Sjællands Erhvervsakademi

Procesteknolog

Få job inden for:
  • Bioteknologiske & kemiske processer
  • Procesteknik
  • Produktionsprocesser
  • Kvalitetskontrol

På uddannelsen til procesteknolog får du indsigt i produktionsprocessen i forbindelse med fremstilling af eksempelvis fødevarer, medicin eller kemiske produkter. Du lærer om procestekniske enhedsoperationer, måling, styring og regulering af procesanlæg, kemiske og biologiske produktionsprocesser og kvalitetssikring.

På erhvervsakademiuddannelsen til procesteknolog løser du virksomhedsorienterede opgaver, der er udviklet i tæt samarbejde med virksomheder.

Som procesteknolog kan du arbejde både i private virksomheder og i den offentlige sektor. Du kan varetage produktions- og kontrolfunktioner og deltage i produktudvikling og procesoptimering. Desuden vil du i et samarbejde med ingeniører også kunne være med til at opbygge og tilpasse eventuelle ændringer i produktionsanlægget.

Vil du arbejde med sundhed, ernæring, fødevarer og kontrol? Som procesteknolog kan du specialisere dig inden for tre retninger: ernærings-, fødevare- eller procesteknologi.

Titel Procesteknolog
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk
Studiestart August/september Januar/februar
Steder Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Lignende Laborant
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder

Anne Marie Fuglsang-Damgaard

Lektor

Studievejleder

50762680

AnFu@zealand.dk

Roskilde


Uddannelsens indhold

Uddannelsen til procesteknolog er en af i alt fire uddannelsesretninger i procesteknologiuddannelsen og varer to år inklusiv ti ugers praktikophold. Efter et fælles 1.semester vælger du at fortsætte med studieretningen i procesteknologi. Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt, der almindeligvis foregår i samarbejde med en virksomhed.

En procesteknolog kan videreuddanne sig med eksempelvis en teknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi eller en professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  • Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau. Derudover enten bioteknologi på A-niveau eller kemi på C-niveau
  • Erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør, bager, konditor, gastronom, detailslagter, industrislagter med specialer eller ernæringsassistent
  • Anden relevant erhvervsuddannelse eller 3-årig erhvervsuddannelse efter reformen af 2014 med engelsk på C-niveau og naturfag, kemi eller matematik på C-niveau
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser