Sjællands Erhvervsakademi

Laborant

Få job inden for:
  • Bio-, kemi- og fødevareteknologi
  • Mikrobiologi
  • Medicin
  • Produktionskontrol
  • Forskning

Laborantuddannelsen er for dig, der ønsker at beskæftige dig med bio- og kemiteknologiske opgaver og problemstillinger.

Erhvervsakademiuddannelsen ruster dig til at planlægge, rådgive og løse analyse opgaver af teknisk faglig karakter i private og offentlige virksomheders tekniske laboratorier. De fleste laboranter arbejder inden for medicinalindustrien, den bioteknologiske industri samt fødevare- og procesindustrien.

Du kan blandt andet være den, der tester og kontrollerer råvarer og færdigvarer, inden de sendes ud til forbrugerne. Din tekniske og faglige viden kan du også bruge sammen med forskere til at udvikle nye produkter – eksempelvis i udviklingen af medicin, kosmetik og maling.

Bliv klar til dine studier

Vi tilbyder studieforberedende kurser i matematik og kemi, så du er helt klar til start på din nye uddannelse. Læs mere om kurserne her

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Laborant
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2½ år
ECTS point 150
Sprog Dansk
Studiestart August/september Januar/februar
Steder Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Lignende Procesteknolog
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Lone Buhl

Lektor, Studievejleder

50762680

LoBu@zealand.dk

Roskilde

Janne Loland

Studiesekretær

50762687

JaLo@zealand.dk

Roskilde

Susse Henriette Bo Thrane

Praktikkoordinator

Studievejleder

50762775

SuTh@zealand.dk

Slagelse

Louise Lund Kortbek

Studiesekretær

50762693

LoKo@zealand.dk

Slagelse

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til laborant varer to et halvt år. Den består af en obligatorisk del og en valgdel, som veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk arbejde i laboratoriet, samt et praktikophold af et års varighed. Praktikopholdet vurderes selvstændigt og danner grundlag for dit afsluttende eksamensprojekt.

På uddannelsen til laborant beskæftiger du dig med bio- og kemiteknologiske emner. Gennem undervisningen i kemi, matematik, mikrobiologi og laboratorieteknik lærer du de grundlæggende forudsætninger for at udføre prøver og analysere varer inden for områderne medicin, fødevarer og den kemiske industri.

Uddannelsen til laborant giver adgang til videreuddannelse, og du vil blandt andet kunne få merit til uddannelser på universiteter og ingeniørhøjskoler til eksempelvis kemingeniør, levnedsmiddelingeniør, farmaceut, uddannelser inden for biologi og bioteknologi og uddannelser inden for miljø.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  • Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
  • Anden relevant erhvervsuddannelse eller 3-årig erhvervsuddannelse efter reformen af 2014 med matematik på C-niveau og enten naturfag eller kemi på C-niveau

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Sstudieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser