Sjællands Erhvervsakademi

Afgangsprojekt ledelse

Få samlet din akademiuddannelse

Bliv specialiseret i et område efter eget valg.

Afgangsprojekt AU i Ledelse samler du trådene fra de moduler, du har taget gennem din uddannelse. Du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne af særlig interesse som er relevant for din nuværende jobsituation eller fremtidige karriere.  Emnet skal være inden for den fagprofil, du har specialiseret dig i eller inden for de moduler, du har arbejdet med i løbet af din uddannelse, og du skal demonstrere din evne til at samle elementerne fra alle de moduler du har gennemført i en samlet rapport, hvor du analyserer en praksisnær problemstilling. Forløbet veksler mellem selvstudie og personlig vejledning med henblik på en større skriftlig rapport der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

 

Holdoversigt og tilmelding

Femøvej 3, 4700 Næstved

Opstart:
08/02/2019

Undervisningsdage:
Individuel - tidspunkter aftales med vejleder

Tidspunkt:
00:00 - 00:00

Pris:
6100

Eksamensdato: 30/06/2019

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
04/02/2019

Undervisningsdage:
Indviduel vejledning - tidspunkter aftales med vejleder OBS eksamen uge 24/25

Tidspunkt:
00:00 - 00:00

Pris:
6100

Eksamensdato: 27/05/2019

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
02/09/2019

Undervisningsdage:
Individuel - tidspunkter aftales med tildelte vejleder

Tidspunkt:
00:00 - 00:00

Pris:
6100

Eksamensdato: 06/12/2019

Du viser, at du kan:

  • Formulere og afgrænse en problemstilling
  • Vurdere og vælge relevant faglig metode
  • Anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • Præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • Præsentere og underbygge rapporten i mundtlig form
Titel Afgangsprojekt AU i Ledelse
Niveau Akademi (AK)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Ena Nielsen

Kursussekretær

50762657

EnNi@zealand.dk

Roskilde

Pia Jensen

Studievejleder

50762652

PiJe@zealand.dk

Næstved

Lene Holberg Serup

Studiesekretær

50761026

LeSe@zealand.dk

Slagelse

Charlotte Torp Jensen

Studievejleder

Underviser

ChJe@zealand.dk

Roskilde

Adgangskrav

Gennemført uddannelsens relevante fag (se studieordning)

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser