Sjællands Erhvervsakademi

Sådan ansøger du

Her kan du få tips og tricks til hvordan du ansøger om optagelse på vores fuldtidsuddannelser.

Her finder du også ansøgningsfrister, info om SU, kontaktoplysninger og meget mere.

Har du spørgsmål?

Brug vores chatbot – klik på det gule ikon nederst til højre på siden.

Ring til 5076 2830
Telefontid: Mandag til fredag
Kl. 10.00-12.00 og igen fra kl. 13.00-15.00

Skriv en mail til os på optag@zealand.dk

Ansøgningsfrister for ansøgere
med dansk uddannelsesbaggrund

Sommeroptag for alle Erhvervsakademiuddannelser samt Bygningskonstruktør og Urban landskabsingeniør

Søges via optagelse.dk
Kvote 2: Den 15. marts 2021, kl. 12.00
Kvote 1: Den 5. juli 2021, kl. 12.00
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Sommeroptag for alle Top-up uddannelser (overbygning på erhvervsakademiuddannelser)

Søges via Zealands ansøgningsportal
Den 1. juli 2021
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Vinteroptag for alle Erhvervsakademiuddannelser samt Bygningskonstruktør og Urban landskabsingeniør

Søges via optagelse.dk
Kvote 2: Den 15. marts 2021, kl. 12.00
Kvote 1: Den 5. juli 2021, kl. 12.00
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Vinteroptag for alle Top-up uddannelser (overbygning på erhvervsakademiuddannelser)

Søges via Zealands ansøgningsportal
(kan søges fra 1. juli 2021)
Den 1. december 2021
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra starten af december på Zealands ansøgningsportal)

Ansøgningsfrister for ansøgere
med uddannelsesbaggrund fra alle andre lande

Sommeroptag for alle Erhvervsakademiuddannelser samt Bygningskonstruktør og Urban landskabsingeniør

Søges via optagelse.dk
Den 15. marts 2021, kl. 12.00
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Sommeroptag for alle Top-up uddannelser (overbygning på erhvervsakademiuddannelser)

Søges via Zealands ansøgningsportal
Den 15. marts 2021
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Vinteroptag for alle Erhvervsakademiuddannelser samt Bygningskonstruktør og Urban landskabsingeniør

Søges via optagelse.dk
Den 15. marts 2021, kl. 12.00
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra 28. juli på Zealands ansøgningsportal)

Vinteroptag for alle Top-up uddannelser (overbygning på erhvervsakademiuddannelser)

Søges via Zealands ansøgningsportal
(kan søges fra 1. juli 2021)
Den 15. oktober 2021
(Eventuelle ledige pladser kan søges fra starten af december på Zealands ansøgningsportal)

KVOTE 1, KVOTE 2 OG SUPPLERING

Ansøgninger til Erhvervsakademiuddannelser og til Bygningskonstruktør samt Urban landskabsingeniør skal indsendes via www.optagelse.dk. Dette gælder for både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2.

 

Kvote 2: Deadline den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere med følgende uddannelsesbaggrund skal søge i kvote 2:

 • Erhvervsfaglig uddannelse (EUD)
 • Gymnasial eksamen der kan suppleres med andre relevante aktiviteter
 • Udenlandsk eksamen
 • Hvis du søger ind på særlige vilkår (IKV)

Er du erhvervsskoleelev, som afslutter din uddannelse i juli og august, har du mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse via attest, selvom din erhvervsuddannelse ikke er færdiggjort inden ansøgningsfristen. Bed om en attest på din skole og kontakt eventuelt din studievejleder, hvis du er i tvivl.

 

Kvote 1: Deadline den 5. juli kl. 12.00

Ansøgere med en gymnasial uddannelsesbaggrund (STX, HF, HHX, HTX, EUX med flere) kan søge i kvote 1.

Hvis en ansøger med en gymnasial eksamen søger inden den 15. marts kl. 12.00, vil ansøgningen blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2. Du vil derfor opleve, at vi efterspørger dokumentation som erhvervserfaring, motiveret ansøgning, frivilligt arbejde o.s.v. Du kan se, hvordan du dokumenterer de enkelte under overskriften ”SÅDAN DOKUMENTERER DU KRITERIERNE”.

Det kan være en god idé at søge kvote 2, hvis du er usikker på, om dit karaktergennemsnit er højt nok til at få en plads i kvote 1.

Supplering: Zealand accepterer sommersupplering på alle uddannelser.
Hvis du er i gang med eller er tilmeldt et suppleringskursus, skal du angive det i din ansøgning og vedhæfte dokumentation for din tilmelding som bilag til din ansøgning.
Du skal indsende prøvebeviserne inden den 5. juli kl. 12.00 på www.optagelse.dk.
I tilfælde af, at du ikke er færdig med din supplering inden den 5. juli, skal du sende prøvebeviset til optag@zealand.dk.
Vi skal have dokumentationen hurtigst muligt og senest inden studiestart.

DET SKAL DU VIDE - INDEN DU ANSØGER

Hvornår er fristen for Kvote 2?
Den 15. marts kl. 12.00

Hvornår er fristen for Kvote 1?
Den 5. juli kl. 12.00

Hvornår er fristen for top-up?
Fristen for at søge om optagelse på top-up er den 1. juli. Dog er den allerede den 15. marts kl. 12.00 for non-EU ansøgere og ansøgere med anden uddannelsesbaggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse.

Hvor og hvordan ansøger jeg?
Du søger om optagelse på alle vore erhvervsakademiuddannelser samt på Bygningskonstruktør og Urban landskabsingeniør via www.optagelse.dk. Her kan du søge i kvote 2 indtil den 15. marts kl. 12.00, og i kvote 1 indtil den 5. juli kl. 12.00

Du søger om optagelse på vores top-up uddannelser via Zealands Ansøgningsportal. Fristen er den 1. juli. Dog er den allerede den 15. marts kl. 12.00 for non-EU ansøgere og ansøgere med anden uddannelsesbaggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse.

Fra den 28. juli kan du søge om optagelse på ledige pladser. Ledige pladser er pladser, der ikke blev besat ved hovedoptaget. Der kan være ledige pladser på både vores erhvervsakademiuddannelser, på vores professionsbacheloruddannelser og på vores top-up uddannelser. Hold øje fra den 28. juli på zealand.dk og søg optagelse via Zealands Ansøgningsportal.

Ansøgningsfrister for internationale ansøgere:
Hvis du søger om optagelse med en international uddannelsesbaggrund, kan der være andre ansøgningsfrister end for ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen. Se frister under fanen ”HVIS DU SØGER MED EN UDDANNELSESBAGGRUND DER IKKE ER DANSK”.

Udvidet betinget optag for erhvervsskoleelever
Er du erhvervsskoleelev, som afslutter uddannelse i juli og august, får du mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse via attest, selvom din erhvervsuddannelse ikke er færdiggjort inden ansøgningsfristen. Bed om en attest på din skole og kontakt eventuelt din studievejleder, hvis du er i tvivl.

Jeg har allerede gennemført én videregående uddannelse – kan jeg tage en ny på Zealand?
Fra og med sommeroptaget 2020 er reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse ophævet. Det betyder, at du nu kan søge om optagelse på en ny videregående uddannelse, selvom du tidligere har gennemført en videregående uddannelse.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har gennemført en dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse, så kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

Vi kan i særlige tilfælde give dispensation fra denne regel, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Du kan læse mere her: https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/begraensning-af-dobbeltuddannelse

Hvor ligger uddannelserne?
Zealand har uddannelser i Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde, Slagelse og Holbæk. Nogle uddannelser udbydes på flere adresser. Du kan se vores adresser på siden kontakt.

Hvilke adgangskrav er der?
Det varierer fra uddannelse til uddannelse. Du kan se adgangskravene på uddannelsens egen side, som du kan finde her.

Afholder Zealand åbent hus?
Du kan se her hvornår og hvor Zealand holder åbent hus.

Hvor kan jeg se status på min ansøgning?
Når du har søgt om optagelse på en af vores fuldtidsuddannelser, kan du følge hele processen på Zealands Optagelsesportal. Så snart der sker noget i din sag, vil vi informere dig om dette via optagelsesportalen, dette gælder også besked om optag.

Har du brug for at vedhæfte PDF-filer i din ansøgning?
Du kan lave andre typer dokumenter om til PDF via denne gratis online-pdf-printer.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål her?
Du kan kontakte optag på 50762830 (telefontid mandag til fredag kl. 11.00 – 15.00) eller ved at sende en mail til optag@zealand.dk

DET SKAL DU VIDE - NÅR DU HAR ANSØGT

Hvornår og hvor får jeg svar?
Du får svar på Zealands Optagelsesportal.

Hvis du har søgt om optagelse på en af vores erhvervsakademiuddannelser eller på Bygningskonstruktør og Urban landskabsingeniør (via www.optagelse.dk), får du svar den 28. juli på Zealands Optagelsesportal, hvis du er optaget hos os. Hvis du ikke opfylder kravene for optagelse på den uddannelse, du har søgt, så har du allerede inden da fået besked om dette på Zealands Optagelsesportal.

Hvis du har søgt om optagelse på en af vores top-up uddannelser (via Zealands Ansøgningsportal) får du svar hurtigst muligt efter ansøgningsfristen Zealands Optagelsesportal. Hvis du ikke opfylder kravene for optagelse på den uddannelse, du har søgt, så har du allerede inden da fået besked om dette på Zealands Optagelsesportal.

Hvis du efter den 28. juli har søgt om optagelse på ledige pladser (via Zealands Ansøgningsportal), altså pladser der ikke blev besat ved hovedoptaget, så får du løbende svar på, om du er optaget. Det sker på Zealands Optagelsesportal, hvor du også får besked, hvis du ikke opfylder kravene for optagelse på den uddannelse, du har søgt.

Skal jeg sige ja tak eller nej tak til en studieplads
Ja, du skal huske at takke ja/nej via Zealands Optagelsesportal. Din plads vil gå til en anden ansøger, hvis du ikke takker ja inden for den frist, der fremgår af optagelsesbrevet.

Hvad hvis jeg får afslag?
Hvis du får afslag fra Zealand, fordi du ikke opfylder adgangskravene, modtager du besked om dette på Zealands Optagelsesportal. Hvis du har søgt via optagelse.dk, får du den 28. juli besked fra Den Koordinerede Tilmelding, hvis du ikke er optaget på nogen af dine prioriteter.

Hvornår skal jeg starte?
Studiestart er 1. september for sommerstart og 1. februar for vinterstart.
Når du har bekræftet dit tilbud om en studieplads, vil du inden for 5 dage modtage en sms med loginoplysninger til vores Moodle rum for nye studerende ”Velkommen Zealanders”. Her vil der være informationer om bl.a. boglister, studieordninger og velkomst brev. Ca. 3 uger før studiestart vil du få adgang til dit holds Moodle rum, hvor du vil finde information om skema m.m.

Hvor kan jeg ansøge om SU?
Du søger om SU i selvbetjeningssystemet minSU på Uddannelsesstyrelsens hjemmeside for SU. Det er også her, du kan ændre i dine SU-forhold. Du skal have NemID for at kunne logge på. Læs mere på www.su.dk

Du kan tidligst søge, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse. Du kan ikke søge tidligere end 1 måned før du starter på uddannelsen. Se mere om tidsfrister på SU-hjemmesiden.

DET SKAL DU VIDE - NÅR DU HAR FÅET SVAR

Hvor kan jeg finde information om SU og transportrabat her på siden?
Det kan du finde her.

Hvor kan jeg læse om mine praktikmuligheder?
Du kan læse mere om praktik her, og du kan finde kontaktoplysninger på din praktikkoordinator her.

Hvor kan jeg finde den studieordning, der er gældende for min uddannelse?
Du finder studieordningerne på uddannelsens egen side her.

Kan man få tilskud til transport til Zealand?
Du kan søge om et uddannelseskort til offentlige transportmidler. Du skal selv søge det på ungdomskort.dk/. Når du er blevet godkendt, skal du bestille det via mitungdomskort.dk – Se også vores side SU og Transportrabat.

Hvor kan jeg bestille et studiekort?
Se her, hvad du skal gøre: https://helpdesk.zealand.dk/hc/da/articles/205006179-Studiekort-ID-kort

Hvornår skal jeg starte?
Studiestart er 1. september for sommerstart og 1. februar for vinterstart.
Når du har bekræftet dit tilbud om en studieplads, vil du inden for 5 dage modtage en sms med loginoplysninger til vores Moodle rum for nye studerende ”Velkommen Zealanders”. Her vil der være informationer om bl.a. boglister, studieordninger og velkomst brev. Ca. 3 uger før studiestart vil du få adgang til dit holds Moodle rum, hvor du vil finde information om skema m.m.

Hvor kan jeg se mine karakterer og studieresultater?
Du kan finde de fleste oplysninger på Moodle med dit studielogin. Se også siden for studerende.

Hvor finder jeg litteraturlister?
Når du bliver optaget på din uddannelse på Zealand, får du samtidigt eller kort tid derefter tilsendt adgang til Moodle, vores kommunikations- og læringsportal. Her vil du finde alle de nyttige oplysninger i forbindelse med studiestart, fx litteraturlister.

Kan jeg få hjælp til IT-opsætning?
Du kan få hjælp til IT gennem Zealand IT Helpdesk, hvor der ligger en række vejledninger, og hvor du kan sende en anmodning om hjælp til Helpdesk.

 

DISPENSATIONSANSØGNING, INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING OG KLAGER

Dispensationsansøgning på Zealand

 • Sammen med din dispensationsansøgning skal du sende dette dispensationsskema, som du kan udfylde digitalt. Sammen med skemaet finder du en vejledning til, hvilken dokumentation, der kan være relevant og nødvendigt i forbindelse med din dispensationsansøgning.
 • Din ansøgning skal være skriftlig og fylde mellem 1-2 A4 sider. Den skal kort redegøre for din situation og de forhold, du mener kan give grundlag for en dispensation.
 • Husk at uploade anden relevant dokumentation, afhængigt af hvad du søger dispensation for.
 • Skemaet og anden relevant dokumentation skal uploades på www.optagelse.dk inden for tidsfristen. Hvis der mangler dokumentation, skal du uploade dokumentationen inden en given tidsfrist, ellers vil du modtage afslag på din dispensationsansøgning.
 • Vi træffer afgørelser på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte sag.
 • VÆR OPMÆRKSOM PÅ at en dispensationsansøgning ikke er en ansøgning om optagelse. Du skal ansøge om optagelse via http://www.optagelse.dk/
 • BEMÆRK: Imødekommelse af en dispensationsansøgning er ikke en garanti for, at du bliver tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på.
 • Du vil senest få svar på din ansøgning d. 28. juli, hvor du også vil få svar på, om du er optaget.

Individuel kompetencevurdering

 • Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på en af vores uddannelser, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil Zealand vurdere om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen
 • Du skal søge om optagelse i kvote 2 på Optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00
 • I din ansøgning skal du under fanebladet ”Adgangsgrundlag” vælge ”Ingen adgangsgivende eksamen”
 • Du skal vedlægge dette dispensationsskema, hvor du markerer feltet ”Anerkendelse af tilsvarende kvalifikationer som et eller flere gymnasiale fag”
 • HUSK at læse vejledningen, så du sikrer dig, at du får vedlagt alle relevante dokumenter til din ansøgning.
 • BEMÆRK: En positiv vurdering er ikke en garanti for, at du bliver tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Klage over afgørelse i forbindelse med optag og afgørelser

 • Du kan klage over vores afgørelser, hvis du får afslag på optagelse samt helt eller delvist afslag på din dispensationsansøgning.
 • Du kan kun klage over retslige forhold. Det betyder, at du kan klage over, om vi har behandlet din sag i overensstemmelse med forvaltningsloven og de gældende regler på uddannelsesområdet
 • Klagen skal sendes til klager@Zealand.dk, inden for to uger fra den dato, hvor du modtager afgørelsen (jfr. §47 i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr. 97 af 25/01/2021)).
 • Vi besvarer din klage med en udtalelse, som du får mulighed for at kommentere på. Hvis du derefter ønsker at fastholde din klage, sender vi klagen, dine kommentarer samt anden relevant dokumentation til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
HVIS DU SØGER MED EN UDDANNELSESBAGGRUND DER IKKE ER DANSK

Hvornår er fristen for at søge, hvis din uddannelsesbaggrund er fra et andet land end Danmark?

På vores erhvervsakademiuddannelser samt på Bygningskonstruktør og Urban landskabsingeniør er fristen den 15. marts kl. 12 for alle ansøgere med en international uddannelsesbaggrund (samme frist som for kvote 2 ansøgere).

På vores top-up uddannelser er fristen 15. marts kl. 12 for ansøgere med en international adgangsgivende uddannelse.

Hvor og hvordan ansøger jeg?

Du søger om optagelse på alle vores erhvervsakademiuddannelser samt på Bygningskonstruktør og Urban landskabsingeniør via www.optagelse.dk. Her skal du søge inden den 15. marts kl. 12.00

Du søger om optagelse på vores top-up uddannelser via Zealands Ansøgningsportal. Fristen er den 1. juli. Dog er den allerede den 15. marts kl. 12.00 for non-EU ansøgere og ansøgere med anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse.

Fra den 28. juli kan du søge om optagelse på ledige pladser. Ledige pladser er pladser, der ikke blev besat ved hovedoptaget. Der kan være ledige pladser på både vores erhvervsakademiuddannelser, vores professionsbacheloruddannelser og på vores top-up uddannelser. Hold øje fra den 28. juli på zealand.dk og søg optagelse via Zealands Ansøgningsportal.

Hvordan vil mine kvalifikationer blive bedømt?
Dine internationale uddannelseskvalifikationer bliver vurderet i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer. Læs mere her.

Udenlandsk adgangsgrundlag

Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag og søger ind på en dansksproget uddannelse, skal du dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til niveauet for Studieprøven i dansk. Hvis du er i tvivl om du har det niveau der skal til, er du velkommen til at kontakte os på optag@zealand.dk. Hvis du er fra et nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du ikke dokumentere dit danskniveau yderligere.

På engelsksprogede uddannelser skal du have et engelskniveau svarende til engelsk B med et vægtet gennemsnit på minimum 3, 0 (uden oprunding). For uddannelser som udbydes på engelsk, findes optagelseskrav og udvælgelseskriterier her.

Oversættelse af dokumenter
Husk at udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en certificeret oversætter, og at du skal vedhæfte både det originale bevis samt oversættelsen til din ansøgning om optagelse. Det gælder ikke eksamensbeviser på norsk og svensk.

Hvor kan jeg se status på min ansøgning?
Når du har søgt om optagelse på en af vores fuldtidsuddannelser, kan du følge hele processen på Zealands Optagelsesportal. Så snart der sker noget i din sag, vil vi informere dig om det via optagelsesportalen, det gælder også besked om optag.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål her?
Du kan kontakte optag på 50762830 (telefontid mandag til fredag kl. 11.00 – 15.00) eller ved at sende en mail til optag@zealand.dk

KRITERIER FOR OPTAGELSE VIA KVOTE 2

Hvordan vurderes min ansøgning?

Kvote 2 kriterier for Erhvervsakademiuddannelser og for Bygningskonstruktør:
Vi foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra følgende kriterier

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Dokumenteret relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
 • Dokumenteret relevant erhvervserfaring (minimum 3 måneder)
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt, frivilligt arbejde etc. (minimum 3 måneders varighed)
 • Motiveret ansøgning

Kvote 2 kriterier for Urban landskabsingeniør:
Vi foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra følgende kriterier

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Antal fag, som er specifikke adgangskrav samt antal fag inden for naturvidenskab, dansk og engelsk
 • Dokumenteret relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
 • Dokumenteret relevant erhvervserfaring (minimum 3 måneder)
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt, frivilligt arbejde etc. (minimum 3 måneders varighed)
 • Motiveret ansøgning

Helhedsvurderingen kan eventuelt suppleres med en samtale med ansøgeren. Frist for modtagelse af dokumentation via www.optagelse.dk (beviser m.m.) er den 5. juli kl. 12. Se i afsnittet “SÅDAN DOKUMENTERER DU KRITERIERNE”, hvordan de enkelte kriterier kan dokumenteres.

Kvote 2 andel af studiepladser i procent for optagsåret 2021

Uddannelse Kvote 2 i procent
Administrationsøkonom 50
Autoteknolog 50
Bygningskonstruktør (PBA) 65
Commerce Management 80
Computer Science 80
Datamatiker 35
Finansøkonom 35
Handelsøkonom 50
Urban landskabsingeniør (PBA) 50
Installatør, Stærkstrøm 100
Installatør, VVS 100
Jordbrugsteknolog 70
Laborant 50
Logistic Management 80
Logistikøkonom 50
Markedsføringsøkonom 35
Marketing Management 80
Multimedia Design and Communication 80
Multimediedesigner 50
Procesteknolog 70
Produktionsteknolog 65
Service, Hospitality and Tourism Management 80
Serviceøkonom 50

 

Udvidet betinget optag for erhvervsskoleelever
Er du erhvervsskoleelev, som afslutter uddannelse i juli og august, får du mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse via attest, selvom din erhvervsuddannelse ikke er færdiggjort inden ansøgningsfristen. Bed om en attest på din skole og kontakt eventuelt din studievejleder, hvis du er i tvivl.

 

KRITERIER FOR OPTAGELSE PÅ TOP-UP

Hvordan vurderes min ansøgning?
Vi foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra følgende kriterier.

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
 • Relevant erhvervserfaring (minimum 3 måneder)
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt, frivilligt arbejde etc. (minimum 3 måneders varighed)
 • Motiveret ansøgning

Frist for modtagelse af dokumentation er den samme som ansøgningsfristen eller efter aftale. Se i afsnittet “SÅDAN DOKUMENTERER DU KRITERIERNE”, hvordan de enkelte kriterier kan dokumenteres.

SÅDAN DOKUMENTERER DU KRITERIERNE

Motiveret ansøgning for vores Erhvervsakademiuddannelser og for Bygningskonstruktør:
Du skal skrive en motiveret ansøgning, hvis du søger optagelse i kvote 2. Den motiverede ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning. Du skal bruge den til at vise os, hvorfor vi skal optage dig.

Her er de emner du skal inddrage i din ansøgning:

 1. Forklar hvorfor du vil læse hos Zealand
 2. Forklar hvorfor du vil læse denne uddannelse
 3. Forklar hvad dine fremtidsplaner er

Ansøgningen må maksimalt fylde en A4 side, og du skal huske, at det ikke er et CV. Du skal ikke have alt med, som du har foretaget dig, men du skal forholde dig til ovenstående emner.

Motiveret ansøgning for Urban landskabsingeniør:
Du skal skrive en motiveret ansøgning, hvis du søger optagelse i kvote 2. Den motiverede ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning. Du skal bruge den til at vise os, hvorfor vi skal optage dig.

Her er de emner du skal inddrage i din ansøgning:

 1. Engagement, motivation og interesse i uddannelsen og fagområdet samt hvad der kræves som studerende
 2. Refleksioner over egne erfaringer i relation til arbejde eller uddannelse og hvordan de kan bruges i forhold til uddannelsen og fagområdet
 3. Refleksion over dine fremtidsplaner og jobmuligheder

Ansøgningen må maksimalt fylde en A4 side, og du skal huske, at det ikke er et CV. Du skal ikke have alt med, som du har foretaget dig, men du skal forholde dig til ovenstående emner.

Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udlandet:
Karakterudskrifter og/eller beviser. Dokumenterne skal være underskrevet og stemplet af uddannelsesinstitutionen.

Relevant erhvervserfaring:
Minimum tre måneders varighed sammenhængende. Herunder kan det også være praktik, så længe praktikken ikke er en del af den adgangsgivende uddannelse. Dokumentation kan være ansættelseskontrakter eller udtalelser, hvori arbejdsopgaver og perioden for stillingsbesættelsen er angivet. Dokumenterne skal være underskrevet.

Højskoleophold, udlandsophold, værnepligt, frivilligt arbejde etc.:
Udlandsophold skal være relateret til uddannelse eller lignende formål. Dermed gælder ferie ikke i denne sammenhæng. Dette kan også være relevante kurser, eksempelvis IT-kurser eller lignende. Dokumentation kan være udtalelser, beviser og kontrakter. Dokumenterne skal gerne være underskrevet.

GENINDSKRIVNING, GENOPTAGELSE, OVERFLYTNING OG MERIT

Genindskrivning

Hvis du tidligere har været indskrevet på samme uddannelse, enten på Zealand eller en anden uddannelsesinstitution, og har bestået første studieår skal du søge om genindskrivning.

Der gælder følgende forudsætninger for genindskrivning:

 • Du har været indskrevet på samme uddannelse, enten på Zealand eller en anden uddannelsesinstitution
 • Du opfylder adgangskravene til uddannelsen
 • Der skal være en ledig plads på uddannelsen
 • Du kan tidligst blive genindskrevet fem måneder efter din udmeldelse på uddannelsen, uanset årsagen hertil.
 • Din studiehistorik vil stadig være gældende. Det betyder, at brugte eksamensforsøg og overskridelse af maksimal studietid overføres til den nye indskrivning. Du kan heller ikke tage allerede bestået prøver om, med mindre de er forældet.
 • Hvis du er blevet udskrevet af uddannelsen som følge af opbrugte prøveforsøg, skal du derudover skrive en redegørelse for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, som du skal sende sammen med din ansøgning.

Du skal søge om genindskrivning ved at sende en ansøgning til optag@zealand.dk Du skal huske at vedhæfte en kopi af din studiejournal til din ansøgning.

Reglerne for genindskrivning findes i §38 og §39 i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr. 97 af 25/01/2021).

 

Genoptagelse

Har du tidligere været optaget og indskrevet på samme uddannelse, enten på Zealand eller en anden uddannelsesinstitution, uden at have bestået første studieår, skal du søge om genoptagelse. Du kan tidligst blive genoptaget fem måneder efter din udmeldelse på uddannelse, uanset årsagen hertil.

Hvis du er blevet udskrevet af uddannelsen som følge af opbrugte prøveforsøg, skal du derudover skrive en redegørelse for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, som du skal sende sammen med din ansøgning.

Du skal sende din ansøgning via www.optagelse.dk.
Husk at vedhæfte en kopi af din studiejournal til din ansøgning.

Reglerne for genoptagelse findes i §37 og §39  i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr. 97 af 25/01/2021).

 

Overflytning

Du skal være opmærksom på, at du tidligst kan blive overflyttet, når du har bestået det første studieår af uddannelsen. Kun i tilfælde, hvor det vurderes at der foreligger usædvanlige forhold kan overflytningen ske på et tidligere tidspunkt. Overflytningen forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen.

Hvis du søger om overflytning vil vi lave en konkret, faglig vurdering af dine muligheder for at gennemføre uddannelsen. Det er meget vigtigt at du kontakter os og giver dit samtykke til, at vi må kontakte din tidligere uddannelsesinstitution og indhente oplysninger om dit studieforløb, såsom karakterer og prøveforsøg.

Du skal skrive hvilken uddannelse du har læst, på hvilken uddannelsesinstitution du har læst, give os samtykke som beskrevet, og sende det hele til planlaegning@zealand.dk. I e-mailens emnefelt skriver du ”Jeg søger om overflytning til Zealand”.

Reglerne for overflytning findes i §34 i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr. 97 af 25/01/2021).

 

Merit

Merit kan være relevant for dig, der allerede har bestået dele af eller en hel dansk eller udenlandsk videregående uddannelse.

Merit betyder, at du kan blive fritaget for dele af den uddannelse du søger ind på. Det kan være enkelte faglige elementer, et helt semester eller praktikforløb.

Vær opmærksom på, at du også kan blive tildelt obligatorisk merit, selvom du ikke har bedt om det. Det sker på baggrund af en vurdering af din uddannelsesmæssige baggrund.

Når du søger ind på en uddannelse på Zealand skal du vedhæfte en karakterudskrift eller et eksamensbevis fra din tidligere uddannelse. Ud fra dette vil vi vurdere om der er grundlag for studiestartsmerit.

Hurtigst muligt efter d. 28.7. vil du få svar på, om du er blevet tildelt startmerit og kan blive fritaget fra uddannelseselementer på 1. semester eller måske starte på et andet semester.

Det kan også være, at du får af vide, at du på et senere tidspunkt vil kunne søge om merit.

HUSK at du har pligt til at oplyse os om tidligere bestået eller gennemførte uddannelseselementer fra tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme eller højere niveau.

Reglerne om merit og oplysningspligt findes i §30 og §31 i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr. 97 af 25/01/2021).

Du kan se en liste over tidligere afgivet merit her under nøgletal.

Kom til Åbent Hus på Zealand

Find vores næste Åbent Hus her

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål