Sjællands Erhvervsakademi

Procesteknologstuderende samarbejder med Madens Folkemøde

To Zealand-studerende stod for et solidt samarbejde mellem Zealand og Madens Folkemøde.

Den 10. og 11. maj stod Heidi og Anne Marie, der læser til hhv. ernæringsteknolog og fødevareteknolog på Zealand, for et solidt samarbejde mellem Zealand og Madens Folkemøde. De to studerende udarbejdede blandt andet et egenkontrolprogram. Her blev der foretaget kontrol af standene og køkkenerne, samt tjekket om hvorvidt køleforholdene levede op til egenkontrollen.

“På Zealand er vi stolte af vore engagerede studerende! Allerede mens de går på studiet kan de bruge deres tilegnede kompetencer til at gøre en forskel,” siger Torben Würtz, der er studieleder på procesteknolog- og laborantuddannelsen i Roskilde.

Derudover deltog Heidi og Anne Marie også i debatten “Hvordan tiltrækker vi unge til fødevarebranchen?” hvor fødevarebranchen blev sat under lup – og det blev diskuteret hvorvidt fødevarebranchen i dag er mere robotteknologi og bæredygtige løsninger end tungt manuelt arbejde.