Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Ansøgningskriterier

På hver af vores fuldtidsuddannelser står der beskrevet de individuelle adgangskriterier for hver af uddannelserne.

Kvote 1 ansøgningskriterier

På kvote 1 fordeles studiepladserne på baggrund af ansøgernes eksamensgennemsnit, det vil sige eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen. Det betyder, at en ansøger med et højere eksamensgennemsnit bliver optaget foran en ansøger med et lavere gennemsnit.

Hvis der er flere ansøgere, end der er studiepladser, er uddannelsens adgangskvotient udtryk for det laveste eksamensgennemsnit, der med sikkerhed gav en studieplads det år. Det vil samtidig sige, at adgangskvotienten først er kendt, når hele optagelsesperioden er afsluttet det pågældende år.

Adgangskvotienter kan variere fra år til år. Det afhænger af antallet af ansøgere til den konkrete uddannelse og eksamensgennemsnittet, samt hvor mange studiepladser, der er på den konkrete uddannelse. En høj adgangskvotient siger ikke noget om uddannelsens kvalitet eller niveau, men alene noget om, hvor eftertragtet den pågældende uddannelse er.
Årets adgangskvotienter offentliggøres, samtidig med at ansøgerne får svar på deres ansøgning.

 

Kvote 2 ansøgningskriterier

Her fordeles studiepladserne efter en konkret vurdering af ansøgerne i forhold til objektive, faglige kriterier fastsat af det enkelte uddannelsessted.

På Zealand foretager vi en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

  • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Motiveret ansøgning
  • Dokumenteret relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udlandet
  • Dokumenteret relevant erhvervserfaring (minimum 3 måneder)
  • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt, frivilligt arbejde etc. (minimum 3 måneders varighed)

Er du erhvervsskoleelev, som først afslutter uddannelse i juli og august, får du mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse via attest, selvom din erhvervsuddannelse ikke er færdiggjort inden ansøgningsfristen. Du kan bede om en attest på din skole og kontakt eventuelt din studievejleder, hvis du er i tvivl.

Bemærk! Der er særlige kvote 2 kriterier for Professionsbacheloruddannelsen til Urban Landskabsingeniør. Vi foretager stadig en helhedsvurdering ud fra ovenstående kriterier, men du bliver også vurderet ud fra antal fag, som er specifikke adgangskrav til uddannelsen samt antal fag inden for naturvidenskab, dansk og engelsk.

 

Top-Up Bachelor ansøgningskriterier

Også her foretager vi en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra følgende kriterie:.

  • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Motiveret ansøgning
  • Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
  • Relevant erhvervserfaring (minimum 3 måneder)
  • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt, frivilligt arbejde etc. (minimum 3 måneders varighed)

 

 

 

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål