Sjællands Erhvervsakademi

Laborant

Laborantuddannelsen er for dig, der ønsker at beskæftige dig med bio- og kemiteknologiske opgaver og problemstillinger.

Erhvervsakademiuddannelsen ruster dig til at planlægge, rådgive og løse analyse opgaver af teknisk faglig karakter i private og offentlige virksomheders tekniske laboratorier. De fleste laboranter arbejder inden for medicinalindustrien, den bioteknologiske industri samt fødevare- og procesindustrien.

Du kan blandt andet være den, der tester og kontrollerer råvarer og færdigvarer, inden de sendes ud til forbrugerne. Din tekniske og faglige viden kan du også bruge sammen med forskere til at udvikle nye produkter – eksempelvis i udviklingen af medicin, kosmetik og maling.

Om optag på studiet

Ansøgninger til eventuelle ledige pladser på det hold der starter 3. februar 2020 (vinteroptaget) behandles 1. december 2019.

Bliv klar til dine studier

Vi tilbyder studieforberedende kurser i matematik og kemi, så du er helt klar til start på din nye uddannelse. Læs mere om kurserne her

Få job inden for:
 • Bio-, kemi- og fødevareteknologi
 • Mikrobiologi
 • Medicin
 • Produktionskontrol
 • Forskning

Ledige pladser i Roskilde: Studiestart kun til vinter
Ledige pladser i Slagelse: Studiestart kun til vinter

OBS: Ansøgninger til vinterstart lukkes først 1. december
undtagen non-EU ansøgere (her er fristen 15. oktober)


Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Laborant
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2½ år
ECTS point 150
Sprog Dansk
Studiestart August/september Januar/februar
Steder Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Lignende Procesteknolog
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Lone Buhl

Lektor, Studievejleder

Roskilde

50762680

LoBu@zealand.dk

Roskilde

Janne Loland

Studiesekretær

Roskilde

50762687

JaLo@zealand.dk

Roskilde

Louise Lund Kortbek

Studiesekretær

Slagelse

50762693

LoKo@zealand.dk

Slagelse

Hør Agnetes historie

Hvordan er det at være laborant?

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til laborant varer to et halvt år. Den består af en obligatorisk del og en valgdel, som veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk arbejde i laboratoriet, samt et praktikophold af et års varighed. Praktikopholdet vurderes selvstændigt og danner grundlag for dit afsluttende eksamensprojekt.

På uddannelsen til laborant beskæftiger du dig med bio- og kemiteknologiske emner. Gennem undervisningen i kemi, matematik, mikrobiologi og laboratorieteknik lærer du de grundlæggende forudsætninger for at udføre prøver og analysere varer inden for områderne medicin, fødevarer og den kemiske industri.

Uddannelsen til laborant giver adgang til videreuddannelse, og du vil blandt andet kunne få merit til uddannelser på universiteter og ingeniørhøjskoler til eksempelvis kemingeniør, levnedsmiddelingeniør, farmaceut, uddannelser inden for biologi og bioteknologi og uddannelser inden for miljø.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
 • Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere — med matematik C og enten kemi C eller naturfag C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Niveauer i kemi/bioteknologi, matematik, biologi, engelsk og dansk
 • Opnåede karakterer i kemi/bioteknologi, matematik, biologi, engelsk og dansk
 • Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
 • Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • Almen erhvervserfaring
 • Skriftlig test i kemi og matematik

Adgangsberettigede ansøgere i kvote 2 bliver inviteret til en skriftlig test i basal kemi og matematik som en del af den pointgivning, der bruges til at udvælge de ansøgere, der bliver tilbudt en studieplads. Hvis du vælger ikke at deltage i testen, får du nul points for den, men du vil stadig få points i de andre optagelseskriterier. Testen har ikke betydning for din evt. chance for at få en studieplads via kvote 1.

Tidsplan

 • I midten af april sender vi indbydelse ud til alle adgangsberettigede ansøgere i e-boks, herunder også ansøgere, der er betinget adgangsberettigede.
 • Senest den 23. april skal du tilmelde dig til én af de datoer, hvor vi afholder test. Der står i indbydelsen, hvordan du tilmelder dig.
 • Testdatoer:
  • Torsdag den 2. maj kl. 17.00 i Roskilde
  • Lørdag den 4. maj kl. 14.00 i både Roskilde og Slagelse
  • Tirsdag den 8. maj kl. 17.00 i Slagelse

Der bliver ikke afholdt sygeprøve til kemi- og matematiktesten.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER