Sjællands Erhvervsakademi

Laboratorieberegninger

Opfrisk din viden om laboratorieberegninger

Dette kursus henvender sig til laboranter og andre der i deres arbejde udfører laboratorieberegninger.

De emner der indgår i kurset er:

  • Grundlæggende kemiske beregninger med vægt på de mest anvendte formler.
  • De nødvendige beregninger ved fremstilling af reagenser, herunder bestemmelse og omregning af koncentration i det kemiske (og biologiske) laboratorium.
  • Fastlæggelse af fortyndingsfaktorer i forbindelse med standardrækker og analyser.
  • Vurdering af standardkurve. Er den god nok?
  • Aflæsning og beregning af indholdet af analyser
  • Valg af det rigtige udstyr, så de ønskede opgaver bliver udført med korrekt præcision og nøjagtighed

Kurset demonstrerer sammenhænge mellem teori og konkrete beregninger på udvalgte cases.
For yderligere oplysninger kontakt kursusleder Anne Wolf på tlf. 5076 2698, anwo@easj.dk

Titel Laboratorieberegninger
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Kaj Reiter

Kursuskonsulent

50762669

KaRe@zealand.dk

Roskilde

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser