Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Dispensationsansøgning

Du kan søge om dispensation for en række optagelsesregler, når du søger om optagelse på Zealand. Hvis du søger om optagelse med dispensation, så skal du søge i kvote 2 inden 15. marts. Når vi træffer en afgørelse, gør vi det på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte sag.

Hvordan og hvor søger jeg om dispensation?

Du søger om dispensation samtidig med, at du udfylder din ansøgning på Optagelse.dk. Du kan samtidig uploade et udfyldt dispensationsskema med information om, hvad du søger dispensation for. Sammen med skemaet finder du en vejledning til, hvilken dokumentation, der kan være relevant og nødvendigt i forbindelse med din dispensationsansøgning. I din ansøgning skal du uploade en redegørelse for, hvorfor du søger om dispensation.

Hvad skal en redegørelse indeholde?

Din redegørelse skal være skriftlig og fylde cirka 1 A4 side. Den skal kort redegøre for din situation og de forhold, du mener kan give grundlag for en dispensation. Husk at uploade anden relevant dokumentation, som underbygger din redegørelse.

Hvornår skal dokumentationen være uploaded?

Redegørelsen og relevant dokumentation skal uploades på Optagelse.dk inden 15. marts. Hvis der mangler dokumentation, skal du uploade dokumentationen inden en given tidsfrist, ellers vil du modtage afslag på din dispensationsansøgning.

Hvad betyder usædvanlige forhold?

Et usædvanligt forhold kan defineres som noget uforudset eller uberegneligt, der rammer den enkelte. Det vil sige, at usædvanlige forhold er hændelser, der typisk er udefrakommende, helt uden for personens kontrol. Det usædvanlige forhold skal kunne dokumenteres.

Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvad der kan betragtes som usædvanlige forhold, da vurderingen altid vil afhænge af de konkrete omstændigheder og konteksten.

 Hvornår får jeg svar på en dispensationsansøgning?

Du vil senest få svar på din dispensationsansøgning d. 26. juli, hvor du også vil få svar på, om du er optaget, men det vil ofte være løbende som vi behandler ansøgningerne.

BEMÆRK

Imødekommelse af en dispensationsansøgning er ikke en garanti for, at du bliver tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Hvad kan jeg søge dispensation for?

1

Optagelse uden adgangsgivende eksamen – Individuel konkret vurdering

Hvis du ikke opfylder kravet om en adgangsgivende eksamen, kan du søge om en Individuel Konkret Vurdering af dine kompetencer. Her vil vi vurdere om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen. Ved en sådan vurdering lægger vi vægt på beståede elementer af relevant uddannelse/kurser, relevant erhvervserfaring og andre forhold som måtte være relevante for vurderingen. Bemærk, at du som udgangspunkt skal opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. I din ansøgning skal du under fanebladet ”Adgangsgrundlag” vælge ”Ingen adgangsgivende eksamen”

2

Anerkendelse af specifikke adgangskrav

Hvis du ikke opfylder kravet om gymnasiale fag på et bestemt niveau, kan du søge om anerkendelse af tilsvarende kvalifikationer som et eller flere gymnasiale fag. Vi lægger vægt på, at de kvalifikationer, som du mener kan træde i stedet for er på et højt fagligt niveau. Derudover skal du kunne dokumentere kvalifikationerne.

3

Usædvanlige forhold

Hvis du har været udsat for usædvanlige forhold, som har påvirket dine muligheder for at opnå et bestemt gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og dermed stillet dig dårligere i forhold til andre ansøgere.

Bemærk, at den adgangsgivende uddannelse skal være bestået, og at du skal opfylde de specifikke adgangskrav.

4

Kandidatreglen

Hvis du allerede har en dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse, kan du søge om dispensation fra kandidatreglen, hvis der er usædvanlige forhold, som gør, at du ikke længere kan benytte din kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Vær opmærksom på, at mange længere videregående uddannelser giver kvalifikationer og kompetencer, der er så generelle, at de kan bruges i flere forskellige jobs, og at arbejdsløshed indenfor en specifik branche ikke betragtes som usædvanlige forhold.

5

Overskridelse af tidsfrister

Hvis du ikke har overholdt deadline for ansøgning eller upload af dokumenter, kan vi dispensere fra tidsfristen på baggrund af usædvanlige forhold.

Dispensationsskema

Udfyld skemaet online her

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål