Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Økonomi og tilskud

Kompetencefonde

Uanset om du er ansat i en privat virksomhed eller i det offentlige, så har du med stor sandsynlighed ret til betalt efter- og videreuddannelse i din arbejdstid.

Er du omfattet af en overenskomst der indeholder en kompetencefond, kan du i mange tilfælde søge økonomisk tilskud til kursusafgift, materialer, transport og tab af løn.

Langt de fleste arbejdspladser indbetaler til en kompetencefond. Med støtte fra fonden kan du årligt få refusion for 10 dages efter- og videreuddannelse. Det gælder for eksempel uddannelser på akademi- eller diplomniveau. Du får både dækket udgifterne til den uddannelse, du vælger, og du får fri til at passe dine studier.

Der findes mange forskellige kompetencefonde, som er opdelt efter branche. Derfor skal du undersøge reglerne for præcis den kompetencefond, du er omfattet af.

Brancheforeninger og organisationer for privat ansatte:

Kompetencefondene for DI, HK Privat og HK Handel

Industriens kompetenceudviklingsfond

Transportens Udviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

DA/LO Udviklingsfonden

Kompetencefonde for offentligt ansatte:

Den Kommunale Kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond

Den Statslige Kompetencefond

Hvis du er usikker på, om du er berettiget til støtte, og hvor meget tilskud du kan få, kan du spørge din fagforening eller brancheforening.

Husk at ansøge om støtte fra kompetencefonde inden tilmelding til uddannelsen.

 

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde, har du mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Hvem kan få SVU?

 • Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men ikke nået pensionsalderen
 • Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark
 • Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU
 • Du skal være i arbejde hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder
 • Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted
 • Du skal være studieaktiv
 • Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker leveomkostningerne
  EU-borgere, der er ansat på en virksomhed eller driver selvstændig virksomhed i Danmark, kan have ret til SVU på lige fod med danske statsborgere i henhold til EU-retten eller EØS-aftalen.
 • Faget skal være tilrettelagt på fuld tid svarende til at 10 ECTS point læses og bestås inden for 60 dage.

Andre krav

Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i. Se reglerne på www.svu.dk.

SVU-satser

Der er forskellige satser for SVU alt efter, hvilken type uddannelse du deltager i.

 • Uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau: Deltager du i undervisning på fuld tid, svarer SVU til 80 % af højeste dagpengesats.
 • Videregående uddannelse: Deltager du i undervisning på fuld tid, svarer SVU til 60 % af højeste dagpengesats.

Du kan søge SVU digitalt ved at logge på svu.dk’s ansøgningssystem med din NemID. Har du ikke mulighed for at søge digitalt, skal du udfylde et papirskema, som du kan printe fra SVU’s hjemmeside http://svu.dk/

Uddannelser med SVU

Videregående uddannelser:

 • Videregående uddannelser, der udbydes efter lov om åben uddannelse, og som har en uddannelsesbekendtgørelse
 • Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav til uddannelser, der udbydes efter lov om åben uddannelse
 • Masteruddannelser, der udbydes efter § 5 i Lov om universiteter, og som har en uddannelsesbekendtgørelse
 • Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5 i Lov om universiteter og har en uddannelsesbekendtgørelse
 • Enkeltfag på deltid, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid

Du kan generelt kun få SVU til videregående uddannelser, der foregår på heltid. Du kan dog godt sammensætte et fuldtidsforløb af to eller flere deltidsforløb, bare de alle hører under en af de ovennævnte kategorier.

Støtte til deltagerbetaling

Du kan få støtte til deltagerbetaling til almen voksenuddannelse (avu), hf-enkeltfag og studieforberedende enkeltfag.

Undtagelser

For at få SVU må du ikke have en videregående uddannelse. En undtagelse fra denne regel er, hvis din uddannelse er forældet. Det er den, hvis:

 • du ikke har brugt den de sidste fem år forud for ansøgningstidspunktet.
 • du ikke bruger den og kan sandsynliggøre, at du ikke har mulighed for at bruge den igen, fordi den ikke svarer til den nuværende uddannelse.
 • du kan dokumentere, at du ikke kan bruge din videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde.
 • du kan sandsynliggøre, at din videregående uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark.
Andre krav

For deltagelse i videregående uddannelse gælder, at du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger. Du kan få SVU til en videregående uddannelse, hvis den er tilrettelagt på heltid.

Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning. Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Arbejde i udlandet samt i fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Modulet skal være tilrettelagt på fuld tid svarende til at 10 ECTS point læses og bestås inden for 60 dage.

Omstillingsfonden

Du kan søge fire måneder før holdstart. Husk, det er efter “først til mølle”-princip.

Ved de seneste trepartsforhandlinger kan man under punkt 61 læse, at der oprettes en omstillingsfond, hvor der er en mulighed for ufaglærte og faglærte medarbejdere i beskæftigelse i deres fritid eller arbejdstid efter aftale med arbejdsgiver at søge tilskud til deltagerbetalingen på op til 10.000 kr. årligt. Dette gælder ved deltagelse i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Læs mere om Omstillingsfonden her

Læs mere om SVU

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål