Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering (RKV) er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser, organisatorisk arbejde, tillidshverv, udviklingsprojekter m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Realkompetencevurderingen kan gives som:

– Adgangsbevis – Adgangskrav til en uddannelse
– Kompetencebevis – Anerkendelse af et enkelt eller flere fag på en uddannelse
– Anerkendelse af et uddannelsesniveau
– Få et kompetencebevis

I realkompetencevurderingen for de enkelte fag vurderes det om din viden, færdigheder og kompetencer lever op til målene for et eller flere fag på en specifik akademi- eller diplomuddannelse. Får du en positiv vurdering, får du udstedt et kompetencebevis for det eller de specifikke fag.

Husk at vedlægge dit CV samt dokumentation for viden og færdigheder, du har opnået gennem erhvervsarbejde, uddannelsesaktiviteter og lignende, der har relevans i forhold til din ansøgning.

Få et uddannelsesbevis

Mener du, at du har færdigheder, kompetencer og viden, som svarer til en hel uddannelse, vil du kunne søge om at få dine realkompetencer anerkendt i form at et uddannelsesbevis, som svarer til en hel uddannelse. Realkompetencevurdering til et uddannelsesbevis koster 5.000 kr. for akademiniveau. Vurderingen er dog gratis, hvis dit højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse.

Realkompetencevurdering på Zealand

Zealand kan foretage realkompetencevurdering i forhold til følgende uddannelser:

Diplom i ledelse
Akademiuddannelsen i El-installation
Akademiuddannelsen i Hygiejne og rengøringsteknik
Akademiuddannelsen i International transport og logistik
Akademiuddannelsen i Ledelse
Akademiuddannelsen i Salg og Markedsføring
Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis
Akademiuddannelsen i Bioteknologi, procesteknologi og kemi
Akademiuddannelsen i Ernæring
Akademiuddannelsen i Informationsteknologi
Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling
Akademiuddannelsen i VVS-installation
Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Guide til ansøgning

Når du søger om en realkompetencevurdering, skal din ansøgning indeholde en ansøgning samt et udvidet CV :

– Ansøgning Adgangsbevis
– Ansøgning Kompetencebevis
– Ansøgning Uddannelsesbevis
Udvidet CV

Du skal i din ansøgning synliggøre, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til målene for det eller de fagmoduler, som du søger realkompetencevurdering i forhold til. Målbeskrivelserne finder du i uddannelsens studieordning.

Din ansøgning skal sendes til Center for efter- og videreuddannelse på efteruddannelse@zealand.dk

Vurdering af ansøgning

Når vi modtager din ansøgning vil vores administrator eventuelt i samarbejde med en underviser/studievejleder gennemføre en førstevurdering af denne samt din dokumentation. Herefter vil følgende tre ting kunne ske.

– Dit realkompetenceniveau bliver vurderet som værende tilstrækkeligt og du vil modtage dit bevis i Digital Post.
– Din ansøgning vurderes til ikke at være tilstrækkelig og du får ikke anerkendt dine realkompetencer. Du vil få skriftligt besked om dette i din Digitale Post.
– Din ansøgning vurderes til ikke at være tilstrækkelig til at vurdere dit realkompetenceniveau, og du vil blive indkaldt til et individuelt realkompetenceforløb. Du vil få skriftligt besked om dette i din Digitale Post.

Det individuelle realkompetenceforløb er en samtale mellem dig og vores underviser/studievejleder. Tidspunktet for samtalen fastsættes efter aftale.

På basis af denne samtale kan du enten modtage dit bevis eller få tilrettelagt et forløb af en uges varighed, hvor dine realkompetencer vil blive afprøvet gennem skriftlige opgaver, tests, interviews, egentlige prøver eller lignende.

Du vil efter forløbet modtage resultatet af dit individuelle realkompetenceforløb. Her vil du kunne få udstedt dit bevis, men giver forløbet ikke grundlag for, at beviset kan udstedes, vil du modtage et afslag med forslag til, hvordan du kan opnå de ønskede kompetencer.

Hvad er forskellen på en merit og Realkompetencevurdering

Merit
Ved en meritvurdering bedømmes der udelukkende på formelle uddannelsespapirer. Uddannelsesbeviser fra andre formelle uddannelser på samme eller højere niveau kan vurderes til at erstatte dele af den ønskede uddannelse.

RKV – realkompetencevurdering
Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem. På baggrund af indsendt dokumentationsmateriale vurderes det, om ansøger kan optages på uddannelsen, afkorte uddannelsen eller få udstedt uddannelsesbevis for hele eller dele af uddannelsen. Hvis du får et kompetencebevis eller uddannelsesbevis er der påført ECTS-point svarende til de ordinære beviser. RKV-beviser gælder på alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder den pågældende uddannelse.

Klagevejledning

Alle afslag indeholder en klagevejledning. En eventuel klage over vurderingen skal sendes til:

Zealand
Center for efter/videreuddannelsen
Att.: Kvalifikationsnævnet
eller på efteruddannelse@zealand.dk

Meritansøgning

Hvis du før har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den akademi- eller diplomuddannelse, du ansøge om merit.
For at kunne få merit skal uddannelseselementerne svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau.
For at kunne søge om merit, skal du være optaget på et akademi- eller diplommodul hos Zealand.
Hvordan ansøger du om merit?
Du ansøger ved at sende en meritansøgning og relevant dokumentation via digital post eller mail til efteruddannelse@zealand.dk.

I meritansøgningen skal du angive:

– Dine personoplysninger
– Hvilket uddannelseselement, du søger merit på baggrund af
– Hvilket modul, du søger merit for
– Din egen begrundelse for faglig ækvivalens

Du skal vedlægge relevant dokumentation i form af:

– Studieordningen med beskrivelse af læringsmål, fagindhold mm.
– Eksamensbevis
– Undervisningsplan
– Anden officiel beskrivelse af uddannelsen

Hvad lægger vi vægt på i vurdering af merit?

I vurderingen af din meritansøgning lægger vi vægt på, hvorvidt omfang, indhold og uddannelsesniveau fra det uddannelseselement du søger merit på baggrund af, svarer til det søgte modul.

Hvis vi har modtaget alle relevante oplysninger og dokumentation fra dig, så tager det normalt 10 dage at behandle din ansøgning om merit. Du får skriftligt svar i din e-Boks, når behandlingen af din ansøgning er afsluttet.

Kontakt

Kontakt os direkte om realkompetencevurdering:
Tel.: +45 5076 2670
E-mail: efteruddannelse@zealand.dk

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål