Sjællands Erhvervsakademi

Arbejdsmiljøkoordinator

Skal du være arbejdsmiljøkoordinator?

Formålet med den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Koordinatoruddannelsen henvender sig til

Medarbejdere inden for bygge- og anlægsbranchen, der på bygherrens vegne skal koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladsen:

 • Bygningskonstruktører
 • Ingeniører
 • Arkitekter
 • Ansatte i entreprenørvirksomhed – ejere, ledere, håndværkere
 • Andre medarbejdere med sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet

Uddannelsens overordnede indhold

Sikre at koordinatorerne erhverver sig fornøden viden om arbejdsmiljø (AM) og om relevante metoder.

Medvirke til at AM-arbejdet foregår på en systematisk måde ved hjælp af digitale værktøjer.

Deltagerne skal kunne styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på bygge- og anlægspladser. Deltagerne skal kunne varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver herunder at videreformidle og opstille relevante krav til den enkelte opgave og situation.

Værd at vide

Byggebranchen er i rivende udvikling, og det stiller hele tiden nye krav til arbejdsmiljø, arbejdsgange, samarbejde og sikkerhed på byggepladsen.

Er du blevet udpeget til at varetage funktionen som arbejdsmiljøkoordinator, så kan du tage uddannelsen hos os.

Uddannelsen tager samlet 5 dage, og derefter har du kompetencerne til at varetage arbejdsmiljøarbejdet både under projekteringen og byggeprocessen.

Uddannelsen giver dig det nødvendige kendskab til regler, arbejdsgange, beslutningsprocesser, værktøjer og kommunikationsmetoder til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Opgaverne omfatter bla. følgende:

 • Aftalen med bygherren
 • Samarbejdet med projekteringsledelsen
 • Projektgrundlaget
 • Deltagelse i kortlægning og vurdering af arbejdsmiljø
 • Dokumentation af arbejdsmiljøovervejelser
 • Udarbejdelse af plan og journal for sikkerhed og sundhed
 • Overdragelse til og fra arbejdsmiljøkoordinator
 • Samarbejde på byggepladsen
 • Tilstedeværelse og tilsyn
 • Ajourføring af plan og journal for sikkerhed og sundhed
 • Håndtering af hændelser om brud på sikkerheden

Særligt for store byggepladser indeholder arbejdet også opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger.

Det er nødvendigt at udpege en arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen og dels under byggeprocessen. Bygherren skal have udpeget sin arbejdsmiljøkoordinator for projekteringen af et bygge- eller anlægsprojekt senest, når projekteringen starter.

Bygherren skal også udpege en arbejdsmiljøkoordinator til at varetage opgaver under udførelsen af et bygge- eller anlægsprojekt. Vedkommende skal senest være udpeget, når byggepladsen etableres.

Uddannelsen dag for dag

Dag 1

 • Du får en grundig introduktion til, hvad man som koordinator kan forvente af en bygherre
 • Du bliver introduceret til det grundlag, du har til at udfylde rollen som koordinator i henhold til bygherres pligter
 • Lære om byggeriets aktører samt deres roller og pligter i henhold til reglerne
 • Identificere og handle på konflikter med relevante pædagogiske hjælpemidler

Dag 2

 • Forstå øvrige AM-aktørers roller og opgaver, så der sikres et konstruktivt samarbejde
 • Belyse forskellen på projekterings- og byggefasen ift. AM-indsats og samarbejde
 • Belyse koordinatorens forskellige roller (P) kontra (B)
 • Koordinators rolle (P) i forhold til projekteringens opbygning og faser
 • Indblik i koordinatorens (B) hverdag, opstartsmøder, byggemøder, SI-møder
 • Indblik i behovet for dokumentation af AM-indsats og egnede metoder dertil

Dag 3

 • Metoder til systematisk og effektivt forebyggende arbejde i fællesområderne
 • Metoder til at planlægge, gennemføre og følge op på opstartsmøder og SI-møder
 • Udarbejde egne dagsordner samt SI-journaler
 • Udarbejde, gennemføre og vedligeholde PSS
 • Drøfte metoder for rundering samt instruktion/sanktion ved fejl/risici
 • Risikoanalyse ved hjælp af tjekskemaer og indikatorer

Dag 4

 • Gennemgang af hjemmeopgave
 • Viden om det psykiske arbejdsmiljø
 • Værktøjer til ledelse og konflikthåndtering
 • Samarbejde, god tone og trivsel på arbejdspladsen

Dag 5

 • Værktøjer til at sikre, at aftaler og beslutninger vedr. AM bliver overholdt
 • Koordinators rolle og opgaver ved afgrænsning af byggeplads
 • Branchens kultur, holdninger på byggepladsen og håndtering af disse
 • Regler for håndteringen af byggepladsens tekniske foranstaltninger
 • Evaluering

Tilmelding

Emnefelt: Hvilket kursus der tilmeldes til (SKAL SKRIVES)

Oplys: Navn, E-mail, tlf., Fødselsdato/CPR.nr

Betalingsoplysninger:

Send mail med ovennævnte oplysninger til sikker mail: efteruddannelse@zealand.dk


Praktiske oplysninger

Titel: Arbejdsmiljøkoordinator

Datoer (Hold 2) (2021): 9/8, 10/8, 11/8, 18/8, 19/8 (Aflyst)

Datoer (Hold 1) (2022): 10/1, 11/1, 12/1, 19/1, 20/1

Varighed: 37 timer fordelt på 5 dage

Undervisere (Hold 2) (2021):
Margit Østerby, Michelle Hein Pedersen og Mathiias Refnov

Undervisere (Hold 1) (2022):
Margit Østerby, Michelle Hein Pedersen og Mathiias Refnov

Sted: Femøvej 3, Næstved

Pris inkl. forplejning: kr. 6.500

Alle deltagere, der har gennemført, får et kursusbevis

Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Cecilia Steinmann Christiansen

Studiesekretær

50762655

CECH@zealand.dk

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål