Sjællands Erhvervsakademi

Samfundsøkonomi

Modulet Samfundsøkonomi giver dig viden om centrale økonomiske sammenhænge i samfundet. Du lærer om økonomiske modeller på samfundsplan, og du lærer om økonomi på mikroplan, dvs. i den enkelte virksomhed eller husholdning, samt om sammenhæng mellem mikro og makro. Du udstyres med en række værktøjer til analyse, f.eks. cost-benefit og optimeringsberegninger, og du bliver i stand til selvstændigt at rådgive kunder ud fra en forståelse af såvel samfundets som kundernes økonomi.

Forstå samfundsøkonomien og bliv en kvalificeret finansiel rådgiver
Tilmeld dig hold

Femøvej 3, 4700 Næstved

Opstart:
01/03/2022

Undervisningsdage:
7 undervisningsgange

Tidspunkt:
08:30 - 15:30

Pris:
6920

Slutdato: 25/06/2022

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
01/03/2022

Undervisningsdage:
7 undervisningsgange

Tidspunkt:
08:30 - 15:30

Pris:
6920

Slutdato: 25/06/2022

Du får viden om:

 • Mikroøkonomiens grundbegreber, herunder alternativomkostninger og cost-benefit analyse
 • Teorier og faktorer bag husholdningernes efterspørgselsbeslutninger og bag virksomhedernes udbudsbeslutninger
 • Pris- og indkomstelasticiteters definition og betydning
 • Prisdannelse og markedseffektivitet gældende for forskellige markedsformer
 • Markedseffektivitet på et frit marked
 • Udvalgte mikroøkonomiske indgreb i markedet
 • Demografiske grundbegreber samt befolkningsudviklingens betydning for samfundsøkonomien
 • Klassiske og nyere handelsteorier
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Nationalregnskabets opbygning og makroøkonomiske nøgletal
 • Modeller til analyse af nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance
 • Kapitalmarkedernes rolle og samfundsøkonomiske funktion
 • Rentedannelse og rentestruktur
 • Valutakursdannelse ved forskellige kursregimer
 • Samfundsøkonomiske mål og økonomiske politikker
 • Viden om valg af synsvinklen (paradigme) og konsekvenser for frembringelse af viden
Titel Samfundsøkonomi
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Ena Nielsen

studiesekretær

Køge

50762657

EnNi@zealand.dk

Køge

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.

Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.

Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål