Sjællands Erhvervsakademi

Coaching og konflikthåndtering

Værktøjer til at håndtere konflikter

Få udviklet dine ledelseskompetencer.

 Coaching og konflikthåndtering lærer du at vurdere praksisnære problemstillinger der involverer coaching og konflikthåndtering og efterfølgende at vælge relevante løsningsmodeller. Du får metoder til at justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til organisatoriske konflikter.

 

Holdoversigt og tilmelding

Femøvej 3, 4700 Næstved

Opstart:
24/04/2019

Undervisningsdage:
24/4, 2/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 6/6, 12/6

Tidspunkt:
08:15 - 15:15

Pris:
6500

Eksamensdato: 21/06/2019

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
27/02/2019

Undervisningsdage:
27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5 - OBS eksamen uge 24/25

Tidspunkt:
08:30 - 15:30

Pris:
7500

Eksamensdato: 22/05/2019

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
10/09/2019

Undervisningsdage:
10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 OBS! Eksamen uge 2 2020

Tidspunkt:
08:30 - 15:30

Pris:
7500

Eksamensdato: 03/12/2019

Du får viden om:

  • Teorier, modeller og værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individ, gruppe og organisatorisk niveau (hvor organisationen er i højeste kontekst)
  • Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ-, afdelings- og teamniveau
  • Kommunikationsteori og modeller, der knytter sig til organisatorisk konflikt, opløsning, løsning
  • De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne
  • Psykologien,– mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området
Titel Coaching og konflikthåndtering
Niveau Akademi (AK)
ECTS point 10
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Pia Jensen

Studievejleder

50762652

PiJe@zealand.dk

Næstved

Ena Nielsen

Kursussekretær

50762657

EnNi@zealand.dk

Roskilde

Lene Holberg Serup

Studiesekretær

50761026

LeSe@zealand.dk

Slagelse

Charlotte Torp Jensen

Studievejleder

Underviser

ChJe@zealand.dk

Roskilde

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser