Sjællands Erhvervsakademi

Ansøgning

Fristen for kvote 2 ansøgning er overskredet nu.
Se fristerne for kvote 1 længere nede på siden.

Her kan du få tips og tricks til hvordan du ansøger om optagelse på vores fuldtidsuddannelser.

Her finder du også ansøgningsfrister, info om SU, kontaktoplysninger og meget mere.

Har du spørgsmål?

Ring til 5076 2830

Telefontid: Mandag til fredag

Kl. 08.30 –12.00 og 13.00 – 15.00

Ansøgningsfrister for ansøgere
med dansk uddannelsesbaggrund

Sommeroptag for alle Erhvervsakademiuddannelser samt Bygningskonstruktør og Have-/Parkingeniør

Søges via optagelse.dk
Kvote 2: Den 22. marts 2020, kl. 12.00 Bemærk, ny frist!
Kvote 1: Den 5. juli 2020, kl. 12.00
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Sommeroptag for alle Top-up uddannelser (overbygning på erhvervsakademiuddannelser)

Søges via Zealands ansøgningsportal
Den 1. juli 2020
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Vinteroptag for alle Erhvervsakademiuddannelser samt Bygningskonstruktør og Have-/Parkingeniør

Søges via optagelse.dk
Kvote 2: Den 22. marts 2020, kl. 12.00 Bemærk, ny frist!
Kvote 1: Den 5. juli 2020, kl. 12.00
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Vinteroptag for alle Top-up uddannelser (overbygning på erhvervsakademiuddannelser)

Søges via Zealands ansøgningsportal
Den 1. december 2020
(Eventuelle ledige pladser kan søges cirka medio december på Zealands ansøgningsportal)

Ansøgningsfrister for ansøgere
med uddannelsesbaggrund fra alle andre lande

Sommeroptag for alle Erhvervsakademiuddannelser samt Bygningskonstruktør og Have-/Parkingeniør

Søges via optagelse.dk
Den 22. marts 2020, kl. 12.00 Bemærk, ny frist!
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Sommeroptag for alle Top-up uddannelser (overbygning på erhvervsakademiuddannelser)

Søges via Zealands ansøgningsportal
Den 22. marts 2020 Bemærk, ny frist!
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Vinteroptag for alle Erhvervsakademiuddannelser samt Bygningskonstruktør og Have-/Parkingeniør

Søges via optagelse.dk
Den 22. marts 2020, kl. 12.00 Bemærk, ny frist!
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Vinteroptag for alle Top-up uddannelser (overbygning på erhvervsakademiuddannelser)

Søges via Zealands ansøgningsportal
Den 15. oktober 2020
(Eventuelle ledige pladser kan søges cirka medio december på Zealands ansøgningsportal)

DET SKAL DU VIDE - INDEN DU ANSØGER

Hvornår er fristen for Kvote 2?
Den 22. marts kl. 12.00
Bemærk, ny dato!

Hvornår er fristen for Kvote 1?
Den 5. juli kl. 12.00

Hvornår er fristen for top-up?
Fristen for at søge om optagelse på top-up er den 1. juli. Dog er den allerede den 22. marts, kl. 12.00 for non-EU ansøgere og ansøgere med anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse.

Hvor og hvordan ansøger jeg?
Du søger om optagelse på alle vore erhvervsakademiuddannelser samt på Bygningskonstruktør og Have- og parkingeniør via www.optagelse.dk. Her kan du søge i kvote 2 indtil den 15. marts kl. 12.00, og i kvote 1 indtil den 5. juli kl. 12.00

Du søger om optagelse på vore top-up uddannelser via Zealands Ansøgningsportal. Fristen er den 1. juni. Dog er den allerede den 22. marts, kl. 12.00 for non-EU ansøgere og ansøgere med anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse.

Fra den 26. juli kan du søge om optagelse på ledige pladser. Ledige pladser er pladser der ikke blev besat ved hovedoptaget. Der kan være ledige pladser på både vore erhvervsakademiuddannelser og på vore top-up uddannelser. Hold øje fra den 26. juli på zealand.dk og søg optagelse via Zealands Ansøgningsportal.

Ansøgningsfrister for internationale ansøgere:
Hvis du søger om optagelse med en international uddannelsesbaggrund, kan der være andre ansøgningsfrister end for ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen. Se frister under fanen ”Ansøgere med international baggrund”.

Hvor kan jeg finde informationer om merit?
Du skal kontakte studievejlederne – se kontaktoplysninger her.

Jeg har allerede gennemført én videregående uddannelse – kan jeg tage en ny på Zealand?
Hvis du har gennemført en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau som den du ønsker at søge ind på., skal der som udgangspunkt gå 6 år før du kan blive optaget på en ny gratis videregående fuldtidsuddannelse. Vi kan i særlige tilfælde give dispensation fra denne regel. Har du gennemført en videregående uddannelse i udlandet vil du som udgangspunkt ikke være omfattet af begrænsningen af dobbeltuddannelse. Vi anbefaler, at du læser reglerne grundigt igennem her.

Hvor ligger uddannelserne?
Zealand har uddannelser i Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde, Slagelse og Holbæk. Nogle uddannelser udbydes på flere adresser. Du kan se vore adresser på siden kontakt.

Hvilke adgangskrav er der?
Det varierer fra uddannelse til uddannelse. Du kan se adgangskravene på uddannelsens egen side, som du kan finde her.

Afholder Zealand åbent hus?
Du kan se her hvornår og hvor Zealand holder åbent hus.

Hvor kan jeg se status på min ansøgning?
Når du har søgt om optagelse på en af vores fuldtidsuddannelser, kan du følge hele processen på Zealands Optagelsesportal. Så snart der sker noget i din sag, vil vi informere dig om dette via portalen, dette gælder også besked om optag.

Har du brug for at vedhæfte PDF-filer i din ansøgning?
Du kan lave andre typer dokumenter om til PDF via denne gratis online-pdf-printer.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål her?
Du kan kontakte studieadministrationen eller studievejlederen på den uddannelse du søger om optagelse på. Kontaktoplysningerne finder du på uddannelsens egen side eller ved at søge her.

DET SKAL DU VIDE - NÅR DU HAR ANSØGT

Hvornår og hvor får jeg svar?

Svar modtages på Zealands Optagelsesportal.

Hvis du har søgt om optagelse på en af vore erhvervsakademiuddannelser eller på Bygningskonstruktør og Have- og parkingeniør (via www.optagelse.dk), får du svar den 26. juli på Zealands Optagelsesportal, hvis du er optaget hos os. Hvis du ikke opfylder kravene for optagelse på den uddannelse du har søgt, så har du allerede inden da fået besked om dette på Zealands Optagelsesportal.

Hvis du har søgt om optagelse på en af vore top-up uddannelser (via Zealands Ansøgningsportal) får du svar så snart det er muligt Zealands Optagelsesportal. Hvis du ikke opfylder kravene for optagelse på den uddannelse du har søgt, så har du allerede inden da fået besked om dette på Zealands Optagelsesportal.

Hvis du har søgt om optagelse på ledige pladser (via Zealands Ansøgningsportal), altså pladser der ikke blev besat ved hovedoptaget, så får du løbende svar på, om du er optaget. Det sker på Zealands Optagelsesportal, hvor du også får besked, hvis du ikke opfylder kravene for optagelse på den uddannelse du har søgt.

Skal jeg sige ja tak eller nej tak til en studieplads?

Ja, du skal huske at takke ja/nej via Zealands Optagelsesportal. Din plads vil gå til en anden ansøger, hvis du ikke takker ja inden for den frist der fremgår af optagelsesbrevet.

Hvad hvis jeg får afslag?

Hvis du får afslag fra Zealand, fordi du ikke opfylder adgangskravene, modtager du besked om dette på Zealands Optagelsesportal. Hvis du har søgt via optagelse.dk, får du den 26. juli besked fra Den Koordinerede Tilmelding, hvis du ikke er optaget på nogen af dine prioriteter.

Hvornår skal jeg starte?

Studiestart er typisk mandag i uge 36 for sommerstart og mandag i uge 6 for vinterstart. Du vil modtage brev/e-mail fra dit nye studie med oplysninger om studiestart. Studiestart vil desuden kunne ses i kalenderen på din uddannelses egen side. Nogle afdelingssider har et dokument med studiestartdatoer liggende til download – klik dig frem til afdelingerne her.

Hvor kan jeg ansøge om SU?

Du kan tilmelde dig/ansøge om SU via www.su.dk

 

DET SKAL DU VIDE - NÅR DU HAR FÅET SVAR

Hvor kan jeg finde information om SU og transporttilskud her på siden?

Det kan du finde her.

Hvor kan jeg læse om mine praktikmuligheder?

Du kan læse mere om praktik her og du kan finde kontaktoplysninger på din praktikkoordinator her.

Hvor kan jeg finde den studieordning, der er gældende for min uddannelse?

Du finder studieordningerne på uddannelsens egen side.

Kan man få tilskud til transport til Zealand?

Du kan søge om et uddannelseskort til offentlige transportmidler. Du skal selv søge det på http://www.ungdomskort.dk/. Når du er blevet godkendt så skal du bestille det via www.mitungdomskort.dk – Se også siden om økonomi og transportrabat.

Hvor kan jeg bestille et studiekort?

Alle studerende bliver fotograferet til studiekort kort tid efter studiestart.

Hvornår skal jeg starte?

Studiestart er typisk mandag i uge 36 for sommerstart og mandag i uge 6 for vinterstart. Du vil modtage brev/e-mail fra dit nye studie med oplysninger om studiestart. Studiestart vil desuden kunne ses i kalenderen på din uddannelses egen side. Nogle afdelingssider har et dokument med studiestartdatoer liggende til download – klik dig frem til afdelingerne her.

Hvor kan jeg se mine karakterer og studieresultater?

Du kan finde de fleste oplysninger på Moodle med dit studielogin. Se også siden for studerende.

Kan jeg få hjælp til IT-opsætning?

Du kan få hjælp til IT gennem Zealand IT Helpdesk.

 

DISPENSATIONSANSØGNING, INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING OG KLAGER

Fra og med sommeroptagelsen 2017 er indført nogle begrænsninger i at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført. Læs mere på Uddannelsesguiden.

Dispensationsansøgning på Zealand

 • Sammen med din dispensationsansøgning skal du sende dette dispensationsskema, som du kan udfylde digitalt. Sammen med skemaet finder du en vejledning til, hvilken dokumentation, der kan være relevant og nødvendigt i forbindelse med din dispensationsansøgning.
 • Din ansøgning skal være skriftlig og fylde mellem 1-2 A4 sider. Den skal kort redegøre for din situation og de forhold, du mener kan give grundlag for en dispensation.
 • Husk at uploade anden relevant dokumentation, afhængigt af hvad du søger dispensation for.
 • Skemaet og anden relevant dokumentation skal uploades på www.optagelse.dk inden for tidsfristen. Hvis der mangler dokumentation, skal du uploade dokumentationen inden en given tidsfrist, ellers vil du modtage afslag på din dispensationsansøgning.
 • Vi træffer afgørelser på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte sag.
 • VÆR OPMÆRKSOM PÅ at en dispensationsansøgning ikke er en ansøgning om optagelse. Du skal ansøge om optagelse via http://www.optagelse.dk/
 • BEMÆRK: Imødekommelse af en dispensationsansøgning er ikke en garanti for, at du bliver tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på.
 • Du vil senest få svar på din ansøgning d. 28. juli, hvor du også vil få svar på, om du er optaget.

Uddannelser, der ikke er omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse på Zealand

På Zealand er følgende uddannelser ikke omfattet af ovennævnte regel, og disse kan søges på almindelige vilkår – også selv om du i forvejen har en videregående uddannelse på samme eller højere niveau:

 • El-installatør
 • VVS-Installatør

Retsgrundlag

Reglerne om dobbeltuddannelse er fastsat i: Bekendtgørelse nr. 1495 af 11/12/2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, § 13.

Individuel kompetencevurdering

 • Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på en af vores uddannelser, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil Zealand vurdere om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen
 • Du skal søge om optagelse i kvote 2 på Optagelse.dk senest d. 22. marts kl. 12.00
 • I din ansøgning skal du under fanebladet ”Adgangsgrundlag” vælge ”Ingen adgangsgivende eksamen”
 • Du skal vedlægge et dispensationsskema, hvor du markerer feltet ”Anerkendelse af tilsvarende kvalifikationer som et eller flere gymnasiale fag”
 • HUSK at læse vejledningen, så du sikrer dig, at du får vedlagt alle relevante dokumenter til din ansøgning.
 • BEMÆRK: En positiv vurdering er ikke en garanti for, at du bliver tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Klage over afgørelse i forbindelse med optag og afgørelser

 • Du kan klage over vores afgørelser, hvis du får afslag på optagelse samt helt eller delvist afslag på din dispensationsansøgning.
 • Du kan kun klage over retslige forhold. Det betyder, at du kan klage over, om vi har behandlet din sag i overensstemmelse med forvaltningsloven og de gældende regler på uddannelsesområdet
 • Klagen skal sendes til klager@Zealand.dk, inden for to uger fra den dato, hvor du modtager afgørelsen (jfr. §46 i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 1495 af 11/12/2017)
 • Vi besvarer din klage med en udtalelse, som du får mulighed for at kommentere på. Hvis du derefter ønsker at fastholde din klage, sender vi klagen, dine kommentarer samt anden relevant dokumentation til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
ANSØGERE MED INTERNATIONAL UDDANNELSESBAGGRUND

Hvornår er fristen for at søge med en international uddannelsesbaggrund?

På akademiuddannelser er fristen den 22. marts (Bemærk! Ny frist) for alle ansøgere med en international uddannelsesbaggrund (samme frist som for kvote 2 ansøgere)

På en top-up uddannelse er fristen 22. marts for ansøgere med en international adgangsgivende uddannelse.

Hvor og hvordan ansøger jeg?

Du søger om optagelse på alle vore erhvervsakademiuddannelser samt på Bygningskonstruktør og Have- og parkingeniør via www.optagelse.dk. Her skal du søge inden den 22. marts kl. 12.00

Du søger om optagelse på vore top-up uddannelser via Zealands Ansøgningsportal. Fristen er den 1. juni. Dog er den allerede den 15. marts, kl. 12.00 for non-EU ansøgere og ansøgere med anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse.

Fra den 26. juli kan du søge om optagelse på ledige pladser. Ledige pladser er pladser der ikke blev besat ved hovedoptaget. Der kan være ledige pladser på både vore erhvervsakademiuddannelser og på vore top-up uddannelser. Hold øje fra den 26. juli på zealand.dk og søg optagelse via Zealands Ansøgningsportal.

Hvordan vil mine kvalifikationer blive bedømt?

Dine internationale uddannelseskvalifikationer bliver vurderet i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer. Læs mere her.

Oversættelse af dokumenter:

Husk at udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en certificeret oversætter, og at du skal vedhæfte både det originale bevis samt oversættelsen til din ansøgning om optagelse. Det gælder ikke eksamensbeviser på norsk og svensk.

Hvor kan jeg se status på min ansøgning?

Når du har søgt om optagelse på en af vores fuldtidsuddannelser, kan du følge hele processen på Zealands Optagelsesportal. Så snart der sker noget i din sag, vil vi informere dig om dette via portalen, dette gælder også besked om optag.

Jeg har allerede gennemført én videregående uddannelse – kan jeg tage en ny på Zealand?

Hvis du har gennemført en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau som den du ønsker at søge ind på., skal der som udgangspunkt gå 6 år før du kan blive optaget på en ny gratis videregående fuldtidsuddannelse. Vi kan i særlige tilfælde give dispensation fra denne regel. Har du gennemført en videregående uddannelse i udlandet vil du som udgangspunkt ikke være omfattet af begrænsningen af dobbeltuddannelse. Vi anbefaler, at du læser reglerne grundigt igennem her.

Hvor kan jeg finde informationer om merit?

Du skal kontakte studievejlederen på den pågældende uddannelse. Se kontaktoplysninger på studievejledere her.

Hvor ligger uddannelserne?

Zealand har afdelinger i: Køge, Roskilde, Næstved, Nykøbing F. og Slagelse. Derudover har vi en uddannelsesstation placeret i Holbæk.

Vi tilbyder internationale uddannelser i Køge, Roskilde og Næstved.

Hvilke adgangskrav er der?

Det varierer fra uddannelse til uddannelse. Du kan se adgangskravene på uddannelsens egen side.

Afholder Zealand åbent hus?

Du kan se her hvornår og hvor Zealand holder åbent hus.

Har du brug for at vedhæfte PDF-filer i din ansøgning?

Du kan lave andre typer dokumenter om til PDF via denne gratis online-pdf-printer.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål her?

Du kan kontakte studieadministrationen eller studievejlederen på den uddannelse du søger om optagelse på. Kontaktoplysningerne finder du på uddannelsens egen side eller ved at søge her.

Hvis du har søgt en af vores internationale uddannelser, skal du henvende dig til apply@zealand.dk.

KRITERIER FOR OPTAGELSE VIA KVOTE 2

Vi foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra de nævnte kriterier. Helhedsvurderingen kan eventuelt suppleres med en samtale med ansøgeren. Frist for modtagelse af dokumentation via www.optagelse.dk (beviser m.m.) er den 5. juli, kl. 12. Se nederst på siden, hvordan de enkelte kriterier kan dokumenteres.

Udvidet betinget optag for erhvervsskoleelever

Er du erhvervsskoleelev, som afslutter uddannelse i juli og august, får du mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse via attest, selvom din erhvervsuddannelse ikke er færdiggjort inden ansøgningsfristen. Bed om en attest på din skole og kontakt evt. din studievejleder, hvis du er i tvivl.

Udenlandsk adgangsgrundlag

Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven i dansk eller har opnået tilsvarende kundskaber i dansk. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som Studieprøven i dansk, skal du bede om en individuel vurdering. Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du ikke tage en danskprøve. På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau. For uddannelser, som udbydes på engelsk, findes kriterierne her.

Hvordan vurderes min ansøgning?

Alle akademiuddannelser med undtagelse af Have- og parkingeniør:

Vi foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra følgende kriterier

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
 • Relevant erhvervserfaring (minimum 3 måneder)
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt, frivilligt arbejde etc. (minimum 3 måneders varighed)
 • Motiveret ansøgning

Have- og parkingeniør:

 • Karaktergennemsnit for adgangsgivende eksamen
 • Antal fag som er specifikke adgangskrav samt antal fag inden for naturvidenskab, dansk og engelsk
 • Relevant supplerende uddannelse fra Danmark/udlandet
 • Relevant erhvervserfaring fra Danmark/udland (minimum 3 måneder)
 • Motiveret ansøgning

Frist for modtagelse af dokumentation er den samme som ansøgningsfristen eller efter aftale. Se nederst på siden, hvordan de enkelte kriterier kan dokumenteres.

Kvote 2 andel af studiepladser i procent for optagsåret 2019

Uddannelse Kvote 2 i procent
Administrationsøkonom 50
Autoteknolog 50
Bygningskonstruktør (PBA) 65
Commerce Management 80
Computer Science 80
Datamatiker 35
Finansøkonom 35
Handelsøkonom 50
Have- og Parkingeniør (PBA) 50
Installatør, Stærkstrøm 100
Installatør, VVS 100
Jordbrugsteknolog 70
Laborant 50
Logistic Management 80
Logistikøkonom 50
Markedsføringsøkonom 35
Marketing Management 80
Multimedia Design and Communication 80
Multimediedesigner 50
Procesteknolog 70
Produktionsteknolog 65
Service, Hospitality and Tourism Management 80
Serviceøkonom 50

 

KRITERIER FOR OPTAGELSE PÅ TOP-UP

Vi foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra følgende kriterier.

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
 • Relevant erhvervserfaring (minimum 3 måneder)
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt, frivilligt arbejde etc. (minimum 3 måneders varighed)
 • Motiveret ansøgning

Frist for modtagelse af dokumentation er den samme som ansøgningsfristen eller efter aftale. Se nederst på siden, hvordan de enkelte kriterier kan dokumenteres.

SÅDAN DOKUMENTERER DU KRITERIERNE

Motiveret ansøgning

Alle akademiuddannelser med undtagelse af Have- og parkingeniør:

Du skal skrive en motiveret ansøgning, hvis du søger optagelse i kvote 2. Den motiverede ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning. Du skal bruge den til at vise os, hvorfor vi skal optage dig.

Her er de emner du skal inddrage i din ansøgning:

 1. Forklar hvorfor vil du læse hos Zealand
 2. Forklar hvorfor vil du læse denne uddannelse
 3. Forklar hvad dine fremtidsplaner er

Ansøgningen må max. Fylde en A4 side og du skal huske at det ikke er et CV. Du skal ikke have alt med, som du har foretaget dig, men du skal forholde dig til ovenstående emner. Hvis du søger ind på en international uddannelse skal du skrive ansøgningen på engelsk.

Have- og parkingeniør:

 • Engagement, motivation og interesse i uddannelsen og fagområdet samt hvad der kræves som studerende
 • Refleksioner over egne erfaringer i relation til arbejde eller uddannelse og hvordan de kan bruges i forhold til uddannelsen og fagområdet
 • Refleksion over dine fremtidsplaner og jobmuligheder

Kom til Åbent Hus på Zealand

Find vores næste Åbent Hus her

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål