Sjællands Erhvervsakademi

Praktik

Her kan du læse mere om vilkårene for praktikophold, som er en del af alle vores uddannelser.

Praktikopholdet i en virksomhed giver den studerende lejlighed for at afprøve deres teoretiske viden i praksis. Praktikken er en fantastisk mulighed for at få indblik i, hvordan hverdagen fungerer på en arbejdsplads, og samtidig prøve sig selv af i en professionel sammenhæng. Vores studerende får meget positive tilbagemeldinger fra deres praktiksteder. Deres vilje og evne til at opsøge nye opgaver er en af de mest efterspurgte elementer fra praktikstederne.

Praktikkoordinator, Anne-Kathrine Skadhauge

Det får du ud af praktik
 • Relevant erhvervserfaring
 • Fagligt netværk
 • Bedre jobchancer
 • Mulighed for at prøve fagteori af i praksis
Det får virksomheden ud af praktik
 • Nye kræfter og nye faglige perspektiver
 • Et uforpligtende møde med en potentiel medarbejder
 • Mulighed for at få løst et konkret problem
Iværksætterpraktik

Du har som studerende hos os mulighed for at komme i praktik i din egen virksomhed. Du skal kontakte din praktikkoordinator for at høre mere om dine muligheder for iværksætterpraktik.

Find praktikfaktaark om din uddannelse her
Forsikringsregler

Studerende i praktik er jf. bekendtgørelse nr. 937 af 26/11/2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. omfattet af Lov om arbejdsskadesikring. De studerende skal således være omfattet af praktikvirksomhedernes arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i lighed med almindelige arbejdstagere.

HUSK! Virksomheden skal sørge for at ...
 • lave praktikaftalen med den studerende
 • forberede opgaver, så der er noget den studerende kan gå i gang med
 • have en arbejdsplads klar i form af skrivebord med videre
 • snakke med medarbejderne om, hvad praktikanten skal lave
 • aftale med uddannelsesstedet, hvem der er fast kontaktperson i virksomheden
 • sikre sig, at praktikanten omfattes af virksomhedens arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring.
Se oversigt over praktikperioder her
Praktikdokumenter og retningslinjer

Herunder finder du de relevante praktikdokumenter og retningslinjer for praktik for både studerende og virksomheder, opdelt efter uddannelse.

For english versions of the internship documents visit zealand.com

LABORANT

Retningslinjer

Hvorfor skal du i praktik?

Vores uddannelser har fokus på virkelighedens udfordringer – og det sikrer, at du i din praktik er klar til at anvende og afprøve din viden fra første praktikdag.

Du lærer en masse af praksis, og virksomheden lærer af dig.

Derfor er praktik en fast bestanddel af vores uddannelser.

De fleste praktikophold varer ca. 3 måneder, men opholdet kan også være kortere eller længere. Det afhænger af hvilken uddannelse, du vælger.