Sjællands Erhvervsakademi

SPS – ekstra støtte på studiet

Hvad er SPS?

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge Specialpædagogisk støtte (SPS). Formålet med støtten er at yde kompensation, så du kan gennemføre din uddannelse på lige fod med andre studerende.

Hvem kan få støtte?

På Zealands fuldtidsuddannelser er alle studerende med en funktionsnedsættelse berettigede til at søge SPS.

Studerende med en eller flere af følgende funktionsnedsættelser kan søge støtte:

  • Ordblindhed (fx ordblindetest og ordblindeprogrammer)
  • Hørehandicap (fx tolkebistand og sekretærhjælp)
  • Synshandicap (fx oplæsningsprogrammer og sekretærhjælp)
  • Psykiske funktionsnedsættelser som fx ADHD, ADD, borderline, stress, PTSD og autismespektrumforstyrrelser (fx mentortimer eller studiestøttetimer)
  • Bevægelseshandicap (fx ergonomiske møbler og hjælpemidler)
  • Kronisk eller alvorlig sygdom, der giver indlæringsmæssige vanskeligheder som fx bevæge- eller synsvanskeligheder (fx støttetimer, hjælpemidler og sekretærhjælp)

Betingelser for at få SPS

  • Du har dokumentation for funktionsnedsættelsen fra fx egen læge, speciallæge eller sygehus
  • Du er optaget på en SU-berettiget uddannelse og er studieaktiv
  • Du oplever studievanskeligheder som en direkte følge af funktionsnedsættelsen

Få hjælp i studievejledningen

Kontakt studievejledningen på Zealand, hvis du ved eller tror, du har behov for støtte. Det er en studievejleder, der sender ansøgningen på dine vegne, når I sammen har fundet ud af, hvad der skal søges om.

Der går som regel nogle uger, før der kommer svar på ansøgningen, så vi anbefaler dig at søge om SPS så hurtigt som muligt. Er du ny studerende på Zealand, vil det sige så snart du har takket ja til din studieplads.

Klik her for at få kontaktoplysninger på studievejlederne.

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål