinerer 80 % online med 20 % tilstedeværelsesundervisning. Du ansøger på normal vis via optagelse.dk.

Om Blended Learning

 • Blended learning er en blanding af online- og fysisk tilstedeværelsesundervisning, som kombinerer det bedste fra begge undervisningsformer
 • 80/20 betyder, at 80 procent af undervisningen foregår online og 20 % med fysisk tilstedeværelse
 • Fysisk tilstedeværelse er planlagt uden for “normal” arbejdstid
 • 80/20 modellen giver stor fleksibilitet, men kræver også et større ansvar og selvdisciplin
 • Eksempler på online læring kan være video, powerpoint med speakover, pensum-quiz, tværfaglige virksomhedscases, realtime online-sessions, etc.
 • Selv om det er online, betyder det ikke, at der ikke er kontakt til underviser. Som studerende har du tæt kontakt til undervisere gennem hele forløbet
 • Eksamen og pensum er det samme som for det ordinære forløb

Uddannelsen til markedsføringsøkonom er for dig, der ønsker bred viden inden for markedsføring og salg, økonomi, international handel, kommunikation og ledelse. Du lærer om de faktorer, der er relevante, når virksomheder markedsfører produkter og serviceydelser. Du får indblik i relationer til kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere, samt lovgivning, samfundsøkonomiske forhold med videre.

Du bliver rustet til at planlægge og koordinere en virksomheds markedsføring og internationalisering. Som markedsføringsøkonom har du jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder, for eksempel som marketingskoordinator, indkøbs-, salgs- eller eksportassistent, informationsmedarbejder eller reklamekonsulent.

På Maglegårdsvej, 2, 4000 Roskilde har vi etableret Start-Up Zone, som er et innovations- og inkubatormiljø for studerende, der har en interesse for iværksætteri. Som studerende på markedsføringsuddannelsen kan du blive en del af dette miljø.

På Bispegade 5, 4800 Nykøbing Falster, arbejder vi tæt sammen med de regionale virksomheder om konkrete cases.

Du kan også vælge at tage uddannelsen på engelsk (Marketing Management).

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Markedsføringsøkonom
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart August/september Januar/februar
Steder Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Lignende Handelsøkonom, Finansøkonom
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Bente Koch Kristensen

Studiesekretær

Studievejleder

50762694

bekr@zealand.dk

Nykøbing

Inge Langberg Kjær

Teamleder

Studievejleder

50762680

inkj@zealand.dk

Roskilde

Lotte Falk Primdahl

Studievejleder

50762680

LOPR@zealand.dk

Roskilde

Kristina Rejngaard Maradi

Studiesekretær

50762190

KRMA@zealand.dk

Roskilde

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom varer to år, og består af en række obligatoriske fag og en valgdel. Uddannelsen afsluttes med en hovedopgave. Den obligatoriske del af undervisningen bringer dig gennem national og international markedsføring, salg, økonomi, statistik, organisation, samfund og erhvervsret.

Hertil kommer valgfag som for eksempel digital markedsføring, eventpraksis, e-business, markedsføring i non-profit organisationer og entreprenørskab. Undervisningen vil være en kombination af forelæsninger, øvelsesopgaver, projekter, gruppearbejde og aktiviteter, der involverer og engagerer dig.

I uddannelsen indgår også et tre måneders obligatorisk praktikophold, som du kan vælge at have i en dansk eller udenlandsk virksomhed.

Uddannelsen udbydes på dansk og engelsk. Engelsk kun på Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF) med matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau
 • Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere med engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • En anden tilsvarende uddannelse eller erhvervserfaring, der kan give merit (kontakt studievejlederen for at høre nærmere om dine muligheder).

Specifikke adgangskrav:

 • Engelsk på C-niveau og enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser