Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Diplom i Ledelse

Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, som allerede er leder eller på vej til at blive leder. Du får et stærkt ledelsesfagligt grundlag samtidig med, at du udvikler dit lederskab.

Om uddannelsen

Du styrker dine lederevner, og får en bred forståelse indenfor teori om ledelse, organisation og strategi. Du udvikler dine ledelseskompetencer og lærer at håndtere komplicerede organisatoriske problemstillinger. Du bliver klædt på til at varetage opgaver inden for strategi, målstyring, personale og organisationsforandringer. Du kan skabe sammenhæng mellem den nyeste teori og praksis og træffe beslutninger på et analytisk og rationelt grundlag. Som leder skal du i dag kunne navigere i både bløde og hårde værdier, og du skal kunne træde et skridt tilbage og reflektere over din egen ledelsespraksis og organisationens måde at fungere på – til gavn for medarbejdere og arbejdspladsen. Uanset om du allerede er en erfaren eller ny leder, så vil du opnå bedre resultater med en lederuddannelse på dit cv. Uddannelsen er ikke kun et karriereløft for dig som person, men den bidrager også direkte til udviklingen ude i virksomhederne.

Kompetencer
 • Forandringsledelse
 • Proces
 • Projektledelse
 • Samarbejde
 • Udvikling
 • Facilitering
 • Forretningsforståelse
 • Ledelse
 • Ledelsesidentitet
 • Ledelsespraksis
 • Lederskab
 • Medarbejderledelse
 • Medarbejderudvikling
 • Motivation
 • Organisationsanalyse
 • Medledelse
 • Personaleledelse
 • Praksisledelse
 • Teamledelse
 • Analyse
 • Bæredygtighed
 • HR
 • Strategi
 • Kommunikation
 • Økonomi
 • Projektorganisering
 • Projektstyring
 • Ressourcestyring
 • Selvledelse
 • Coaching
 • Effektivitet
 • Konflikthåndtering
 • Sparring
 • Tillid
 • Trivsel
 • Mindfulness
 • Personlighedsudvikling
 • Kulturforståelse
 • Organisationspsykologi
 • Etik
 • Ledelsesfilosofi
 • Organisation
 • Mangfoldighedsledelse
 • Dataanalyse
 • Politik
 • Styringsredskaber
 • Virksomhedsudvikling
 • Kvalitet
 • Økonomistyring
 • Omstilling
 • Relationer
 • Formidling

Deltagerprofil

Diplomuddannelsen i Ledelse er både for nuværende og kommende ledere i private virksomheder og offentlige organisationer. Uddannelsen henvender sig til personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Vi har fokus på din udvikling som leder, sådan at du tilegner dig de kompetencer, der skal til for at skabe gode resultater i dit lederskab.

Undervisning og indhold

I undervisningen arbejder vi med konkrete problemstillinger fra både dit og dine medstuderendes arbejdsliv. På den måde kan du implementere din nye viden direkte i din hverdag samtidig med, at du studerer. Uddannelsens obligatoriske moduler har et generelt sigte, men fælles for de obligatoriske og valgfri fag er, at de som hovedregel har udgangspunkt i dine egne jobmæssige erfaringer og baggrund. Med de valgfri fag og afgangsprojektet har du mulighed for at specialisere og fordybe dig i forhold til en bestemt funktion, interesseområde eller branche. Mange års erfaring med at uddanne ledere gør, at vi altid kobler teorien med den reelle praksis, som du opererer i på dit daglige lederjob. Vi har tilrettelagt uddannelsen, så du kan passe dit job og dit privatliv sideløbende med studierne. Du får viden om og redskaber indenfor ledelsesteori, ledelsespraktik, ledelseskompetencer og strategier til håndtering og udvikling af lederskab. Samtidig lærer du om det dynamiske samspil mellem leder, medarbejder og medarbejdergrupper i forhold til håndtering af forskelle og konflikter og kan med dit indblik i kommunikationsteori og ledelsesfilosofi udforme og fortolke virksomhedens overordnede mål og strategier. Undervejs gennem hele forløbet har du rig mulighed for at sparre med dine undervisere og medstuderende om din ny viden.

3 gode grunde til at studere ledelse på Zealand

1

Du udvikler dig personligt

Du styrker dine kompetencer som enten nuværende eller kommende leder og udvikler en personlig ledelsesstil, hvor du bliver klogere på dig selv. Du udvikler dine kompetencer generelt og bliver en alsidig leder med flere mulige karrierespor. Du får værktøjer til analysere, planlægge og udføre ledelse og du lærer om coaching, konflikthåndtering, positiv psykologi og meget mere – som du kan anvende bredt.

2

Styrker organisationen og bundlinjen

Du lærer at lede medarbejdere og skabe mening, og det øger medarbejdernes effektivitet og arbejdsglæde. Du understøtter din virksomheds strategiarbejde og daglige drift, og bidrager til faglige og tværfaglige samarbejder. Du mestrer kommunikation og er med til at gå forrest når det kommer til udvikling og forandring. Du styrker dermed organisationen og bundlinjen.

3

Relevant og vedkommende undervisning

Du bliver undervist i de nyeste teorier og metoder inden for ledelse, og undervisningen er meget praksisnær. Undervisningen tager udgangspunkt i de problemstillinger, du kan stå med som leder i dit arbejdsliv – og du kan derfor bruge din læring med det samme og direkte i dit arbejdsliv. Underviserne er ildsjæle der har erfaring med og brænder for deres fag, så du er sikret høj kvalitet. Du får også tæt kontakt til dine undervisere og medstuderende, som du kan sparre med.

A lazy image
Hør Jesper fortælle mere om, hvad han har fået ud af sin lederuddannelse.

Jeg er fagligt og personligt blevet mere selvbevidst. Uddannelsen har givet mig en god base og et overblik, som giver mig flere muligheder i forhold til handlinger i mit lederskab.

Jesper Ørnslund Jacobsen, Institutionsleder hos PlanetenStruktur og opbygning

Diplomuddannelsen i Ledelse er på bachelorniveau og tæller samlet 60 ECTS-point. Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler (i alt 30 ECTS), tre valgfri fag (á 5 ECTS, i alt 15 ECTS) samt et afgangsprojekt (i alt 15 ECTS). De tre obligatoriske fag har et generelt sigte, hvor de valgfri fag og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere og fordybe dig i forhold til en bestemt funktion eller branche. Vi anbefaler at tage de obligatoriske moduler i denne rækkefølge: 1. Det personlige lederskab og forandring, 2. Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling samt 3. Organisation, udvikling og samskabelse.Alle fag afsluttes med en eksamen, og uddannelsen afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt. Hele uddannelsen gennemføres typisk på 3 år, men kan gennemføres på 2½ år.

Obligatoriske fag

Opstart
19. august 2024
Lokation
Nykøbing Falster
Pris
DKK 15.500.-
Opstart
19. august 2024
Adresse
Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Slutdato
7. januar 2025
Undervisningsdage
19. august 2024 09:00-15:30
2. september 2024 09:00-15:30
16. september 2024 09:00-15:30
30. september 2024 09:00-15:30
21. oktober 2024 09:00-15:30
28. oktober 2024 09:00-15:30
11. november 2024 09:00-15:30
2. december 2024 09:00-15:30
Eksamen
6. januar 2025
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 15.500.-
Tilmeld
Opstart
21. august 2024
Lokation
Nykøbing Falster
Pris
DKK 15.500.-
Opstart
21. august 2024
Adresse
Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Slutdato
9. januar 2025
Undervisningsdage
21. august 2024 09:00-15:30
4. september 2024 09:00-15:30
18. september 2024 09:00-15:30
2. oktober 2024 09:00-15:30
23. oktober 2024 09:00-15:30
30. oktober 2024 09:00-15:30
13. november 2024 09:00-15:30
4. december 2024 09:00-15:30
Eksamen
8. januar 2025
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 15.500.-
Tilmeld
Opstart
27. august 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.500.-
Opstart
27. august 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
7. januar 2025
Undervisningsdage
27. august 2024 09:00-15:30
10. september 2024 09:00-15:30
24. september 2024 09:00-15:30
8. oktober 2024 09:00-15:30
22. oktober 2024 09:00-15:30
29. oktober 2024 09:00-12:00
5. november 2024 09:00-15:30
19. november 2024 09:00-15:30
3. december 2024 09:00-15:30
Eksamen
6. januar 2025
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Første dag vil der være morgenbrød. På alle undervisningsdage vil der være kaffe/te hele dagen samt kage/frugt om eftermiddagen. Vand kan tappes fra vores vandkølere.

Det er muligt at købe frokost i vores kantine.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.500.-
Tilmeld
Opstart
5. februar 2025
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.500.-
Opstart
5. februar 2025
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
13. juni 2025
Undervisningsdage
5. februar 2025 09:00-15:30
26. februar 2025 09:00-15:30
12. marts 2025 09:00-15:30
26. marts 2025 09:00-15:30
2. april 2025 09:00-12:00
9. april 2025 09:00-15:30
23. april 2025 09:00-15:30
7. maj 2025 09:00-15:30
21. maj 2025 09:00-15:30
Eksamen
12. juni 2025
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Første dag vil der være morgenbrød. På alle undervisningsdage vil der være kaffe/te hele dagen samt kage/frugt om eftermiddagen. Vand kan tappes fra vores vandkølere.

Det er muligt at købe frokost i vores kantine.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.500.-
Tilmeld
Se (2) hold mere Luk
Opstart
21. august 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.500.-
Opstart
21. august 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
9. januar 2025
Undervisningsdage
21. august 2024 09:00-15:30
4. september 2024 09:00-15:30
18. september 2024 09:00-15:30
2. oktober 2024 09:00-15:30
9. oktober 2024 09:00-12:00
23. oktober 2024 09:00-15:30
6. november 2024 09:00-15:30
20. november 2024 09:00-15:30
4. december 2024 09:00-15:30
Eksamen
8. januar 2025
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Første dag vil der være morgenbrød. På alle undervisningsdage vil der være kaffe/te hele dagen samt kage/frugt om eftermiddagen. Vand kan tappes fra vores vandkølere.

Det er muligt at købe frokost i vores kantine.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.500.-
Tilmeld
Opstart
6. februar 2025
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.500.-
Opstart
6. februar 2025
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
17. juni 2025
Undervisningsdage
6. februar 2025 09:00-15:30
27. februar 2025 09:00-15:30
13. marts 2025 09:00-15:30
27. marts 2025 09:00-15:30
3. april 2025 09:00-12:00
10. april 2025 09:00-15:00
24. april 2025 09:00-15:00
8. maj 2025 09:00-15:00
22. maj 2025 09:00-15:00
Eksamen
16. juni 2025
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Første dag vil der være morgenbrød. På alle undervisningsdage vil der være kaffe/te hele dagen samt kage/frugt om eftermiddagen. Vand kan tappes fra vores vandkølere.

Det er muligt at købe frokost i vores kantine.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.500.-
Tilmeld
Opstart
22. august 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.900.-
Opstart
22. august 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
12. december 2024
Undervisningsdage
22. august 2024 09:00-12:00
5. september 2024 09:00-15:30
Eksamen
9. december 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.900.-
Tilmeld
Opstart
28. november 2024
Lokation
Nykøbing Falster
Pris
DKK 15.900.-
Opstart
28. november 2024
Adresse
Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Slutdato
15. maj 2025
Undervisningsdage
28. november 2024 09:00-12:00
12. december 2024 09:00-12:00
9. januar 2025 09:00-12:00
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Der serveres morgenbrød, kaffe/te alle dage
Pris
DKK 15.900.-
Tilmeld
Opstart
16. januar 2025
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.900.-
Opstart
16. januar 2025
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
12. maj 2025
Undervisningsdage
16. januar 2025 09:00-12:00
30. januar 2025 09:00-15:30
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Første dag vil der være morgenbrød. På alle undervisningsdage vil der være kaffe/te hele dagen samt kage/frugt om eftermiddagen. Vand kan tappes fra vores vandkølere.

Det er muligt at købe frokost i vores kantine.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.900.-
Tilmeld
Se (1) hold mere Luk
Opstart
27. august 2024
Lokation
Nykøbing Falster
Pris
DKK 15.500.-
Opstart
27. august 2024
Adresse
Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Slutdato
9. januar 2025
Undervisningsdage
27. august 2024 09:00-15:30
10. september 2024 09:00-15:30
24. september 2024 09:00-15:30
8. oktober 2024 09:00-15:30
22. oktober 2024 09:00-15:30
5. november 2024 09:00-15:30
19. november 2024 09:00-15:30
3. december 2024 09:00-15:30
Eksamen
8. januar 2025
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 15.500.-
Tilmeld
Opstart
29. august 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.500.-
Opstart
29. august 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
14. januar 2025
Undervisningsdage
29. august 2024 09:00-15:30
12. september 2024 09:00-15:30
26. september 2024 09:00-15:30
10. oktober 2024 09:00-15:30
24. oktober 2024 09:00-15:30
31. oktober 2024 09:00-12:00
7. november 2024 09:00-15:30
21. november 2024 09:00-15:30
5. december 2024 09:00-15:30
Eksamen
13. januar 2025
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Første dag vil der være morgenbrød. På alle undervisningsdage vil der være kaffe/te hele dagen samt kage/frugt om eftermiddagen. Vand kan tappes fra vores vandkølere.

Det er muligt at købe frokost i vores kantine.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.500.-
Tilmeld
Opstart
4. februar 2025
Lokation
Køge
Pris
DKK 15.500.-
Opstart
4. februar 2025
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
19. juni 2025
Undervisningsdage
4. februar 2025 09:00-15:30
25. februar 2025 09:00-15:30
11. marts 2025 09:00-15:30
25. marts 2025 09:00-15:30
8. april 2025 09:00-15:30
22. april 2025 09:00-12:00
29. april 2025 09:00-15:30
13. maj 2025 09:00-15:30
27. maj 2025 09:00-15:30
Eksamen
18. juni 2025
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Første dag vil der være morgenbrød. På alle undervisningsdage vil der være kaffe/te hele dagen samt kage/frugt om eftermiddagen. Vand kan tappes fra vores vandkølere.

Det er muligt at købe frokost i vores kantine.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 15.500.-
Tilmeld
Se (1) hold mere Luk

Valgfag

Opstart
19. april 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.500.-
Opstart
19. april 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
20. juni 2024
Undervisningsdage
19. april 2024 09:00-15:30
26. april 2024 09:00-15:30
17. maj 2024 09:00-15:30
24. maj 2024 09:00-15:30
Eksamen
19. juni 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.500.-
Tilmeld
Opstart
19. august 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
19. august 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
8. oktober 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 8.800.-
Tilmeld
Opstart
19. april 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.500.-
Opstart
19. april 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
20. juni 2024
Undervisningsdage
19. april 2024 09:00-15:30
26. april 2024 09:00-15:30
17. maj 2024 09:00-15:30
24. maj 2024 09:00-15:30
Eksamen
19. juni 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.500.-
Tilmeld
Opstart
28. oktober 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
28. oktober 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
19. december 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 8.800.-
Tilmeld
Opstart
19. april 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.500.-
Opstart
19. april 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
20. juni 2024
Undervisningsdage
19. april 2024 09:00-15:30
26. april 2024 09:00-15:30
17. maj 2024 09:00-15:30
24. maj 2024 09:00-15:30
Eksamen
19. juni 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Første dag vil der være morgenbrød. På alle undervisningsdage vil der være kaffe/te hele dagen samt kage/frugt om eftermiddagen. Vand kan tappes fra vores vandkølere.

Det er muligt at købe frokost i vores kantine.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.500.-
Tilmeld
Opstart
19. august 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
19. august 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
8. oktober 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 8.800.-
Tilmeld
Opstart
25. april 2024
Lokation
Nykøbing Falster
Pris
DKK 8.500.-
Opstart
25. april 2024
Adresse
Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Slutdato
25. juni 2024
Undervisningsdage
25. april 2024 09:00-15:30
8. maj 2024 09:00-15:30
16. maj 2024 09:00-15:30
30. maj 2024 09:00-15:30
Eksamen
26. juni 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Morgenmad, kaffe/te og vand.
Kaffe/te om eftermiddagen.
Frokost kan købes i kantinen
Pris
DKK 8.500.-
Tilmeld
Opstart
23. august 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
23. august 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
11. oktober 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 8.800.-
Tilmeld
Opstart
30. august 2024
Lokation
Holbæk
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
30. august 2024
Adresse
Smedelundsgade 5, 2. sal, Holbæk, Holbæk Holbæk
Slutdato
29. november 2024
Undervisningsdage
30. august 2024 09:00-15:30
27. september 2024 09:00-15:30
25. oktober 2024 09:00-15:30
29. november 2024 09:00-15:30
Eksamen
6. december 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur.
Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Pris
DKK 8.800.-
Optaget
Se (1) hold mere Luk
Opstart
22. august 2024
Lokation
Nykøbing Falster
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
22. august 2024
Adresse
Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Slutdato
8. november 2024
Undervisningsdage
22. august 2024 09:00-15:30
5. september 2024 09:00-15:30
19. september 2024 09:00-15:30
3. oktober 2024 09:00-15:30
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 8.800.-
Tilmeld
Opstart
28. oktober 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
28. oktober 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
19. december 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 8.800.-
Tilmeld
Opstart
23. august 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
23. august 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
11. oktober 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 8.800.-
Tilmeld
Opstart
23. august 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
23. august 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
11. oktober 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 8.800.-
Tilmeld
Opstart
25. oktober 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
25. oktober 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
17. december 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 8.800.-
Tilmeld
Opstart
25. oktober 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
25. oktober 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
17. december 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 8.800.-
Tilmeld
Opstart
28. oktober 2024
Lokation
Køge
Pris
DKK 8.800.-
Opstart
28. oktober 2024
Adresse
Lyngvej 21, 4600 Køge
Slutdato
19. december 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Pris
DKK 8.800.-
Tilmeld

Indledningsfag

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål