Sjællands Erhvervsakademi

Praktisk information til studerende om digital eksamen

Zealand gennemfører i øjeblikket under COVID-19 nedlukningen alle mundtlige eksaminer online via videotjenesten Zoom. Zoom fungerer lige som et Skype-møde mellem dig og dine bedømmere.

OBS! Det er vigtigt, at du læser nedenstående regler og vilkår for online-eksamen godt igennem før eksamensdagen.

Hvordan foregår en online-eksamen?

 • Du tilgår Zoom via et link i WISEflow.
 • Senest 30 minutter før din eksamen skal starte, går du ind på Zoom via linket i WISEflow. Du skal ikke bruge et password.
 • Du bliver herefter automatisk placeret i et ”venteværelse”. Du skal sidde klar ved din computer i de 30 minutter før din eksamen begynder.
 • Når din underviser er klar til at tage imod dig til eksamen, får du automatisk adgang til selve eksamensrummet.
 • Du skal bekræfte din identitet over for dine bedømmere. Du skal derfor kunne vise billedlegitimation, fx dit studiekort, kørekort eller pas.
 • Du skal være alene i lokalet under din eksamen. Du skal derfor panorere kameraet rundt i lokalet, så dine bedømmere kan se, at der ikke er andre end dig tilstede. Hvis det er muligt, skal du sidde med ryggen til døren, så det er tydeligt for dine bedømmere, at der ikke kommer nogen ind i lokalet under din eksamen.
 • Du skal være opmærksom på, at det jf. Eksamensbekendtgørelsen er forbudt at tage billeder, optage lyd eller video under eksamen.
 • Nu kan din eksamen starte.

Hvordan skal du forberede dig inden eksamen?

Du finder selv et egnet eksamenssted, og du skal placere dig, så dine bedømmere kan se dig under hele eksamenen. Hvis det er muligt, skal du sidde med ryggen til døren, og du skal være alene i lokalet under eksamenen.

Tekniske krav til udstyr anvendt under eksamen

Computer og internetforbindelse skal være dimensioneret, så der kan afspilles video fra nettet uden forsinkelser af nogen art.

Al anden kommunikation – især Skype – skal være afsluttet, så det kun er Zoom, som anvender internetforbindelsen. Derfor bør du tjekke, at fx Skype, Messenger, fildelingstjenester osv. alle er lukket helt ned. Ved mistanke om snyd vil eksamen blive afbrudt.

Du har selv ansvaret for at dit tekniske udstyr virker på eksamensdagen.

Herudover skal du bruge:

 • En computer (PC, mac) (iPad kan anvendes men anbefales ikke). Hvis du ikke har en computer til rådighed, skal du straks underrette:
  Fuldtidsuddannelser: Planlægningsteamet på planlaegning@Zealand.dk
  Efteruddannelser: Efteruddannelseteamet på efteruddannelse@Zealand.dk
 • En stabil internetforbindelse, gerne en kablet opkobling.
 • Webcam – tjek om din computer har et indbygget webcam, der virker.
 • Headset med mikrofon – fx det, du bruger til din smartphone

I god tid inden din eksamen starter, skal du sørge for, at dit udstyr er gjort klar. Det er dit ansvar at sikre, at dit udstyr virker.

Tekniske problemer under eksamen

Zealand anvender Zoom i udstrakt grad, og vi har fuld tillid til tjenestens sikkerhed. Der kan dog opstå tekniske problemer, og vi vil gerne sikre, at du ved hvad du skal gøre:

Har du problemer med at logge på?

Klik på linket i WISEflow. Der åbnes et pop up-vindue, hvor du skal tage stilling til de spørgsmål, du bliver stillet. Bemærk, at teksterne i vinduet vil være på engelsk.

Hvis det ikke lykkes for dig, så luk din browser helt ned og prøv igen.

Har du fortsat problemer?

Dine bedømmere vil forsøge at få dig i gang i op til 5 minutter efter planlagt begyndelsestidspunkt. Lykkes det ikke, vil din eksamen blive udsat. Du får en mail fra Planlægningsteamet omkring tid/dato for ny eksamen snarest muligt.

Det er en god ide, at du laver screenshots af eventuelle fejlmeddelelser, for at dokumentere din sag. Disse skal sendes til:
Fuldtidsuddannelser: Planlægningsteamet på planlaegning@Zealand.dk
Efteruddannelser: Efteruddannelseteamet på efteruddannelse@Zealand.dk

Modtager vi dokumentation der bekræfter dine problemer, bruger du ikke et eksamensforsøg.

Mister I forbindelsen undervejs?

Der kan under et Zoom-møde godt være små udfald på lyd og billede, men det kommer erfaringsmæssigt meget hurtigt tilbage til normal drift. Skulle I pludselig miste forbindelsen helt, forsøger din eksaminator at genetablere forbindelsen i op til 5 minutter. Lykkes det ikke, vil din eksamen blive udsat, også selvom den var gået i gang.

Du vil modtage en mail fra Planlægningsteamet hurtigst muligt efter din eksamen, om hvordan du kan komme til eksamen igen. Du bruger ikke et eksamensforsøg.

Har du ikke det rette udstyr til at gennemføre eksamen?

På Zealand forventer vi, at alle studerende har adgang til computer og internetforbindelse. Vi forventer derfor, at du vil kunne deltage i dine eksaminer digitalt. Dette er dog en usædvanlig og pludselig opstået situation, så vi har forståelse for, hvis du af rent praktiske årsager måske ikke har adgang til dit udstyr, og derfor kan være forhindret i at deltage i eksaminer digitalt.

Hvis dette er tilfældet, skal du hurtigst muligt forud for din eksamensdato kontakte:
Fuldtidsuddannelser: Planlægningsteamet på planlaegning@Zealand.dk
Efteruddannelser: Efteruddannelseteamet på efteruddannelse@Zealand.dk

-og beskrive din situation. Så vil der blive taget stilling til din konkrete situation.

Hvad skal du huske på eksamensdagen?

Mødetid: Du skal klikke på linket til Zoom-eksamensrummet senest 30 minutter før, din eksamen skal starte. Linket finder du i WISEflow.

Billedlegitimation: Du skal kunne dokumentere dig med billedlegitimation, fx studiekort, pas eller kørekort

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte, dog ingen form for kommunikation med andre end dine bedømmere. Det er kun dig, der må deltage i eksamen.

Snyd ved eksamen

Såfremt det afsløres, at du har snydt eller har forsøgt at snyde ved eksamen, vil det straks medføre bortvisning fra eksamen. Dette betyder i praksis, at din eksamen vil blive afbrudt, uden at der afgives bedømmelse. Der vil blive rejst en sag om forsøg på eksamenssnyd.

Læs mere om sådanne sager i Eksamensreglement for Zealand.

Det betragtes som snyd eller forsøg på snyd, hvis du ved en eksamen uretmæssigt skaffer dig hjælp fra udenforstående, eller hvis du hjælper en medstuderende ved dennes eksamen. Det betragtes også som eksamenssnyd, hvis du udgiver en andens arbejde som dit eget. Der vil i sådanne tilfælde blive rejst en sag om forsøg på eksamenssnyd.

Hvis du vil klage over din eksamen

Hvis du ønsker at klage over din eksamen, skal du sende en begrundet klage via klageskabelonen på www.zealand.dk/eksamensklager/

GDPR og brug af information

I forbindelse med gennemførsel af online eksamener via Zoom har vi behov for identificering af dig som studerende overfor tilsyn, så vi sikrer, at det er den rigtige, som tager eksamen. Vi optager ikke video og tager heller ikke billeder hverken før, under eller efter eksamen. Dine personlige oplysninger er i Wiseflow, hvor du logger ind med din personlige kode.

Under eksamen over Zoom bliver du bedt om at panorere rundt i lokalet, hvor du sidder, så vi sikrer os, at du er alene i rummet. Ligeledes skal du vise et billede-ID for at verificere din identitet. Disse oplysninger vil ikke blive gemt, og det er kun tilsyn, som ser.

Ansøg om online eksamen

Ansøgning om at blive eksamineret online (digitalt) – i stedet for mundtlig fysisk eksamen:

Zealand afholder som udgangspunkt online eksamen i foråret 2021.

Enkelte eksamener afholdes dog fysisk af faglige årsager. Corona-situationen kan dog betyde, at du som studerende ikke har mulighed for at deltage i mundtlig fysisk eksamen. I de tilfælde er der mulighed for at deltage i eksamen online.

Såfremt du ønsker at gøre brug af muligheden om at deltage i online eksamen i stedet for fysisk, skal der som minimum foreligge et af nedenstående forhold.

Ved afkrydsning og indsendelse af blanketten erklærer du på tro og love, at der foreligger særlige forhold, der giver adgang til at blive eksamineret online.

 • Jeg er smittet med Covid-19, men ønsker at gennemføre eksamen
 • Jeg er i isolation eller karantæne (grundet nær kontakt med smittet, afventning af prøvesvar m.v.)
 • Jeg bor i husstand med person i risikogruppen
 • Jeg er i udlandet eller i karantæne efter at have været i udlandet

Såfremt du ønsker at gøre brug af muligheden for at tage eksamenen digitalt, skal du udfylde tro- og loveerklæringen (download Word dokument). Den skal udfyldes og sendes til planlaegning@zealand.dk hurtigst muligt, senest kl. 8:00 samme dag som eksamen.

Gode råd til mundtlig gruppeeksamen på Zoom
Når I skal til mundtlig gruppeeksamen på Zoom
 • må I som gruppe gerne side sammen og foretage gruppeeksamenen sammen
 • men når I efterfølgende skal eksamineres individuelt eller have jeres individuelle bedømmelse, skal I være alene
 • I skal altså bruge min. 2 fysiske lokaler
Hvis I deler computer
 • Der skal være minimum 2 lokaler, hvor I sidder fysisk. Et lokale, hvor den der er til eksamen sidder og et lokale, hvor resten af gruppen sidder.
 • Når gruppeeksamenen stopper, vil eksaminator bede den studerende, der skal eksamineres individuelt om at blive i rummet, hvorefter resten af gruppen skal forlade lokalet.
 • Den næste studerende kan så komme ind i lokalet, når den første studerende er kommet ud (ligesom ved almindelige mundtlige prøver).
Hvis I sidder sammen, men med hver sin computer
 • Der skal være minimum 2 lokaler, hvor I sidder fysisk.
 • Der kan kun bruges 1 computer til gruppeeksamenen – andre computere ved gruppeeksamen skal have lyden være muted i zoom (det anbefales, at I kun bruger én computer til gruppeeksamen).
 • Når gruppe eksamen er slut, vil eksaminator flytte de studerende ud i ”waiting room” og herefter de studerende enkeltvis til eksamen i deres eget zoom (man har sin egen computer med ind).
 • Husk at den studerende, der eksamineres skal sidde alene i lokalet til eksamen, så I skal have et ekstra fysisk lokale, som kan bruges som venteværelse til resten af gruppen.
Votering og karaktergivning
 • Alle studerende vil blive placeret i Zoom venteværelset, når der voteres.
 • Eksaminator vil give jer besked om, hvordan karakteren gives – om det sker individuelt eller samlet som ved gruppeeksamen.

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål