Sjællands Erhvervsakademi

Ansøgning

Her kan du få tips og tricks til hvordan du ansøger om optagelse på vores fuldtidsuddannelser.

Her finder du også ansøgningsfrister, info om SU, kontaktoplysninger og meget mere.

Har du spørgsmål?

Ring til 50 76 2600

Telefontid: Mandag til fredag

09.00 – 15.00

Ansøgningsfrister for ansøgere med dansk uddannelsesbaggrund

Sommeroptag 2020

KVOTE 2: Den 15. marts 2020, kl. 12.00

KVOTE 1: Den 5. juli 2020, kl. 12.00

TOP-UP: Den 5. juli 2020

Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli 2020

Vinteroptag 2020

Ansøgere med EU-adgangsgrundlag

Frist: 1. december 2019, kl. 12.00

Ansøgere med non-EU-adgangsgrundlag

Frist: 15. oktober 2019, kl. 12.00

Ansøgningsfrister for ansøgere med international uddannelsesbaggrund

Sommeroptag 2020

KVOTE 1 og KVOTE 2: Den 15. marts 2020, kl. 12.00

TOP-UP

DK-ansøgere / EU-ansøgere med dansk akademiuddannelse

Den 5. juli 2020

EU-ansøgere uden dansk akademiuddannelse /
Udenfor EU

Den 15. marts 2020

Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli 2020

Vinteroptag 2020

Ansøgere med EU-adgangsgrundlag

Frist: 1. december 2019, kl. 12.00

Ansøgere med non-EU-adgangsgrundlag

Frist: 15. oktober 2019, kl. 12.00

DET SKAL DU VIDE - INDEN DU ANSØGER

Hvornår er fristen for Kvote 2?
Den 15. marts kl. 12.00

Hvornår er fristen for Kvote 1?
Den 5. juli kl. 12.00

Hvornår er fristen for top-up?
Fristen for at søge om optagelse på top-up er den 1. juni. Dog er den allerede den 15. marts, kl. 12.00 for non-EU ansøgere og ansøgere med anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse.

Hvor og hvordan ansøger jeg?
Du søger om optagelse på alle vore erhvervsakademiuddannelser samt på Bygningskonstruktør og Have- og parkingeniør via www.optagelse.dk. Her kan du søge i kvote 2 indtil den 15. marts kl. 12.00, og i kvote 1 indtil den 5. juli kl. 12.00

Du søger om optagelse på vore top-up uddannelser via Zealands Ansøgningsportal. Fristen er den 1. juni. Dog er den allerede den 15. marts, kl. 12.00 for non-EU ansøgere og ansøgere med anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse.

Fra den 26. juli kan du søge om optagelse på ledige pladser. Ledige pladser er pladser der ikke blev besat ved hovedoptaget. Der kan være ledige pladser på både vore erhvervsakademiuddannelser og på vore top-up uddannelser. Hold øje fra den 26. juli på zealand.dk og søg optagelse via Zealands Ansøgningsportal.

Ansøgningsfrister for internationale ansøgere:
Hvis du søger om optagelse med en international uddannelsesbaggrund, kan der være andre ansøgningsfrister end for ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen. Se frister under fanen ”Ansøgere med international baggrund”.

Hvor kan jeg finde informationer om merit?
Du skal kontakte studievejlederen på den pågældende uddannelse. Se kontaktoplysninger på uddannelsens vejledere her.

Jeg har allerede gennemført én videregående uddannelse – kan jeg tage en ny på Zealand?
Hvis du har gennemført en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau som den du ønsker at søge ind på., skal der som udgangspunkt gå 6 år før du kan blive optaget på en ny gratis videregående fuldtidsuddannelse. Vi kan i særlige tilfælde give dispensation fra denne regel. Har du gennemført en videregående uddannelse i udlandet vil du som udgangspunkt ikke være omfattet af begrænsningen af dobbeltuddannelse. Vi anbefaler, at du læser reglerne grundigt igennem her.

Hvor ligger uddannelserne?
Zealand har uddannelser i Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde, Slagelse og Holbæk. Nogle uddannelser udbydes på flere adresser. Du kan se vore adresser på siden kontakt.

Hvilke adgangskrav er der?
Det varierer fra uddannelse til uddannelse. Du kan se adgangskravene på uddannelsens egen side, som du kan finde her.

Afholder Zealand åbent hus?
Du kan se her hvornår og hvor Zealand holder åbent hus.

Hvor kan jeg se status på min ansøgning?
Når du har søgt om optagelse på en af vores fuldtidsuddannelser, kan du følge hele processen på Zealands Optagelsesportal. Så snart der sker noget i din sag, vil vi informere dig om dette via portalen, dette gælder også besked om optag.

Har du brug for at vedhæfte PDF-filer i din ansøgning?
Du kan lave andre typer dokumenter om til PDF via denne gratis online-pdf-printer.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål her?
Du kan kontakte studieadministrationen eller studievejlederen på den uddannelse du søger om optagelse på. Kontaktoplysningerne finder du på uddannelsens egen side eller ved at søge her.

DET SKAL DU VIDE - NÅR DU HAR ANSØGT

Hvornår og hvor får jeg svar?

Svar modtages på Zealands Optagelsesportal.

Hvis du har søgt om optagelse på en af vore erhvervsakademiuddannelser eller på Bygningskonstruktør og Have- og parkingeniør (via www.optagelse.dk), får du svar den 26. juli på Zealands Optagelsesportal, hvis du er optaget hos os. Hvis du ikke opfylder kravene for optagelse på den uddannelse du har søgt, så har du allerede inden da fået besked om dette på Zealands Optagelsesportal.

Hvis du har søgt om optagelse på en af vore top-up uddannelser (via Zealands Ansøgningsportal) får du svar så snart det er muligt Zealands Optagelsesportal. Hvis du ikke opfylder kravene for optagelse på den uddannelse du har søgt, så har du allerede inden da fået besked om dette på Zealands Optagelsesportal.

Hvis du har søgt om optagelse på ledige pladser (via Zealands Ansøgningsportal), altså pladser der ikke blev besat ved hovedoptaget, så får du løbende svar på, om du er optaget. Det sker på Zealands Optagelsesportal, hvor du også får besked, hvis du ikke opfylder kravene for optagelse på den uddannelse du har søgt.

Skal jeg sige ja tak eller nej tak til en studieplads?

Ja, du skal huske at takke ja/nej via Zealands Optagelsesportal. Din plads vil gå til en anden ansøger, hvis du ikke takker ja inden for den frist der fremgår af optagelsesbrevet.

Hvad hvis jeg får afslag?

Hvis du får afslag fra Zealand, fordi du ikke opfylder adgangskravene, modtager du besked om dette på Zealands Optagelsesportal. Hvis du har søgt via optagelse.dk, får du den 26. juli besked fra Den Koordinerede Tilmelding, hvis du ikke er optaget på nogen af dine prioriteter.

Hvornår skal jeg starte?

Studiestart er typisk mandag i uge 36 for sommerstart og mandag i uge 6 for vinterstart. Du vil modtage brev/e-mail fra dit nye studie med oplysninger om studiestart. Studiestart vil desuden kunne ses i kalenderen på din uddannelses egen side. Nogle afdelingssider har et dokument med studiestartdatoer liggende til download – klik dig frem til afdelingerne her.

Hvor kan jeg ansøge om SU?

Du kan tilmelde dig/ansøge om SU via www.su.dk

 

DET SKAL DU VIDE - NÅR DU HAR FÅET SVAR

Hvor kan jeg finde information om SU og transporttilskud her på siden?

Det kan du finde her.

Hvor kan jeg læse om mine praktikmuligheder?

Du kan læse mere om praktik her og du kan finde kontaktoplysninger på din praktikkoordinator her.

Hvor kan jeg finde den studieordning, der er gældende for min uddannelse?

Du finder studieordningerne på uddannelsens egen side.

Kan man få tilskud til transport til Zealand?

Du kan søge om et uddannelseskort til offentlige transportmidler. Du skal selv søge det på http://www.ungdomskort.dk/. Når du er blevet godkendt så skal du bestille det via www.mitungdomskort.dk – Se også siden om økonomi og transportrabat.

Hvor kan jeg bestille et studiekort?

Alle studerende bliver fotograferet til studiekort kort tid efter studiestart. Du kan bestille dit studiekort på Fronter under ‘mit EASJ STUD’.

Hvornår skal jeg starte?

Studiestart er typisk mandag i uge 36 for sommerstart og mandag i uge 6 for vinterstart. Du vil modtage brev/e-mail fra dit nye studie med oplysninger om studiestart. Studiestart vil desuden kunne ses i kalenderen på din uddannelses egen side. Nogle afdelingssider har et dokument med studiestartdatoer liggende til download – klik dig frem til afdelingerne her.

Hvor kan jeg se mine karakterer og studieresultater?

Du kan finde de fleste oplysninger på Fronter. Se også siden for studerende.

Kan jeg få hjælp til IT-opsætning?

Du kan få hjælp til IT gennem Zealand IT Helpdesk.

 

DISPENSATIONSANSØGNING, INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING OG KLAGER

Fra og med sommeroptagelsen 2017 er indført nogle begrænsninger i at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført. Læs mere på Uddannelsesguiden.

Dispensationsansøgning på Zealand

 • Sammen med din dispensationsansøgning skal du sende dette dispensationsskema, som du kan udfylde digitalt. Sammen med skemaet finder du en vejledning til, hvilken dokumentation, der kan være relevant og nødvendigt i forbindelse med din dispensationsansøgning.
 • Din ansøgning skal være skriftlig og fylde mellem 1-2 A4 sider. Den skal kort redegøre for din situation og de forhold, du mener kan give grundlag for en dispensation.
 • Husk at uploade anden relevant dokumentation, afhængigt af hvad du søger dispensation for.
 • Skemaet og anden relevant dokumentation skal uploades på www.optagelse.dk inden for tidsfristen. Hvis der mangler dokumentation, skal du uploade dokumentationen inden en given tidsfrist, ellers vil du modtage afslag på din dispensationsansøgning.
 • Vi træffer afgørelser på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte sag.
 • VÆR OPMÆRKSOM PÅ at en dispensationsansøgning ikke er en ansøgning om optagelse. Du skal ansøge om optagelse via http://www.optagelse.dk/
 • BEMÆRK: Imødekommelse af en dispensationsansøgning er ikke en garanti for, at du bliver tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på.
 • Du vil senest få svar på din ansøgning d. 28. juli, hvor du også vil få svar på, om du er optaget.

Uddannelser, der ikke er omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse på Zealand

På Zealand er følgende uddannelser ikke omfattet af ovennævnte regel, og disse kan søges på almindelige vilkår – også selv om du i forvejen har en videregående uddannelse på samme eller højere niveau:

 • El-installatør
 • VVS-Installatør

Retsgrundlag

Reglerne om dobbeltuddannelse er fastsat i: Bekendtgørelse nr. 1495 af 11/12/2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, § 13.

Individuel kompetencevurdering

 • Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på en af vores uddannelser, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil Zealand vurdere om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen
 • Du skal søge om optagelse i kvote 2 på Optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00
 • I din ansøgning skal du under fanebladet ”Adgangsgrundlag” vælge ”Ingen adgangsgivende eksamen”
 • Du skal vedlægge et dispensationsskema, hvor du markerer feltet ”Anerkendelse af tilsvarende kvalifikationer som et eller flere gymnasiale fag”
 • HUSK at læse vejledningen, så du sikrer dig, at du får vedlagt alle relevante dokumenter til din ansøgning.
 • BEMÆRK: En positiv vurdering er ikke en garanti for, at du bliver tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Klage over afgørelse i forbindelse med optag og afgørelser

 • Du kan klage over vores afgørelser, hvis du får afslag på optagelse samt helt eller delvist afslag på din dispensationsansøgning.
 • Du kan kun klage over retslige forhold. Det betyder, at du kan klage over, om vi har behandlet din sag i overensstemmelse med forvaltningsloven og de gældende regler på uddannelsesområdet
 • Klagen skal sendes til klager@Zealand.dk, inden for to uger fra den dato, hvor du modtager afgørelsen (jfr. §46 i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 1495 af 11/12/2017)
 • Vi besvarer din klage med en udtalelse, som du får mulighed for at kommentere på. Hvis du derefter ønsker at fastholde din klage, sender vi klagen, dine kommentarer samt anden relevant dokumentation til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
ANSØGERE MED INTERNATIONAL UDDANNELSESBAGGRUND

Hvornår er fristen for at søge med en international uddannelsesbaggrund?

På akademiuddannelser er fristen den 15. marts for alle ansøgere med en international uddannelsesbaggrund (samme frist som for kvote 2 ansøgere)

På en top-up uddannelse er fristen 15. marts for ansøgere med en international adgangsgivende uddannelse.

Hvor og hvordan ansøger jeg?

Du søger om optagelse på alle vore erhvervsakademiuddannelser samt på Bygningskonstruktør og Have- og parkingeniør via www.optagelse.dk. Her skal du søge inden den 15. marts kl. 12.00

Du søger om optagelse på vore top-up uddannelser via Zealands Ansøgningsportal. Fristen er den 1. juni. Dog er den allerede den 15. marts, kl. 12.00 for non-EU ansøgere og ansøgere med anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse.

Fra den 26. juli kan du søge om optagelse på ledige pladser. Ledige pladser er pladser der ikke blev besat ved hovedoptaget. Der kan være ledige pladser på både vore erhvervsakademiuddannelser og på vore top-up uddannelser. Hold øje fra den 26. juli på zealand.dk og søg optagelse via Zealands Ansøgningsportal.

Hvordan vil mine kvalifikationer blive bedømt?

Dine internationale uddannelseskvalifikationer bliver vurderet i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer. Læs mere her.

Oversættelse af dokumenter:

Husk at udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en certificeret oversætter, og at du skal vedhæfte både det originale bevis samt oversættelsen til din ansøgning om optagelse. Det gælder ikke eksamensbeviser på norsk og svensk.

Hvor kan jeg se status på min ansøgning?

Når du har søgt om optagelse på en af vores fuldtidsuddannelser, kan du følge hele processen på Zealands Optagelsesportal. Så snart der sker noget i din sag, vil vi informere dig om dette via portalen, dette gælder også besked om optag.

Jeg har allerede gennemført én videregående uddannelse – kan jeg tage en ny på Zealand?

Hvis du har gennemført en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau som den du ønsker at søge ind på., skal der som udgangspunkt gå 6 år før du kan blive optaget på en ny gratis videregående fuldtidsuddannelse. Vi kan i særlige tilfælde give dispensation fra denne regel. Har du gennemført en videregående uddannelse i udlandet vil du som udgangspunkt ikke være omfattet af begrænsningen af dobbeltuddannelse. Vi anbefaler, at du læser reglerne grundigt igennem her.

Hvor kan jeg finde informationer om merit?

Du skal kontakte studievejlederen på den pågældende uddannelse. Se kontaktoplysninger på studievejledere her: https://zealand-da-stg.e-typ.es/kontakt/?usersearch_name=&usersearch_add=&search_by=studievejledere.

Hvor ligger uddannelserne?

Zealand har afdelinger i: Køge, Roskilde, Næstved, Nykøbing F. og Slagelse. Derudover har vi en uddannelsesstation placeret i Holbæk.

Vi tilbyder internationale uddannelser i Køge, Roskilde og Næstved.

Hvilke adgangskrav er der?

Det varierer fra uddannelse til uddannelse. Du kan se adgangskravene på uddannelsens egen side: https://zealand-da-stg.e-typ.es/fuldtidsuddannelser/.

Afholder Zealand åbent hus?

Du kan se her hvornår og hvor Zealand holder åbent hus.

Har du brug for at vedhæfte PDF-filer i din ansøgning?

Du kan lave andre typer dokumenter om til PDF via denne gratis online-pdf-printer.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål her?

Du kan kontakte studieadministrationen eller studievejlederen på den uddannelse du søger om optagelse på. Kontaktoplysningerne finder du på uddannelsens egen side eller ved at søge her.

Hvis du har søgt en af vores internationale uddannelser, skal du henvende dig til apply@zealand.dk.

KRITERIER FOR OPTAGELSE VIA KVOTE 2

Vi foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra de nævnte kriterier. Helhedsvurderingen kan eventuelt suppleres med en samtale med ansøgeren. Frist for modtagelse af dokumentation via www.optagelse.dk (beviser m.m.) er den 5. juli, kl. 12. Se nederst på siden, hvordan de enkelte kriterier kan dokumenteres.

Udvidet betinget optag for erhvervsskoleelever

Er du erhvervsskoleelev, som afslutter uddannelse i juli og august, får du mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse via attest, selvom din erhvervsuddannelse ikke er færdiggjort inden ansøgningsfristen. Bed om en attest på din skole og kontakt evt. din studievejleder, hvis du er i tvivl.

Udenlandsk adgangsgrundlag

Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven i dansk eller har opnået tilsvarende kundskaber i dansk. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som Studieprøven i dansk, skal du bede om en individuel vurdering. Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du ikke tage en danskprøve. På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau. For uddannelser, som udbydes på engelsk, findes kriterierne her.

Hvordan vurderes min ansøgning?

Administrationsøkonom

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Motiveret ansøgning

Autoteknolog

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit/resultat fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark og/eller udlandet
 • Motiveret ansøgning
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed

Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark og/eller udland
 • Relevant erhvervserfaring (minimum 3 måneder)
 • Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk, matematik
 • Dokumenteret højskole- og udlandsophold (minimum 3 måneder)
 • Motiveret ansøgning

Datamatiker

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • Relevante fag fra adgangsgivende eksamen (f.eks. Programmering og Informationsteknologi)
 • Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk, matematik
 • Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Motiveret ansøgning

El-Installatør

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit/resultat fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark og/eller udlandet
 • Motiveret ansøgning
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed

Finansøkonom

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse, erhvervet i Danmark og/eller udland
 • HHX fagpakke eller 1-årig HH
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk og matematik/virksomhedsøkonomi
 • Motiveret ansøgning

Handelsøkonom

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse, erhvervet i Danmark og/eller udland.
 • HHX fagpakke eller 1-årig HH
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk og matematik/virksomhedsøkonomi
 • Motiveret ansøgning
 • optagelsessamtale

Have- og parkingeniør, professionsbachelor

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Resultat af adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring, erhvervet i Danmark og/eller i udlandet (minimum 3 måneder)
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark og/eller i udlandet
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, militærtjeneste på kontrakt eller frivilligt arbejde af minimum 3 måneders varighed
 • Motiveret ansøgning

Jordbrugsteknolog

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant HF-pakke på VUC
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) erhvervet i Danmark og/eller udlandet
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Motiveret ansøgning
 • optagelsessamtale

Laborant

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Niveauer i kemi/bioteknologi, matematik, biologi, engelsk og dansk
 • Opnåede karakterer i kemi/bioteknologi, matematik, biologi, engelsk og dansk
 • Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
 • Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • Almen erhvervserfaring
 • Skriftlig test i kemi og matematik

Adgangsberettigede ansøgere i kvote 2 bliver inviteret til en skriftlig test i basal kemi og matematik som en del af den pointgivning, der bruges til at udvælge de ansøgere, der bliver tilbudt en studieplads. Hvis du vælger ikke at deltage i testen, får du nul points for den, men du vil stadig få points i de andre optagelseskriterier. Testen har ikke betydning for din evt. chance for at få en studieplads via kvote 1.

Tidsplan

I midten af april sender vi indbydelse ud til alle adgangsberettigede ansøgere i e-boks, herunder også ansøgere, der er betinget adgangsberettigede.

Senest den 23. april skal du tilmelde dig til én af de datoer, hvor vi afholder test. Der står i indbydelsen, hvordan du tilmelder dig.

Testdatoer 2019:

 • Torsdag den 2. maj kl. 17.00 i Roskilde
 • Lørdag den 4. maj kl. 14.00 i både Roskilde og Slagelse
 • Tirsdag den 8. maj kl. 17.00 i Slagelse

Der bliver ikke afholdt sygeprøve til kemi- og matematiktesten.

Logistikøkonom

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • Relevant supplerende uddannelse
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Motiveret ansøgning

Markedsføringsøkonom

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • HHX fagpakke eller 1-årig HH
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk og matematik/virksomhedsøkonomi
 • Motiveret ansøgning

Multimediedesigner

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Relevant supplerende uddannelse
 • Motiveret ansøgning

Produktionsteknolog

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit/resultat fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark
 • Motiveret ansøgning
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed

Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi)

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit/resultat fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark og/eller udlandet
 • Niveau og karakterer i engelsk, matematik og kemi/naturfag
 • Motivation og arbejdsmarkedsparathed via en samtale

Adgangsberettigede ansøgere i kvote 2 bliver inviteret til en samtale om motivationen for at søge ind på uddannelsen samt tidligere aktiviteter og jobs. Samtalen indgår som en del af den pointgivning, der bruges til at udvælge de ansøgere, der bliver tilbudt en studieplads. Hvis du vælger ikke at deltage i samtalen, får du nul points for den, men du vil stadig få points i de andre optagelseskriterier. Samtalen har ikke betydning for din evt. chance for at få en studieplads via kvote 1.

Tidsplan

I midten af april sender vi indbydelse ud til alle adgangsberettigede ansøgere i e-boks, herunder også ansøgere, der er betinget adgangsberettigede. Der står i indbydelsen, hvordan du tilmelder dig, og hvornår vi senest skal have din tilmelding.

Vi holder samtaler på følgende datoer:

 • Tirsdag den 30. april fra kl. 15.00
 • Onsdag den 1. maj fra kl. 15.00
 • Lørdag den 4. maj fra kl. 11.00

Alle samtaler afholdes i Roskilde.

Der bliver ikke afholdt erstatningssamtaler ved sygdom eller andre former for afbud.

Serviceøkonom

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Relevant supplerende uddannelse
 • Motiveret ansøgning

VVS-Installatør

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit/resultat fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark

 

Kvote 2 andel af studiepladser i procent for optagsåret 2019

Uddannelse Kvote 2 i procent
Administrationsøkonom 50
Autoteknolog 50
Bygningskonstruktør (PBA) 65
Commerce Management 80
Computer Science 80
Datamatiker 35
Finansøkonom 35
Handelsøkonom 50
Have- og Parkingeniør (PBA) 50
Installatør, Stærkstrøm 100
Installatør, VVS 100
Jordbrugsteknolog 70
Laborant 50
Logistic Management 80
Logistikøkonom 50
Markedsføringsøkonom 35
Marketing Management 80
Multimedia Design and Communication 80
Multimediedesigner 50
Procesteknolog 70
Produktionsteknolog 65
Service, Hospitality and Tourism Management 80
Serviceøkonom 50

 

KRITERIER FOR OPTAGELSE PÅ TOP-UP

Zealand foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra de nævnte kriterier. Denne helhedsvurdering kan eventuelt suppleres med en samtale med ansøgeren. Frist for modtagelse af dokumentation er den samme som ansøgningsfristen eller efter aftale. Se nederst på siden, hvordan de enkelte kriterier kan dokumenteres.

PBA International Handel og Markedsføring (top-up)

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring fra Danmark og/eller i udlandet (minimum 3 måneder og erhvervet inden for de seneste 2 år)
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Relevant supplerende uddannelse
 • Motiveret ansøgning
 • optagelsessamtale

PBA Web Udvikling (top-up)

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring fra Danmark og/eller i udlandet (minimum 3 måneder og erhvervet inden for de seneste 2 år)
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Relevant supplerende uddannelse
 • Motiveret ansøgning
 • optagelsessamtale

PBA Innovation og Entrepreneurship (top-up)

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring fra Danmark og/eller i udlandet (minimum 3 måneder og erhvervet inden for de seneste 2 år)
 • Motiveret ansøgning
 • optagelsessamtale

PBA Digital Koncept Udvikling (top-up)

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring fra Danmark og/eller i udlandet (minimum 3 måneder og erhvervet inden for de seneste 2 år)
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Motiveret ansøgning
 • optagelsessamtale

PBA Jordbrug (top-up)

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog eller anden relevant erhvervsakademiuddannelse.
SÅDAN DOKUMENTERER DU KRITERIERNE

HVORDAN DOKUMENTERER JEG KRITERIERNE?

Vi foretager en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og dit studiepotentiale på baggrund den indsendte dokumentation. Det er ikke nødvendigvis alt det nedenstående, du skal sende. Send kun dokumentation til de kriterier, som er nævnt ved den eller de uddannelser, som du søger.

Udlandsophold

Studieophold, lønnet/ulønnet arbejde, rejse, volontørtjeneste i faglig sammenhæng. Minimum 3 måneder. Vedlæg en beskrivelse af ophold/udbytte (max 1 A-4 side) og kopi af flybillet ud og hjem.

Relevant erhvervsfaring

Vi lægger vægt på relevant erhvervsarbejde, så derfor skal du fremhæve, hvilke opgaver du har haft, der er relevante i forhold til den søgte uddannelse. Dokumentation sker i form af en udtalelse fra arbejdsgiver indeholdende: periode, antal timer pr. uge og arbejdsopgaver, samt via en evt. uddybning i dit CV. Alternativt kan du bruge KOT arbejdsgivererklæring, som du finder på www.optagelse.dk/ Arbejdserfaring (praktik) der indgår som en del af en uddannelse tæller ikke med.

Karakterer

Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Kopi af originale eksamenspapirer fra gymnasium/erhvervsskole. Hvis et fag er taget på et højere niveau end krævet, men ikke er bestået, så skal du medsende karakterudskrift, som viser at du er bestået på det krævede niveau, eller et brev fra din skole, som bekræfter dette. Egne udskrifter fra en karakterdatabase accepteres kun, hvis skolen har stemplet og underskrevet udskriften. Hvis du har flere adgangsgivende eksaminer, så skal du medsende karakterer fra alle. Ved ansøgning til Procesteknolog skal du også medsende bevis fra folkeskolen.

Dokumentation for beståede elementer på en anden videregående uddannelse

Har du bestået fag og kurser fra en eller flere videregående uddannelser, som du ikke har afsluttet, skal du oplyse os om dette, så vi kan lave en meritvurdering. Merit betyder, at fag og kurser du tidligere har bestået, erstatter dele af din nye uddannelse. For at vi kan vurdere, om du kan få merit, skal du vedlægge dokumentation for de fag eller kurser, du har bestået. Dokumentationen skal indeholde dit fulde navn og dit cpr.nr., og det skal være underskrevet og stemplet af den pågældende uddannelsesinstitution.

Motiveret ansøgning

På de fleste af vores uddannelser beder vi om en motiveret ansøgning, hvis du søger i kvote 2.

Den motiverede ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning. Du skal bruge den til at vise os, hvorfor vi skal optage dig.

Her kommer nogle af de emner, du kan tage med i din ansøgning:
Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse? Hvad vil gøre dig til en god studerende? Her kan du komme ind på relevante erfaringer fra arbejde, rejser m.v., der har givet modenhed. Her kan du også beskrive det, du har skrevet ind i ansøgningsskemaet, og sendt dokumentation på (under arbejde, rejser, andre studier osv.) Hvad ved du om uddannelsen, og hvorfor passer den til dig. Ansøgningen må fylde max. 1 A4-side, og husk, det er ikke et CV.
Du skal ikke have alt med, som du har foretaget dig, kun det, der kan overbevise os om, at du skal optages. Hvis du søger ind på en international uddannelse, skal du skrive på engelsk.

Værnepligt/udstationering som led i kontrakt med forsvaret

Dokumentation fra forsvaret med angivelse af periode

Højskoleophold, Frivilligt arbejde etc.

Vi lægger vægt på andre relevante aktiviteter, der har givet dig kompetencer i forhold til den søgte uddannelse. Dokumentation kan f.eks. være: – Højskole- eller kursusbevis (højskole og kurser), evt. suppleret med beskrivelse af indhold/udbytte – En udtalelse fra arbejdsgiver indeholdende: periode, antal timer pr. uge og arbejdsopgaver, (frivilligt arbejde)

 

Kom til Åbent Hus på Zealand

Find vores næste Åbent Hus her

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål