Sjællands Erhvervsakademi

Finansøkonom

Fra 2019 kan du også læse finansøkonom i Holbæk. Læs mere her

Bank, forsikring, rådgivning, realkredit, revision, ejendomshandel, ejendomsadministration og økonomistyring: Erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom åbner mange døre for dig!

Som finansøkonom får du en solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner. Du får styrket din personlige gennemslagskraft og evnen til at samarbejde med og yde rådgivning til en bred vifte af kundetyper og samarbejdspartnere. Du bliver desuden i stand til at arbejde både nationalt og internationalt.

Uddannelsen giver dig mulighed for at kombinere teori med praksis gennem et praktikophold i branchen sidst i uddannelsesforløbet, og der er et stærkt erhvervsrettet fokus igennem hele uddannelsen. Alle underviserne har en baggrund i branchen.

Få job inden for
 • Rådgivning & det finansielle detailmarked (pengeinstitutter/forsikring/realkredit)
 • Revision
 • Ejendomshandel &-administration

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Finansøkonom
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk
Studiestart August/september
Steder Anders Larsensvej 7-9, 4300 Holbæk
Femøvej 3, 4700 Næstved
Lignende Handelsøkonom, Markedsføringsøkonom
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Jan Mandrup Jacobsen

Studieleder

Næstved

50762689

JAMJ@zealand.dk

Næstved

Mette Nerkilde

50762696

MENE@zealand.dk

Sidse Gutfeld Overbeck Ærstrøm

Studievejleder

Næstved

50762677

SIAE@zealand.dk

Næstved

Hør Rasmus' historie

Hvordan er det at være finansøkonom?

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom varer to år og består af kerneområder, valgfri uddannelseselementer  og praktik samt et afsluttende eksamensprojekt. De valgfri uddannelseselementer er valgfag og brancheretningsfag – du vælger dit brancheretningsfag ud fra hvilken branche du ønsker at arbejde i som færdiguddannet.

Kerneområderne omfatter finansielle virksomheder og markeder, samfundsøkonomi, privatøkonomi, kunde- og samarbejdsrelationer, erhvervsøkonomi, kommunikation, statistik og erhvervsjura.

Dit brancheretningsforløb ligger i 3. semester, og du kan vælge imellem:

 • Rådgivning og det finansielle detailmarked
 • Revision
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Økonomistyring i private og offentlige virksomheder
 • Forsikring

Undervisningen tager afsæt i praksisnære problemstillinger. Dine undervisere har en baggrund inden for finansverdenen, banksektoren, økonomi eller ejendomshandel, så uddannelsen konstant tilpasses branchens behov.

I løbet af uddannelsen vil du desuden møde en række af gæsteforelæsere, der kommer fra den finansielle sektor.

Rejs ud
Du har mulighed for at læse et valgfag i udlandet på 3. semester.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

De specifikke adgangskrav er engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Fagene skal være bestået.

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse, erhvervet i Danmark og/eller udland
 • HHX fagpakke eller 1-årig HH
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk og matematik/virksomhedsøkonomi
 • Motiveret ansøgning

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand.

Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Der tilbydes ikke betinget optag på denne uddannelse. Det betyder, at specifikke adgangskrav skal være bestået og dokumenteret ved fristen 5. juli kl. 12 for uddannelsespladser søgt via Optagelse.dk (Den Koordinerede Tilmelding). I modsat fald risikerer du, at din ansøgning bliver afvist.

Eventuelle ledige pladser vil kunne søges fra 26. juli. Vedr. specifikke adgangskrav, se deadline i brev fra optagelsesportalen.

 

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER