Sjællands Erhvervsakademi

Er du ledig?

Er du imellem job og har du brug for at opgradere dine kompetencer?

Så står vi klar til at hjælpe dig med jobrettet og relevant uddannelse, så du kan komme tilbage i job.

Godkendelse, vejledning og betaling

Som dagpengeberettiget ledig har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du har været ledig i mindst 5 uger sammenlagt og ellers opfylder betingelserne. Du kan vælge mellem kurser og uddannelser, der er på den landsdækkende positivliste.

Se listen her

Hvem har adgang til jobrettet uddannelse?

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er dagpengeberettiget og samtidig:

  • er ledig og ufaglært
  • er ledig og faglært
  • har været ledig i mindst 5 uger sammenlagt
  • er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Hvornår og hvor længe?

  • Du skal have afsluttet de seks ugers uddannelse inden for de første 9 måneders sammenlagte ledighed, hvis du er over 25 år
  • Du skal have afsluttet de seks ugers uddannelse inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed, hvis du er under 25 år

Hvordan ansøger jeg?

Find det modul du ønsker at deltage på længere nede på siden.

Hvis modulet er på den landsdækkende positivliste, kan du ansøge om optagelse, hvis det er tilrettelagt til 6 ugers jobrettet uddannelse. Du skal derefter udfylde din del af ansøgningsskemaet AR 237 og sende blanketten videre til godkendelse i din A-kasse og Jobcenter. Først når A-kassen har godkendt din ansøgning og skolen har fået besked, er du endeligt tilmeldt.

Ansøgningsskema AR 237

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
KONTAKT

Mette Vahlgren

Projektkoordinator

50761030

mva@zealand.dk

Roskilde