Sjællands Erhvervsakademi

Diplom i Ledelse

Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, som allerede er leder eller på vej til at blive leder. Du får et stærkt ledelsesfagligt grundlag samtidig med, at du udvikler dit lederskab.

Om uddannelsen

Du styrker dine lederevner, og får en bred forståelse indenfor teori om ledelse, organisation og strategi. Du udvikler dine ledelseskompetencer og lærer at håndtere komplicerede organisatoriske problemstillinger. Du bliver klædt på til at varetage opgaver inden for strategi, målstyring, personale og organisationsforandringer. Du kan skabe sammenhæng mellem den nyeste teori og praksis og træffe beslutninger på et analytisk og rationelt grundlag. Som leder skal du i dag kunne navigere i både bløde og hårde værdier, og du skal kunne træde et skridt tilbage og reflektere over din egen ledelsespraksis og organisationens måde at fungere på – til gavn for medarbejdere og arbejdspladsen. Uanset om du allerede er en erfaren eller ny leder, så vil du opnå bedre resultater med en lederuddannelse på dit cv. Uddannelsen er ikke kun et karriereløft for dig som studerende, men den bidrager også direkte til udviklingen ude i virksomhederne.

Kompetencer
 • Ledelse
 • Ledelsespraksis
 • Medarbejderledelse
 • Medledelse
 • Personaleledelse
 • Praksisledelse
 • Teamledelse
 • Analyse
 • Bæredygtighed
 • Forandringsledelse
 • HR
 • Proces
 • Projektledelse
 • Samarbejde
 • Strategi
 • Udvikling
 • Kommunikation
 • Økonomi
 • Projektorganisering
 • Projektstyring
 • Ressourcestyring
 • Selvledelse
 • Coaching
 • Effektivitet
 • Facilitering
 • Konflikthåndtering
 • Medarbejderudvikling
 • Motivation
 • Sparring
 • Tillid
 • Trivsel
 • Mindfulness
 • Personlighedsudvikling
 • Kulturforståelse
 • Organisationspsykologi
 • Etik
 • Ledelsesfilosofi
 • Organisation
 • Organisationsanalyse
 • Mangfoldighedsledelse
 • Dataanalyse
 • Politik
 • Styringsredskaber
 • Virksomhedsudvikling
 • Kvalitet
 • Økonomistyring
 • Omstilling
 • Relationer
 • Formidling
 • Lederskab
 • Ledelsesidentitet

Deltagerprofil

Diplomuddannelsen i Ledelse er både for nuværende og kommende ledere i private virksomheder og offentlige organisationer. Uddannelsen henvender sig til personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Vi har fokus din udvikling som leder, sådan at du tilegner dig de kompetencer, der skal til for at skabe gode resultater i dit lederskab.

Undervisning og indhold

I undervisningen arbejder vi med konkrete problemstillinger fra både dit og dine medstuderendes arbejdsliv. På den måde kan du implementere din nye viden direkte i din hverdag samtidig med, at du studerer. Uddannelsens obligatoriske moduler har et generelt sigte, men fælles for de obligatoriske og valgfri fag er, at de som hovedregel har udgangspunkt i dine egne jobmæssige erfaringer og baggrund. Med de valgfri fag og afgangsprojektet har du mulighed for at specialisere og fordybe dig i forhold til en bestemt funktion, interesseområde eller branche. Mange års erfaring med at uddanne ledere gør, at vi altid kobler teorien med den reelle praksis, som du opererer i på dit daglige lederjob. Vi har tilrettelagt uddannelsen, så du kan passe dit job og dit privatliv sideløbende med studierne. Du får viden om og redskaber indenfor ledelsesteori, ledelsespraktik, ledelseskompetencer og strategier til håndtering og udvikling af lederskab. Samtidig lærer du om det dynamiske samspil mellem leder, medarbejder og medarbejdergrupper i forhold til håndtering af forskelle og konflikter og kan med dit indblik i kommunikationsteori og ledelsesfilosofi udforme og fortolke virksomhedens overordnede mål og strategier. Undervejs gennem hele forløbet har du rig mulighed for at sparre med dine undervisere og medstuderende om din ny viden.

3 gode grunde til at studere ledelse på Zealand

1

Du udvikler dig personligt

Du styrker dine kompetencer som enten nuværende eller kommende leder og udvikler en personlig ledelsesstil, hvor du bliver klogere på dig selv. Du udvikler dine kompetencer generelt og bliver en alsidig leder med flere mulige karrierespor. Du får værktøjer til analysere, planlægge og udføre ledelse og du lærer om coaching, konflikthåndtering, positiv psykologi og meget mere – som du kan anvende bredt.

2

Styrker organisationen og bundlinjen

Du lærer at lede medarbejdere og skabe mening, og det øger medarbejdernes effektivitet og arbejdsglæde. Du understøtter din virksomheds strategiarbejde og daglige drift, og bidrager til faglige og tværfaglige samarbejder. Du mestrer kommunikation og er med til at gå forrest når det kommer til udvikling og forandring. Du styrker dermed organisationen og bundlinjen.

3

Relevant og vedkommende undervisning

Du bliver undervist i de nyeste teorier og metoder inden for ledelse, og undervisningen er meget praksisnær. Undervisningen tager udgangspunkt i de problemstillinger, du kan stå med som leder i dit arbejdsliv – og du kan derfor bruge din læring med det samme og direkte i dit arbejdsliv. Underviserne er ildsjæle der har erfaring med og brænder for deres fag, så du er sikret høj kvalitet. Du får også tæt kontakt til dine undervisere og medstuderende, som du kan sparre med.

A lazy image
Hør Jesper fortælle mere om, hvad han har fået ud af sin lederuddannelse.

Jeg er fagligt og personligt blevet mere selvbevidst. Uddannelsen har givet mig en god base og et overblik, som giver mig flere muligheder i forhold til handlinger i mit lederskab.

Jesper Ørnslund Jacobsen, Institutionsleder hos PlanetenStruktur og opbygning

Diplomuddannelsen i Ledelse er på bachelorniveau og tæller samlet 60 ECTS-point. Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler (i alt 30 ETCS), tre valgfri fag (á 5 ECTS, i alt 15 ETCS) samt et afgangsprojekt (i alt 15 ETCS). De tre obligatoriske fag har et generelt sigte, hvor de valgfri fag og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere og fordybe dig i forhold til en bestemt funktion eller branche. Alle fag afsluttes med en eksamen, og uddannelsen afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt. Hele uddannelsen gennemføres typisk på 3 år, men kan gennemføres på 2½ år.

Obligatoriske fag

Opstart
30. november 2022
Lokation
Nykøbing Falster
Pris
DKK 15.500.-
Opstart
30. november 2022
Sted
Bispegade 5
Slutdato
17. maj 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.500.-
Tilmeld
Opstart
13. januar 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.500.-
Opstart
13. januar 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
4. maj 2023
Undervisningsdage
13. januar 2023
27. januar 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.500.-
Tilmeld
Opstart
17. januar 2023
Lokation
Kalundborg
Pris
DKK 15.000.-
Opstart
17. januar 2023
Sted
J. Hagemann-Petersens Allé
Slutdato
9. juni 2023
Undervisningsdage
17. januar 2023
24. januar 2023
7. februar 2023
28. februar 2023
7. marts 2023
21. marts 2023
28. marts 2023
11. april 2023
18. april 2023
2. maj 2023
16. maj 2023
Eksamen
8. juni 2023
Tidspunkt
Aftenundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Der vil være sandwich, vand, kaffe/te, kage alle undervisningsgange.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.000.-
Tilmeld
Opstart
26. januar 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.000.-
Opstart
26. januar 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
7. juni 2023
Undervisningsdage
26. januar 2023
9. februar 2023
2. marts 2023
16. marts 2023
23. marts 2023
30. marts 2023
13. april 2023
27. april 2023
11. maj 2023
Eksamen
6. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.000.-
Tilmeld
Opstart
19. januar 2023
Lokation
Kalundborg
Pris
DKK 15.000.-
Opstart
19. januar 2023
Sted
J. Hagemann-Petersens Allé
Slutdato
2. juni 2023
Undervisningsdage
19. januar 2023
26. januar 2023
9. februar 2023
2. marts 2023
9. marts 2023
23. marts 2023
30. marts 2023
13. april 2023
20. april 2023
4. maj 2023
11. maj 2023
Eksamen
1. juni 2023
Tidspunkt
Aftenundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Der vil være sandwich, vand, kaffe/te, kage alle undervisningsgange.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.000.-
Tilmeld
Opstart
25. januar 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.000.-
Opstart
25. januar 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
9. juni 2023
Undervisningsdage
25. januar 2023
8. februar 2023
1. marts 2023
15. marts 2023
22. marts 2023
29. marts 2023
12. april 2023
26. april 2023
10. maj 2023
Eksamen
8. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.000.-
Tilmeld
Opstart
25. januar 2023
Lokation
Holbæk
Pris
DKK 15.000.-
Opstart
25. januar 2023
Sted
Anders Larsensvej 5
Slutdato
9. juni 2023
Undervisningsdage
25. januar 2023
8. februar 2023
1. marts 2023
15. marts 2023
22. marts 2023
29. marts 2023
12. april 2023
26. april 2023
10. maj 2023
Eksamen
8. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Der vil være hjemmebagte boller m. smør, ost og marmelade. Eftermiddagskage og kaffe, the, isvand ad libitum (selvbetjening fra automat) alle undervisningsgange.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.000.-
Tilmeld
Opstart
26. januar 2023
Lokation
Nykøbing Falster
Pris
DKK 15.000.-
Opstart
26. januar 2023
Sted
Bispegade 5
Slutdato
22. juni 2023
Undervisningsdage
26. januar 2023
9. februar 2023
23. februar 2023
9. marts 2023
23. marts 2023
13. april 2023
27. april 2023
11. maj 2023
Eksamen
20. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Morgenmad, kaffe/te og vand.
Kaffe/te om eftermiddagen.
Frokost kan købes i kantinen
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.000.-
Tilmeld
Se (2) hold mere Luk
Opstart
7. februar 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.000.-
Opstart
7. februar 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
16. juni 2023
Undervisningsdage
7. februar 2023
28. februar 2023
14. marts 2023
28. marts 2023
11. april 2023
18. april 2023
25. april 2023
9. maj 2023
23. maj 2023
Eksamen
15. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.000.-
Tilmeld
Opstart
7. februar 2023
Lokation
Holbæk
Pris
DKK 15.000.-
Opstart
7. februar 2023
Sted
Anders Larsensvej 5
Slutdato
16. juni 2023
Undervisningsdage
7. februar 2023
28. februar 2023
14. marts 2023
28. marts 2023
11. april 2023
18. april 2023
25. april 2023
9. maj 2023
23. maj 2023
Eksamen
15. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Der vil være hjemmebagte boller m. smør, ost og marmelade. Eftermiddagskage og kaffe, the, isvand ad libitum (selvbetjening fra automat) alle undervisningsgange.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.000.-
Tilmeld

Valgfag

Opstart
14. oktober 2022
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
14. oktober 2022
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
6. december 2022
Undervisningsdage
14. oktober 2022
28. oktober 2022
4. november 2022
11. november 2022
Eksamen
5. december 2022
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
21. april 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
21. april 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
15. juni 2023
Undervisningsdage
21. april 2023
28. april 2023
12. maj 2023
26. maj 2023
Eksamen
14. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
25. oktober 2022
Lokation
Holbæk
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
25. oktober 2022
Sted
Anders Larsensvej 5
Slutdato
20. december 2022
Undervisningsdage
25. oktober 2022
1. november 2022
22. november 2022
29. november 2022
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Der vil være hjemmebagte boller m. smør, ost og marmelade. Eftermiddagskage og kaffe, the, isvand ad libitum (selvbetjening fra automat) alle undervisningsgange.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
30. januar 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
30. januar 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
24. marts 2023
Undervisningsdage
30. januar 2023
6. februar 2023
27. februar 2023
6. marts 2023
Eksamen
23. marts 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Der vil være hjemmebagte boller m. smør, ost og marmelade. Eftermiddagskage og kaffe, the, isvand ad libitum (selvbetjening fra automat) alle undervisningsgange.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
28. oktober 2022
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
28. oktober 2022
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
16. december 2022
Undervisningsdage
28. oktober 2022
4. november 2022
18. november 2022
25. november 2022
Eksamen
15. december 2022
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
2. februar 2023
Lokation
Holbæk
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
2. februar 2023
Sted
Anders Larsensvej 5
Slutdato
31. marts 2023
Undervisningsdage
2. februar 2023
2. februar 2023
2. marts 2023
9. marts 2023
Eksamen
30. marts 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Der vil være hjemmebagte boller m. smør, ost og marmelade. Eftermiddagskage og kaffe, the, isvand ad libitum (selvbetjening fra automat) alle undervisningsgange.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
17. april 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
17. april 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
13. juni 2023
Undervisningsdage
17. april 2023
24. april 2023
15. maj 2023
22. maj 2023
Eksamen
12. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
25. april 2023
Lokation
Nykøbing Falster
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
25. april 2023
Sted
Bispegade 5
Slutdato
28. juni 2023
Undervisningsdage
25. april 2023
2. maj 2023
16. maj 2023
30. maj 2023
Eksamen
26. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Morgenmad, kaffe/te og vand.
Kaffe/te om eftermiddagen.
Frokost kan købes i kantinen
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Se (2) hold mere Luk
Opstart
28. oktober 2022
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
28. oktober 2022
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
16. december 2022
Undervisningsdage
28. oktober 2022
4. november 2022
18. november 2022
25. november 2022
Eksamen
15. december 2022
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
31. oktober 2022
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
31. oktober 2022
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
20. december 2022
Undervisningsdage
31. oktober 2022
7. november 2022
21. november 2022
28. november 2022
Eksamen
19. december 2022
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
24. januar 2023
Lokation
Nykøbing Falster
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
24. januar 2023
Sted
Bispegade 5
Slutdato
13. april 2023
Undervisningsdage
24. januar 2023
7. februar 2023
21. februar 2023
7. marts 2023
Eksamen
12. april 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Morgenmad, kaffe/te og vand.
Kaffe/te om eftermiddagen.
Frokost kan købes i kantinen
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
30. januar 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
30. januar 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
24. marts 2023
Undervisningsdage
30. januar 2023
6. februar 2023
27. februar 2023
6. marts 2023
Eksamen
23. marts 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Se (1) hold mere Luk
Opstart
31. oktober 2022
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
31. oktober 2022
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
20. december 2022
Undervisningsdage
31. oktober 2022
7. november 2022
21. november 2022
28. november 2022
Eksamen
19. december 2022
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
21. april 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
21. april 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
15. juni 2023
Undervisningsdage
21. april 2023
28. april 2023
12. maj 2023
26. maj 2023
Eksamen
14. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
1. februar 2023
Lokation
Kalundborg
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
1. februar 2023
Sted
J. Hagemann-Petersens Allé
Slutdato
13. april 2023
Undervisningsdage
1. februar 2023
8. februar 2023
1. marts 2023
15. marts 2023
22. marts 2023
Eksamen
12. april 2023
Tidspunkt
Aftenundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Der vil være sandwich, vand, kaffe/te, kage alle undervisningsgange.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
3. februar 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
3. februar 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
28. marts 2023
Undervisningsdage
3. februar 2023
10. februar 2023
3. marts 2023
10. marts 2023
Eksamen
27. marts 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
3. februar 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
3. februar 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
28. marts 2023
Undervisningsdage
3. februar 2023
10. februar 2023
3. marts 2023
10. marts 2023
Eksamen
27. marts 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
3. februar 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
3. februar 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
28. marts 2023
Undervisningsdage
17. april 2023
24. april 2023
15. maj 2023
22. maj 2023
Eksamen
12. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld
Opstart
21. april 2023
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.000.-
Opstart
21. april 2023
Sted
Lyngvej 21
Slutdato
15. juni 2023
Undervisningsdage
21. april 2023
28. april 2023
12. maj 2023
26. maj 2023
Eksamen
14. juni 2023
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
1. dag vil der være en velkomst morgenbolle med pålæg.
På alle undervisningsdage:
Vil der være kaffe/te om morgen og til eftermiddag får I 1 stk. kage og en frugt samt kaffe/te
Der er mulighed for at købe frokost o.a. i vores kantine.
Vand kan tappes fra vores vandkølere.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.000.-
Tilmeld

Indledningsfag

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Camilla Czuba

50762779

Christina Mia Paulsen

50762826

Lisa Marger Vraadal

50762695

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål