Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Studieophold i udlandet

Her finder du alt hvad du skal vide om at komme på et studieophold udenfor Danmark.

Deadline for efterår

15. marts

Deadline for forår

25. september

(herefter afhængig af ledige pladser hos partnerne)

Hvem skal jeg kontakte?

Kontakt vores internationale mobilitetsambassadører for at komme i gang med dit studieophold.

Se kontaktliste

Kom ud i verden på studieophold
Mere info om deadlines

Deadlines for intern nominering til et studieophold i udlandet er:

15 Marts
Hvis du ansøger du om et studieophold i EFTERÅRs semestret

Bemærk, at visse partnerinstitutioner har en tidligere nomineringsdeadline, f.eks. Taylor’s University, Malaysia.

Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om, hvorvidt den partnerinstitution, du søger, har en tidligere nomineringsdeadline.

En positiv nominering til en studieplads vil altid være afhængig af tilgængelige/ledige pladser hos partner institutioner. Når du ansøger anbefaler vi dig at søge om flere prioriteter

1 Oktober
Hvis du ansøger du om et studieophold i FORÅRs semestret

Bemærk, at visse partnerinstitutioner har en tidligere nomineringsdeadline, f.eks. Taylor’s University, Malaysia.

Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om, hvorvidt den partnerinstitution, du søger, har en tidligere nomineringsdeadline.

En positiv nominering til en studieplads vil altid være afhængig af tilgængelige/ledige pladser hos partner institutioner. Når du ansøger anbefaler vi dig at søge om flere prioriteter

Efter intern nominering vil vi nominere dig til vores partnerinstitution.

Afhængigt af partnerinstitutionen skal du efterfølgende være opmærksom på de eventuelle deadlines, som du skal være opmærksom på, enten i forhold til valg af fag/courses eller i forhold til formaliteter omkring visum (hvis behov/relevant).

Mere info om ansøgning

Hvis du gerne vil på et studieophold i udlandet er det vigtigt, at du overholder de deadlines, som gælder for ansøgning om studieophold.

Ansøgningen om et studieophold i udlandet kan opdeles i:

1. Ansøgning om forhåndsgodkendelse og intern nominering:

Du kan kun søge elektronisk om forhåndsgodkendelse, og du ansøger i onlineformularen ved at folde fanen “Ansøg om studieophold” ud til højre på denne side.

I forbindelse med din ansøgning, vil vi lave en vurdering af om du lever op til minimumskravene for et studieophold, herunder, at du har et tilstrækkeligt fremmedsprogsniveau i arbejdssproget (oftest engelsk). Hvis flere ansøgere end ledige studiepladser hos vores partnerinstitutioner vil din ansøgning ligeledes blive prioriteret. Da nogle studiepladser i udlandet er mere populære end andre anbefaler vi at du søger mere end et studiested/land, som vil øge din chance for et studieophold i udlandet.

De vurderingskriterier som vi anvender finder du her

Hvis din ansøgning imødekommes vil du blive meddelt, at du internt er nomineret til et studieophold, samt hvilken partnerinstitution.

2. Intern nominering til et studieophold igennem Erasmus+

Hvis det studieophold, som du er nomineret til ligger inden for rammerne af Erasmus+ vil du ligeledes blive meddelt hvis det studieophold du er nomineret til er et Erasmus+ studieophold.

3. Ekstern nominering til et studieophold hos partner institution

Efter din nominering vil vi eksternt nominere dig til et studieophold hos den pågældende partnerinstitution. Med nomineringen starter den ekstern ansøgnings- og indskrivningsproces hvor du skal registreres hos vores partnerinstitution som udvekslingsstuderende fra Zealand. Denne proces varierer fra institution til institution hvorfor du bedes følge de retningslinjer som bliver meddelt.

Hvis der er krav om studievisum/-opholdstilladelse vil denne proces også starte (oftest for ikke-EU/EEA lande). Typisk vil du skulle bruge et dokument (invitation og/eller optagelsesbrev), som du skal bruge til at søge dit visum til det pågældende land. Processen er forskellig fra land til land hvorfor du henvises til de retningslinjer som bliver meddelt fra vores partnerinstitution og/eller pågældende lands ambassade/visumcenter.

4. Valg af fag og merit

Du skal vælge fag som svarer til 30 ECTS (= fuldtidsstudie et semester) og er sammenlignelige, ikke identiske, med de fag du skal erstatte på dit studie hos Zealand. Du skal altså vælge nogle fag som fagligt matcher de fag som du skulle have læst hvis du var blevet hjemme.

Vi kan henvise dig til dit studies studieordning (findes på zealand.dk), og vi anbefaler at du samarbejder med din internationale mobilitetsambassadør omkring valg af fag.

Når du har sammensat og valgt dine fag hos partnerinstitutionen skal du lave en forhåndsgodkendelse af merit, som din uddannelses studieleder skal godkende.

Du finder ansøgningen om forhåndsgodkendelse af merit her

Når studieleder har forhåndsgodkendt dine fag skal studieopholdet formaliseres i en læringsaftale (learning agreement).

5. Læringsaftale / Learning Agreement

Når du har fået dine fag forhåndsgodkendt skal du sikre, at du skrives ind på de pågældende fag hos vores partnerinstitution. Den proces kan variere men fælles vil dog være, at studieopholdet og valg af fag skal formaliseres i en læringsaftale (Learning Agreement), som skal godkendes af dig, partnerinstitution og dit studie/Zealand. Læringsaftalen er den aftale som sikre dig, at du dels får tilbudt relevant fag dels får godkendt fagene når du er tilbage.

For Erasmus+ studieophold indenfor EU skal du fra 2021 lave din læringsaftale online. Aftalerne kan alene udfyldes og godkendes online. Du starter og/eller færdiggør dit Erasmus+ studieophold via et link til en platform hvori aftalen formaliseres. Vi anbefaler at du laver læringsaftalen ved din PC. Efterfølgende kan du anvende Erasmus+ app’en til at formalisere din læringsaftale.

Erasmus+ studieophold indenfor EU program lande skal formaliseres via en OLA – Online Learning Agreement (læringsaftalen). Du finder en guide her.

Download Erasmus+ App her

Downloader du Erasmus´+ app’en vil du efterfølgende kunne ændre aftalen hvis et fag skal ændres (se under dit ophold i udlandet/During Mobility). App’en har ligeledes en række ”ressourcer” tilknyttet afhængigt af destinationen for dit studieophold.

Hvis du skal på et Erasmus+ studieophold UDENFOR EU (partnerland) kan du IKKE lave en OLA. Du skal i stedet bruge Erasmus+ læringsaftalen.

Alle andre studieophold anvender den læringsaftale som du finder her
Når læringsaftalen er godkendt af alle 3 parter er du klar til at planlægge dit ophold inden afrejsen.

Forsikring

Det vil ALTID være dit EGET ANSVAR at sørge for, at du en tilstrækkelig forsikringsdækning.

Indenfor EU

Når du skal på studieophold indenfor EU, skal du huske at bestille ’The European Health Insurance Card’ (Det blå EU-sygesikringskort). Det blå sygesikringskort er gratis og kan bestilles på borger.dk.
På hjemmesiden kan du læse mere om de konkrete regler og dækninger i det land, du rejser til. Vær opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke dækker i alle situationer og det dækker KUN I EU.

Foruden EU sygesikringskort anbefaler vi, at du yderligere tegner en rejse- og sygeforsikring, der blandt andet dækker ansvar, hjemtransport og ulykke.

Udenfor EU

Når du skal på studieophold udenfor Europa, dækker hverken dit gule sygesikringsbevis eller ’The European Health Insurance Card’ (Det blå EU-sygesikringskort).

Det er derfor VIGTIGT, at du som minimum tegner en sygeforsikring som dækker dig ind, herunder også ansvar, hjemtransport og ulykke.

Der gælder forskellige forhold for forskellige studerende. Tjek altid dit eget forsikringsselskab først. Det er ofte muligt som kunde at købe en fordelagtig tillægsforsikring. Hvis du er medlem at en faglig organisation kan denne også have et godt forsikringstilbud for studerende medlemmer.

Alternativt kan du tjekke www.studenterforsikring.dk

Bolig i udlandet

Hvis du skal på studieophold vil værtsuniversitetet ofte kunne hjælpe dig med at finde en bolig på campusset. Men især i de større byer og hovedstæder er boligmarkedet presset, ligesom i Danmark.

Hvis værtsuniversitetet ikke kan hjælpe dig, er der andre muligheder. Du kan enten rejse ud i god tid og forsøge at finde noget selv, eller du kan undersøge værtsuniversitets hjemmeside for boligtilbud. Det kan være meget forskelligt fra person til person, hvordan man ønsker at bo under sit ophold i udlandet.

Nogle synes, det er alle tiders at bo på campusset, og andre vil hellere bo i en delelejlighed eller i et hus. Du skal ligeledes tage stilling til, hvad du vil gøre med din bolig i Danmark under opholdet. Der er flere muligheder, og fremleje kunne være en af dem.

Du kan alternativt tjekke www.housinganywhere.com som er et tilbud for studerende til studerende

Værd at vide inden du rejser

Der flere ting at være opmærksom på inden du rejser på et studieophold.

Forsikring?

Har du tegnet en tilstrækkelig forsikringsdækning?

Visum?

Du skal undersøge, om du skal søge visum i forbindelse med dit studieophold. Det vil afhænge af dit statsborgerskab og hvilket land du skal til. Vi anbefaler dig at følge de instruktioner som vores partnerinstitution anviser/vejleder. EU borgere kan opholde sig i et andet EU land uden at søge visum. Dog kan der – afhængigt af land – være krav om at man registrerer sig i det land man kommer til.

For rejser til lande UDENFOR EU/EEA vil du som oftest skulle søge om en tidsbegrænset opholdstilladelse/studieophold. Regler og procedurer varierer fra land til land hvorfor vi anbefaler dig af følge de instruktioner og vejledninger som vores partnerinstitution giver dig. En visum ansøgning tager tid hvorfor vi anbefaler dig at være ude i god tid inden afrejsen.

Vaccinationer

Det er vigtigt at du orienterer dig om vaccinationer som anbefales til dit studieland og din nuværende vaccinationsdækning.

Du kan orientere dig her omkring dit behov: https://rejse.ssi.dk/

Det er dit eget ansvar og husk det er ikke farligt at rejse så længe man tænker sig om!

Økonomi og SU i udlandet

Det er selvfølgelig vigtigt at du har styr på din økonomi i udlandet. Tal med din bank således at du sikre dig den bedste løsning. Får du SU kan du tage din SU med til udlandet. Husk også, at du får SU som udeboende i udlandet. Forhør dig hos din SU-vejleder om du er berettiget til SU i udlandet.

Hvis dit studieophold er igennem Erasmus+ vil du modtage det økonomiske tilskud som er meddelt før afrejsen. Dit fulde tilskud udbetales i 2 rater, typisk 70%-80% før afrejse og den sidste rate ved afslutning af opholdet. Hvis du er meddelt et rejsetilskud fra Erasmus+ vil dette også være udbetalt inden afrejse.

Normalt skal du ikke dokumentere hvad du har brugt pengene til. Du skal dog kunne dokumentere (både i forhold til Erasmus + samt SU), at du har været på studieophold i udlandet. Det gør du med et certifikat kaldet (Certificate of Attendance), hvor start og slut dato noteres, og hvor værtsinstitutionen med underskrift og stempel bekræfter, at du har været på studeopholdet.

Vi sender dette dokument til dig inden dit ophold slutter.

Værd at vide om dit ophold

Når du ankommer til din værtsinstitution er det en rigtig god ide at melde din ankomst hurtigst muligt, og at du får registrerings procedurerne klaret, både i forhold til institutionen såvel som i forhold til myndigheder.

Når studiet i udlandet påbegyndes er det VIGTIGT, at du læser de fag/courses, som vi har aftalt og forhåndsgodkendt.

Husk, det er alene de aftalte og forhåndsgodkendte fag, som vi har lovet at du får merit og anerkendelse for.

Det sker, at fag ændres. F.eks., at et fag alligevel ikke udbydes eller at du opdager, at et andet fag er mere relevant/spændende end det fag, som blev valgt hjemmefra.

Et eller flere fag kan godt ændres – MEN KUN HVIS VI FORHÅNDSGODKENDER ÆNDRINGEN.

Du skal hurtigst muligt tage kontakt til din internationale mobilitetsambassadør for en forhåndsgodkendelse af en ændring eller udbytning af et eller flere fag.

Hvis du er på et Erasmus+ studieophold er der en foruddefineret procedure for ændring og forhåndsgodkendelse af fag ”During Mobility” som vi SKAL godkende. Se din Erasmus+ læringsaftale (Learning Agreement) for During Mobility proceduren.

Hvis du afbryder et ophold, eller har et ønske om at komme hjem før tid, er det vigtigt at du gør det sammen med os. Altså, at du ikke bare afbryder eller rejse hjem. Hvis situationen skulle opstå opfordrer vi dig til at tage kontakt til din internationale mobilitetsambassadør for at vi sammen kan finde den bedste løsning. Dette gælder også for Erasmus+ studieophold hvor der oveni kan være en økonomisk udfordring i forhold til tilbagebetaling.

Inden du afslutter dit studieophold er det vigtigt at du sikrer at du får udarbejdet et Certificate of Attendance hvor start og slut dato noteres, og hvor værtsinstitutionen med underskrift og stempel bekræfter, at du har været på studeopholdet.

Dels skal dette dokument bruges i forhold til SU dels i forhold til Erasmus+.

Ligeledes er det vigtigt at du aftaler med institutionen hvor dit karakterudskrift (transcript) sendes til. Din hjemadresse i Danmark eller Zealand. Du skal bruge det i forbindelse med meritten og vores anderkendelse af dit studieophold.

Værd at vide om hjemrejsen

Når du er hjemme igen skal du i gang med din meritansøgning.

Det er i meritansøgningen at du anmoder os/Zealand om at vi giver dig merit og anerendelse for det læste fag og ECTS credits i udlandet. Det er dit ansvar, at anmode om merit for dit studieophold samt fremskaffe tilstrækkelig dokumentation. Det er ikke noget som sker pr automatik.

Du skal anvende ansøgningsformular, som du finder i højre kolonne.

Udfyld meritansøgningen og vedhæft dokumentation, som du fremsender til den Internationale Mobilitetsambassadør på din afdeling. Følgende dokumentation skal bruges:

  1. Karakterbevis. Der skal fremgå titel på de fag du har bestået, samt tilhørende credits og opnået karakter. Skal være et officielt dokument Stemplet og underskrevet af værtsinstitutionen.
  2. Fagbeskrivelser for beståede fag:
    • HVIS de fag du har bestået er identiske med de fag vi har forhåndsgodkendt, kan du vedlægge din forhåndsgodkendelse (inkl. fagbeskrivelser) samt underskrevet læringsaftale.
    • HVIS et eller flere fag er ændret under dit ophold, skal du dokumentere indholdet af dette/disse nye fag og vedlægge fagbeskrivelser.

Fortæl og del dig gode historie når du er tilbage. Vi opfordrer dig til at dele og fortælle andre medstuderende om dit ophold. Del også gerne dine billeder med os — del dine billeder på Instagram med hashtagget #WeAreZealand.

Vores Erasmus+ kode er: DK KOGE 03

Zealand Sjællands Erhvervsakademi er en godkendt institution og deltager i Erasmus Plus samarbejdet.

Erasmus+

Se vores godkendelse/Charter her

E+ Policy Statement

OID: E100 70 657

Hvad er Erasmus+?

Erasmus+ er den Europæiske Kommissions uddannelsesprogram som har eksisteret i over 30 år. Programmet har blandt andet til formål, at medvirke til at styrke studerende mobiliteten, samt styrke det europæiske og internationale udsyn hos studerende på videregående uddannelser. I 2019 uddelte programmet 35,6 millioner euro til projekter og udvekslingsophold for studerende i et af program eller partnerlandene.

Foruden økonomisk støtte, kvalitetsstandarder, merit og anerkendelse, så lægger programmet også vægt på de studerendes fremmedsprogsfærdigheder i de europæiske sprog. OLS, Online Linguistic Support, dækker over et gratis tilbud hvor udgående studerende inviteres til en sprogtest (arbejdssprog under opholdet) før og efter ophold for at måle en sproglig forbedring. OLS tilbyder også et online sprogkursus i arbejdssproget ved behov, eller alternativt et kursus i det sprog, som anvendes i destinationslandet. På den vis medvirker Erasmus+ til at udvikle de deltagende studerendes sproglige kompetencer i et eller flere af de europæiske sprog.

Foruden at programmet giver en månedlig økonomisk støtte til de studerende for, at dække opholdsudgifterne i udlandet betyder Erasmus+ også, at dit udlandsophold gennemføres således, at det lever op til de rettigheder og kvalitetsstandarder, som kendetegner programmet.

Du kan læse mere om Erasmus Plus i FAQ Erasmus Plus

Hvilke muligheder har jeg igennem Erasmus+?

Et studieophold under Erasmus+ programmet skal vare mellem 3 og 12 måneder, altså et semesters varighed. Det vil typisk være på dit 3’die eller dit 5’te semester. Yderligere, skal der gives merit og anerkendelse for opholdet. Det er et krav, at den udenlandske institution i hjemlandet er nationalt godkendt som en højere uddannelsesinstitution, at institutionen er registreret og godkendt deltager i Erasmus+ samt, at Zealand har en samarbejdsaftale med institutionen. Se under destinationer hvilke institutioner vi har samarbejde med.

Studieophold i programlande

Studieophold i programlande vil foregå i et EU eller EEA medlemsland (EU inkl. Norge, Island, Tyrkiet og Lichtenstein), og der gives en månedlig økonomisk støtte til studerende på EUR 285 eller EUR 335 (2018 satser), som beregnes på faktiske antal dage afhængigt af land. Forventningen for 2019 og 2020 er mindre stigninger. Du kan under destinationer se hvilke institutioner vi har en udvekslingsaftale med, alternativt spørg den internationale mobilitets ambassadør på dit studiested.

Studieophold i partnerlande

Studieophold i partnerlande vil foregå i et land udenfor EU/EEA. Modsat studieophold i EU/EEA afhænger muligheden for studieophold i lande udenfor EU/EEA af en uddannelsesinstitutions interesse og evne til, at søge program midler, som søges hvert år. Zealand har indtil videre været rigtigt gode til at sikre midler (blandt top-5 institutioner i Danmark), og indtil videre har vi haft midler til ophold i USA, Indonesien, Malaysia, Kina, Rusland, Chile, og vi har flere lande i støbeskeen.

Hvis du kunne tænke dig et studieophold i et land udenfor EU/EEA er du nødt til at spørge den internationale mobilitets ambassadør på dit studiested.

Ambassadøren kan fortælle dig hvor Zealand aktuelt har midler og pladser til rådighed. Ligesom for programlande, gives en månedlig økonomisk støtte til studerende, dog på EUR 700 (2018), som er en fast månedlig sats beregnet på antal dage, samt et fast rejse tilskud, som afhænger af landet (2018), mellem EUR 275 og EUR 1,500.

Hvordan kommer jeg på et Erasmus+ studieophold

Du ansøger i første omgang til den internationale mobilitets ambassadør på dit studiested på Zealand.

Intern nominering

I første omgang er det dit studiested, som indstiller og bevilliger dit Erasmus Plus studieophold. Da der kan være begrænsede midler til rådighed, især for ophold i partnerlande udenfor EU/EEA, vil ansøgere blive vurderet og indstillet efter en række kriterier.

Du kan se de formelle krav der gælder til et Erasmus Plus studieophold, samt de nomineringskriterier som er fastsat af ZEALAND her

Hvis du nomineres internt vil du få en meddelelse herom direkte. Processen for at formalisere dit studieophold som et Erasmus+ studieophold vil startes. Denne proces vil køre sideløbende med ansøgnings- og optagelsesprocessen eksternt i forhold til det valgte land/partner institution.

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål