Sjællands Erhvervsakademi

Datamatiker

IT-systemer, apps og kunstig intelligens er i konstant udvikling. Med en erhvervsakademiuddannelse til datamatiker får du viden inden for de nyeste programmeringsteknikker, systemudvikling samt kompetencer til at kunne vurdere en virksomheds IT-udviklingsmuligheder, og på baggrund heraf, udvikle og vedligeholde IT-systemer. Du får færdigheder i at kode, programmere og systemudvikle. Samtidig opnår du viden om organisations- og forretningsforståelse.

Du kan også vælge at tage uddannelsen på engelsk (Computer Science).

Særligt autismehold i gang siden 2017

Zealand tilbyder et særligt datamatikerhold for studerende med autismespektrumforstyrrelser. Vi starter et nyt hold hvert år i september. Der er kun plads til max 5 studerende på hvert hold. Inden du søger ind på autismeholdet, skal du besøge uddannelsen og gennemføre en personlig samtale med vores studievejleder. Vi anbefaler også, at du kommer til et åbent hus om autismeholdet (tjek vores kalender). Uddannelsen udbydes på Zealand, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde.

Klik her for at læse mere om autismeholdet

Om optag på uddannelsen

Ansøgninger til eventuelle ledige pladser på det hold der starter 3. februar 2020 (vinteroptaget) behandles 1. december 2019.

Få job inden for:
 • It-systemer og databaser
 • Programmering, udvikling og vedligeholdelse
 • Planlægning og design
 • IT sikkerhed
 • Administrator

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Datamatiker
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2½ år
ECTS point 150
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart August/september Januar/februar
Steder Femøvej 3, 4700 Næstved
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Lignende Multimediedesigner
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Inge Langberg Kjær

Teamleder, Studievejleder

Roskilde

50762680

inkj@zealand.dk

Roskilde

Jette Pia Bech

Teamleder, Studiesekretær

Roskilde

50762659

JeBe@zealand.dk

Roskilde

Anne Oppermann Helverskov

Studieleder

Næstved

ANHE@zealand.dk

Næstved

Bettina Cederbye

BECE@zealand.dk

Sidse Gutfeld Overbeck Ærstrøm

Studievejleder

Næstved

50762677

SIAE@zealand.dk

Næstved

Hør Mick's historie

Hvordan er det at være datamatiker?

Uddannelsens indhold

En erhvervsakademiuddannelse til datamatiker består af fem semestre og tager i alt 2½ år. På sidste semester i uddannelsen skal du i praktik i en virksomhed, hvor du kan prøve dine færdigheder af i praksis.
Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie moduler samt en 10 ugers praktik i en selvvalgt virksomhed på 5. semester. Herefter følgende en afsluttende projektopgave, der kan laves i samarbejde med praktikvirksomheden.
Undervisningen består af holdundervisning, gruppearbejde, selvstændig opgaveløsning samt projektperioder. Derudover vil du møde gæsteforelæsere, få input fra erhvervslivet og skulle løse virksomhedsrelaterede cases fra den virkelige verden.
På datamatikeruddannelsen kan du være med til at lave projekter indenfor:

 • Big Data – hvordan bruger man f.eks. data fra Facebook
 • Gameudvikling – programmering af forskellige typer af spil
 • Internet of Things – programmering af robotter, laserskærer, 3D-printer osv.
 • Sikkerhed – sikring mod hacking, password cracking og lignende
 • Uddannelsen udbydes på dansk (Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde og Femøvej 3, 4700 Næstved) og engelsk (Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde).

Der er også mulighed for at tage dele af uddannelsen i udlandet.
Læs mere om uddannelsens indhold og de enkelte eksamener i studieordningen.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial eksamen (STX), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX), højere forberedelseseksamen (HF), EUX, en 3-årig erhvervsuddannelse (EUD) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik på B-niveau

Specifikke adgangskrav:

 • Matematik på B-niveau
 • På den engelsksprogede uddannelse (Computer Science) engelsk B-niveau

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • Relevante fag fra adgangsgivende eksamen (f.eks. Programmering og Informationsteknologi)
 • Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk, matematik
 • Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Motiveret ansøgning

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER