Sjællands Erhvervsakademi

Coronavirus

Update: 7. april 2020

Zealand vil fortsat være fysisk lukket grundet smitteudviklingen af COVID_19. Regeringen har besluttet, at nedlukningen af de videregående uddannelser indtil videre løber til og med 10. Maj. Undervisningen på Zealand fortsætter digitalt. Vi arbejder stadig på, at eksamen kan gennemføres i dette semester. Tjek løbende for opdatering på Moodle.

In English:

The physical lock down of Zealand continues due to the Corona virus. The government has decided to continue the lock down until May 10. The digital teaching continues. We still expect to complete the exams this semester. Please consult Moodle for updates.


Update: 3. april 2020

GOD PÅSKE – VI FORTSÆTTER ONLINE EFTER PÅSKE

Kære Studerende

Snart går vi alle på påskeferie, men vi kan dog allerede nu melde ud, at vi ikke åbner fysisk op for vores afdelinger tirsdag den 14. april.
Vi fortsætter derfor undervisningen hjemmefra efter påsken, og vi forventer at Zealand holder fysisk lukket min. 14 dage efter påske.

Indtil videre kører undervisning og eksamen digitalt, og vores fokus er at sikre, at alle studerende – også dem, der måtte være i deres hjemlande – kan følge undervisningen på Zealand og tilbydes afholdelse af eksamen i indeværende semester.

Vi følger løbende myndighedernes udmeldinger og anbefalinger, og vil give besked om hvordan og hvornår vi begynder at lukke op. Studerende vil blive informeret, hvis og når Zealand igen gradvist lukker op for aktiviteter og om man skal forholde sig anderledes end beskrevet i ovenstående.

Husk at akutte spørgsmål eller brug for hjælp kan adresseres på corona@zealand.dk. I kan også fortsat følge med på zealand.dk og Moodle.

Rigtig god påske!

De bedste hilsner fra Ulla Skaarup, Rektor

In English

Happy Easter
– We will continue online after Easter

We are all about to go on Easter break and before we all start the holidays we can announce that we will not open up our buildings on 14 April 2020.
We will continue teaching from home after Easter and we expect that Zealand will be closed down for at least 14 days after Easter.

All activities (teaching and exams) will, until you hear differently, be held online and our focus is to secure that all students – also those currently in their home country – are able to follow teaching and able to finish their exams within the end of this semester

We follow the directions and guidelines given by the Danish authorities and we will inform you when we open our buildings up again and how we do it. Students will be informed when they can enter Zealand’s buildings again.

Remember that if you have questions related to COVID-19 you can address them at corona@zealand.dk.

We will provide you with information on Moodle and Zealand.com continuously.

Best regards, Ulla Skaarup, Rector


Update: 31. marts 2020

Information omkring eksamener
Kære studerende på Zealand.

Zealand er fortsat lukket ned fysisk. Din undervisning kører digitalt over Moodle og Zoom under den fysiske nedlukning. Hvis nedlukningen fortsætter efter påske, vil dine eksamener blive afviklet som digitale eksamener – eller blive udskudt til senere på semestret.

Vi arbejder på, at du kan tage alle dine eksamener, så du kan afslutte dit semester.

 • De fleste eksamener vil blive gennemført på de samme datoer som normalt.
 • For de eksamener der allerede er blevet udskudt – vil der snart blive udmeldt en ny dato.
 • Mundtlig eksamen afholdes digitalt – over Zoom – se vejledning her
 • Skriftlig eksamen afholdes digitalt – over WiseFlow
 • Praktiske eksamener forventes at blive udskudt – til sidst på semestret
 • Skriftlige stedprøver kan blive udskudt, hvis de ikke kan gennemføres digitalt med tilsyn – til sidst på semestret

Vi følger løbende regeringens retningslinjer og melder ud til dig omkring den enkelte eksamen.

Husk at orientere dig på Moodle løbende.

In English

Information regarding exams at Zealand

Dear Student at Zealand.

Zealand is still closed down, and all your teaching is now online via Moodle and Zoom. If the lock down continues after Easter, your exams will be held as online exams or postponed to later in the semester.

We are trying to organize your exams so that you can finish your semester.

 • Most exams will be held on the same date and time as originally planned
 • For those exams which have already been postponed – a new exam date will be announced very soon
 • Oral exams are held digitally – via Zoom – se guidelines here
 • Written exams are held digitally – via Wiseflow
 • Practical exams, which for example requires laboratory equipment, will postponed to the end of the semester
 • Written sit-in exams will be postposed, if they cannot be held with digital invigilation – to the end of the semester

We follow the government’s guidelines continuously and will inform you about the specific exams.

Please remember to orientate yourself at Moodle.


Update: 23. marts, 2020

Nedlukning forlænges til og med den 13. april!

Zealand følger selvfølgelig regeringens udstukne linje og forlænger den fysiske nedlukning af vores afdelinger yderligere – til og med mandag den 13. april.

Vi arbejder på højtryk for at sikre en fortsat optimal undervisning online.
Desuden arbejder vi hårdt for at forberede kommende eksamener, hvis disse skal afholdes digitalt/online.

Praktiske detaljer:

 • I skal fortsat anvende Moodle til information og undervisning – vi opdaterer løbende nyheder om situationen her på zealand.dk og Moodle.
 • Hvis du har spørgsmål til Zealands håndtering af coronavirus-situationen kan du skrive til corona@zealand.dk
 • Har du som studerende problemer med adgang til Zealands onlinesystemer, bedes du kontakte helpdesk@zealand.dk (der er ingen onsite-support).
 • Desuden bør I holde jer orienteret via coronasmitte.dk

In English

The lock down has been extended to April 13, 2020.

Zealand follows the new guidelines from the Danish government and continues the lock down of all physical activity at Zealand until April 13, 2020.

We are still working at full throttle to ensure that you get the best teaching online.

We are also working hard to prepare the coming exams, if these are going to be held online via zoom.

Practical information:

 • You must continue using Moodle for information and teaching, we will update Zealand.dk and Moodle continuously.
 • If you have questions regarding Zealand’s handling of the corona virus, you can contact corona@zealand.dk.
 • If you are a student and have trouble getting access to Zealand’s online platforms you must contact helpdesk@zealand.dk. There will be no on-site IT support.
 • For updates about the COVID-19 please look at coronasmitte.dk.

 


Update: 20. marts, 2020

Til alle studerende på Zealand

Så er vi på Zealand ved at være igennem den første uge uden on site-undervisning – det er gået stærkt, og det er heldigvis gået over al forventning.

Og selv om der er udfordringer, lyder det fra alle uddannelser: DET KØRER, DER BLIVER UNDERVIST OG I STUDERENDE ER PÅ!
– De internationale koordinatorer og praktikkoordinatorerne har til kontakt til alle vores studerende i udlandet
– IT-afdelingen melder om rekordhøjt brug af zoom m.m.
– Der arbejdes på højtryk for at tilrettelægge kommende eksamener, så vi er klar, hvis behovet kommer
– Alle gør hvad de kan!

Fortsæt det gode arbejde med at støtte hinanden i jeres teams – det er vigtigt i de kommende uger!

Vi ved ikke, hvor længe nedlukningen varer, og jeg har stor forståelse for, at det ikke lige var det, I som studerende havde forventet.
Men det er vigtigt at vi bidrager til at afdæmpe virusudbruddet, samtidig med at I får undervisning og vejledning.

Vi vil naturligvis orientere jer, når vi ved noget mere. Følg undervisningen, brug vejledningen og hold jer orienteret om evt. nye tiltag på alle de relevante medier.

God weekend til alle

Ulla Skaarup, rektor

______________

English version

Dear Zealand Students,

We are now close to finishing the first week with no on-site teaching at Zealand – we had a short deadline to prepare ourselves for this but luckily, the experience has been beyond expectations.

And, even though we have had challenges, all Zealand programmes report that: IT IS RUNNING, TEACHING IS ON AND YOU, STUDENTS, ARE ONLINE WITH US
– International coordinators and internship coordinators are in contact with all of our students abroad
– Our IT-department reports record high figures in the use of zoom etc.
– We are planning and organising the coming exams in case we need to run the exams differently or online
– Everybody is doing their absolute best

Continue the good job and keep on supporting each other – this is extremely important during the next couple of weeks.

We do not know for how long this lock down will last, and I sympathise with that this was not, what you as student expected. What is important is that we are all contributing to keeping the virus from spreading while you receive teaching and guidance.

We will of course orientate you when we know more about the lock down and its possible effect on your semester. Follow the teaching, use the guidance and keep updated regarding new initiatives through relevant platforms and media.

Have a good weekend,

Best Regards,
Ulla Skaarup, Rector

______________

Studielivet er rykket online
Indtil videre er alle afdelinger fysisk lukket til og med den 27. marts.

Men hele Zealand arbejder videre hjemmefra for at skabe den bedst mulige online-undervisning for dig!

Og skulle det komme til online-eksamener – så er vi også klar til at give jer en god oplevelse ved det digitale eksamensbord!

Hold dig godt kørende og up to date i Moodle.

______________

English version

Zealand student life goes online
All of Zealand buildings are closed down and there is not activity on any of our addresses an so far the lock down will last until 27 March 2020. This means that we here at Zealand are working from home in order to create the best online teaching for you and your fellow-students.

And if we are moving into the exams during this lock down, we will be ready to give you a good experience at the digital exam table.

Find more about your online teaching at Moodle.

______________

Vigtigt information til alle praktikanter og udvekslingsstuderende i udlandet / important information to all students on an internship or exchange outside Denmark:

Udenrigsministeriet har ændret sine rejseanbefalinger og fraråder nu alle unødvendige rejser til alle lande og opfordrer alle til at komme hjem til Danmark https://um.dk/.

Vi vil derfor opfordre dig til at komme hjem til Danmark hurtigst muligt.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte praktikkoordinator Anne-Kathrine Skadhauge på ansk@zealand.dk /+45 50 76 26 28
Du kan også kontakte os på corona@zealand.dk eller Udenrigsministeriets Globale vagtcentral på bbb@um.dk / +45 33 92 11 12.

Det er en meget svær situation at stå i, men vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe med vejledning og svar på evt. spørgsmål.

______________

English version

The Ministry of Foreign Affairs has updated their travel guidelines and now advises against all unnecessary travel to all countries and advise everyone to travel home to Denmark.

We therefore strongly advise you to return back to Denmark as soon as possible.

If you have any questions you are welcome to contact internship coordinator Anne-Kathrine Skadhauge at ansk@zealand.dk /+45 50 76 26 28.
You can also contact Zealand’s corona mail corona@zealand.dk or The Ministry of Foreign Affairs’ global control center at bbb@um.dk / +45 33 92 11 12.

We know it is a difficult situation you are in, but we will do our best to help you with guidance and answers to your questions.

To our international student on exchange outside Denmark:
ZEALAND now recommend our exchange students abroad to come home (and you must define yourself where home is!)
You have 3 options:

1: You stay where you are. We do not recommend this – but the decision is yours. In case you stay it will be at your own decision and risk. Please also consult with your family back home on this decision!

2: Your return to Denmark asap. You will have to anticipate a longer travel time to get back to Denmark but you will of course be allowed to enter to Denmark. Keep all receipts for plane tickets etc. Try to have as much refunded before you leave (e.g. prepaid accommodation etc). For a force majeure in case you / we need to be able to document costs and expenses.

3: You return to the place/country you define as home. (same comments as above to point 2 about exceptional costs)

We are not able to make the decision on your behalf however our recommendation now is to come back to Denmark. Since the situation develops daily you are recommended to follow any news or updates here: https://politi.dk/en/corona-virus-covid-19-in-denmark

Please inform us your decision and connect with me or your International Mobility Ambassador:
· Students at Zealand Roskilde:

Ditte Marie Arbjerg: diar@zealand.dk; +45 5076 2673
· Students at Zealand Køge:
Anne-Kathrine Skadhauge:ansk@zealand.dk; +45 5076 2628


Fra den 13. marts 2020 kl 13:15

Om SU
Du kan læse mere her, hvis du er du i tvivl om hvilken indflydelse nedlukningen har på din SU.

Spørgsmål og svar
svar på spørgsmål om undervisning, eksamen og praktik, som følge af at regeringen har besluttet at sende alle studerende hjem og opfordrer medarbejdere på alle landets videregående uddannelsesinstitutioner til at arbejde hjemme på grund af smitteudviklingen af COVID-19.

Læs mere her (Dansk version)

In English:

About SU
If you have questions about what or if the lockdown will impact your SU, you can learn more here.

Questions and answers
Ministry of Higher Education and Science have gathered some common questions and answers about lessons, exams and internships, as a result of the Government’s decision to send all students and employees at the country’s higher education institutions home because of COVID-19 developments.

Read more here (English version)


Fra den 12. marts 2020 kl. 9:00

Zealand følger statsministerens retningslinjer og lukker ned for fysisk aktivitet på institutionen i foreløbig to uger frem.

Undervisning og arbejde fortsætter hjemmefra. I bedes orientere jer på Moodle vedr. undervisning. Alle ansatte arbejder hjemmefra for at understøtte undervisning og kommende eksamener.

Vi opdaterer løbende på zealand.dk og Moodle.

Hvis du som fuldtidsstuderende ikke kan deltage i fjernundervisning, uanset årsag, skal du melde det ind til din underviser.

Hvis du har spørgsmål til Zealands håndtering af coronavirus-situationen kan du skrive til corona@zealand.dk

Har du som studerende problemer med adgang til Zealands onlinesystemer, bedes du kontakte helpesk@zealand.dk  (der er ingen onsite-support).

IN ENGLISH

Zealand will lock down for the next two weeks

The Danish Prime minister urgently announced that Denmark will lock down from now and no later than Friday, March 13. Initially all public institutions, including Universities and thus ZEALAND, will close for the next 2 weeks. Initially the lock down will be effective until March 27. However, the lock down may be extended even further. Already now we are taking measures to deliver lectures and teaching online. We urge you to orientate yourself online and follow instructions posted on moodle.

Why a lock down?
It is important to avoid panic. The corona virus, COVID-19, has NOT become more serious. The reason for lock down at this point, is a dramatic increase in the number of persons effected by COVID-19 in Denmark. The lock down is created to ensure that the Danish healthcare system can maintain control and capacity to take care of the infected and weak in our society.

How does it affect you?
You should stay at your home here in Denmark. If you need to go out then avoid larger groups. Keep a distance to other people.
It is important that you follow the news and updates on the situation from the authorities here: https://politi.dk/en/corona-virus-covid-19-in-denmark and on: https://www.zealand.dk/corona/

Health authorities and hospitals are working and in case you fall ill you should contact them asap (by telephone). Supermarkets are also open and you don’t need to fear a shortage of goods available.

We strongly recommend that you connect with your family back home. If you should decide to go back home then you must observe any travel restrictions imposed on Denmark. Already now we can see that selected countries impose restriction on travellers from Denmark. You should also prepare yourself that you might need to go through 14 days home/self-quarantine.

In case you decide to go back home please inform us via your point of contact at your department:

POINT OF CONTACT
· Students at Zealand Roskilde:
Ditte Marie Arbjerg: diar@zealand.dk; +45 5076 2673

· Students at Zealand Næstved:
Helene Johansen: hejo@zealand.dk; +45 3026 0845

· Students at Zealand Køge:
Anne-Kathrine Skadhauge: ansk@zealand.dk ; +45 5076 2628

Further information

 • Teaching and work continues from home. Please orientate yourself at Moodle regarding teaching. All employees at Zealand will work from home in order to support teaching and coming exams.
 • We will update Zealand.dk and Moodle continuously.
 • If you are unable to participate in distance learning, no matter the cause, you must report this to you teacher.
 • If you have questions regarding Zealand’s handling of the corona virus you can contact corona@zealand.dk.
 • Are you student and have trouble getting access to Zealand’s online platforms you must contact helpdesk@zealand.dk There will be no on-site IT support.

 


Fra den 11. marts 2020 kl. 15:00

Zealand følger situationen nøje og løbende og vi retter os selvfølgelig efter myndighedernes generelle anbefalinger samt anbefalinger til uddannelsesinstitutioner specifikt:

 • Alle medarbejdere er instrueret i at tage deres bærbare pc, lader og telefon med hjem hver dag, i tilfælde af karantæne, lukning, etc.
 • Vi forbereder alle ansatte på at skulle anvende vores it- og kommunikationssystemer samt e-læringsplatforme, så vi er klar til fjernundervisning samt evt. virtuelt afholdte eksamener.
 • Medarbejdere og studerende opfordres til at praktisere alle råd om hygiejne og socialt samvær, som er udstukket af myndighederne.
 • Alle aktiviteter vurderes ud fra det anbefalede forsigtighedsprincip.

Vores sektor, Danske Erhvervsakademier, har meldt en samlet håndteringsstrategi af COVID-19 på erhvervsakademierne ud – læs den her.

Bemærk: Alle i særlige risikogrupper skal følge myndighedernes råd om ekstra agtpågivenhed og kontakte deres nærmeste leder ved tvivl og spørgsmål.

De særlige risikogrupper er:

 • Kronisk syge med moderat eller svær sygdom, fx kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdom, kræftsygdom, diabetes 1 & 2 samt nedsat immunforsvar (medfødt eller pga. immunhæmmende medicin eller sygdom, som hæmmer immunsystemet, fx AIDS).
 • Gravide (ud fra det anbefalede forsigtighedsprincip)
 • Børn, der lider af kroniske sygdomme (ud fra forsigtighedsprincip)
 • Ældre, særligt ældre over 80 år (fx gæster)

Alle opfordres desuden til at søge svar og vejledninger samt følge udviklingen via www.coronasmitte.dk

 


Fra : 10. marts 2020 kl. 15:30

Vi opfordrer alle studerende og ansatte til at orientere sig på www.coronasmitte.dk, og følge de retningslinjer, som myndighederne udstikker.

Har du været i risikoområder og er kommet hjem til Danmark efter den 2. marts 2020, skal du blive hjemme i 14 dage efter datoen for din hjemkomst. Du kan se opdatering af risikoområder her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nye-anbefalinger-fra-Sundhedsstyrelsen-om-at-blive-hjemme-i-to-uger.

Du bedes ligeledes kontakte Zealand på følgende e-mail: corona@zealand.dk

Her på zealand.dk vil vi opdatere med information og links til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi har alle et ansvar for at forebygge smitte, beskytte os selv og andre fra corona-virus, derfor:

 • God håndhygiejne, vask hænder og brug håndsprit
 • Nys og host i ærmet – ikke i hænderne
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

For English speakers:

All communication from the Danish authorities about the coronavirus in Denmark is from today on joined at www.coronasmitte.dk

We urge you to follow the development and the directions given by the Danish authorities via this webpage and the media.


Fra: 6. marts 2020 kl. 14:40

Regeringen og myndighederne har i dag meldt ud, at al information om coronavirus ligger på hjemmesiden: www.coronasmitte.dk

Vi opfordrer alle studerende og ansatte til at finde information på siden og følge alle de retningslinjer, som myndighederne udstikker.

All communication from the Danish authorities about the coronavirus in Denmark is from today on joined at www.coronasmitte.dk

We urge you to follow the development and the directions given by the Danish authorities via this webpage and the media.


Fra: 5. marts 2020:

Kære alle studerende og medarbejdere på Zealand,

Nye Zealand retningslinjer i forhold til coronavirus (COVID-19)

For at inddæmme coronasmitte har Sundhedsstyrelsen meldt nye anbefalinger ud:

Har du været i Norditalien (Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto), Iran, Sydkorea, Hong Kong eller Kina og er kommet hjem til Danmark efter den 2. marts 2020, skal du tage hjem og først møde op 14 dage efter datoen for din hjemkomst.

Har du været i et af de ovenstående lande, bedes du kontakte Zealand på følgende e-mail: corona@zealand.dk. I e-mailen bedes du oplyse navn, fødselsdato, lokation, uddannelse, hjemkomstdato, område du har rejst til, og om hvorvidt du har opholdt dig på Zealand efter din hjemkomst.

Du kan følge med i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og opdatering af risikoområder her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nye-anbefalinger-fra-Sundhedsstyrelsen-om-at-blive-hjemme-i-to-uger.

Har du inden for de sidste 14 dage været i et af de ovenstående områder eller været i kontakt med en patient med COVID-19, skal du ringe til dine egen læge og ikke møde op i venteværelse m.v. ved symptomer, se www.sst.dk/corona.

Her på zealand.dk vil vi opdatere med information og links til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.


Original update from March 5, 2020:

Dear all students and employees at Zealand,

New Zealand guidelines regarding coronavirus (Covid-19)

The Danish Health Authority has announced new recommendations in order to contain the Covid-19:

If you have travelled to Northern Italy (Emilia-Romagna, Lombardy, Piemonte, Veneto), China, Hong Kong, South Korea or Iran and has returned to Denmark after March 2nd, 2020, you must stay home for 14 days after arriving in Denmark.

If you have been in one of the above-mentioned countries, we urge you to contact Zealand by mail at corona@zealand.dk. In your email you must inform; name, day of birth, location of your study programme, your study programme, arrival date in Denmark, areas to which you have travelled and if you have been at Zealand after your return.

You can get updates on the Danish Health Authority’s recommendations and guidelines at (in Danish): https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nye-anbefalinger-fra-Sundhedsstyrelsen-om-at-blive-hjemme-i-to-uger.

If you have been in one of the above-mentioned areas or have been in contact with a COVID-19 patient, you must call you doctor and not show up in the waiting room, if you experience symptoms of the COVID-19, please read more at: www.sst.dk/corona.

We will update zealand.dk with information and links the Danish Health Authority’s recommendations and guidelines.

Sådan beskytter du dig

Klik for større version

Har du mistanke om smitte?

Hvis du har symptomer eller er konstateret smittet, så kontakt corona@zealand.dk

Hvis du har været i udlandet, så find venligst info her: www.coronasmitte.dk

If you think you might be infected

If you have symptoms, or have spent time abroad in the countries mentioned at the bottom of this page (in Danish), please contact corona@zealand.dk

Find more information on www.coronasmitte.dk

For medarbejdere

Hvordan påvirker det dit arbejde, hvis du er smittet eller må blive hjemme?

Læs mere på www.coronasmitte.dk 

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Læs mere om dine rettigheder

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål