Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Praktisk information til undervisere om digital eksamen

Zealand gennemfører i øjeblikket under COVID-19 nedlukningen alle mundtlige eksaminer online via Zoom. Zoom fungerer lige som et Skype-møde mellem dig, den studerende og censor.

Du tilgår Zoom via følgende link: https://Zealand.zoom.us/

OBS! Første gang du logger på Zoom, får du tilsendt en bekræftelsesmail til din Zealand-mail, som du skal acceptere. Det er derfor vigtigt, at du afprøver Zoom i god tid inden eksamen.

Hvordan foregår en online eksamen?

Planlægningsteamet opretter et Zoom-eksamensrum til dig, som du kan bruge til alle dine eksamener.

Fordi du er vært kan du tilgå linket via hjemmesiden (https://Zealand.zoom.us/). Du kan også finde linket i Wiseflow under den pågældende eksamen.

Du får ét rum til alle dine eksamener, hvilket betyder, at strækker eksamenen sig over flere dage, så er det samme link, der bruges til alle dage.

Censor benytter det samme link som de studerende. Derfor er censor den første du skal invitere ind i rummet fra venteværelset inden eksamen skal gå i gang. Så kan I forberede eksamen, som I plejer.

Zoom er kun til at afholde selve den mundtlige eksamen i.

Eksamenslister m.m. finder du i WISEflow, som du plejer.

Når du er inde i Zoom, kan du se, hvilke studerende, der er i ”venteværelset”. De studerende har fået besked om at logge på Zoom senest 30 minutter før, den pågældende eksamen skal starte. Når du og censor er klar til at tage imod den studerende, giver du adgang til den pågældende studerende.

Se trin for trin-guiden længere nede for den tekniske gennemførsel af eksamen.

Den studerende skal fremvise billedlegitimation, fx et studiekort, pas eller kørekort for at bekræfte sin identitet over for dig og censor inden eksamen kan begynde.

På grund af den særlige situation i disse uger, stilles der ikke krav om tilsyn til de mundtlige eksaminer over Zoom (jf. dispensation fra styrelsen).

Den studerende skal i stedet panorere sit kamera rundt i det lokale, vedkommende sidder i for at vise jer, at der ikke er andre tilstede. Hvis det er muligt, skal den studerende sidde med ryggen til døren, så det er tydeligt for jer, at der ikke kommer nogen ind ad døren, mens eksamen er i gang (den studerende er blevet oplyst om dette krav i vejledningen målrettet de studerende.)

Eksamen skal gennemføres over Zoom og ikke over Facetime, almindeligt telefonopkald, skype eller andet. Det er vigtigt, at man under hele eksamen kan se den studerende og rummet omkring den studerende, og det kan man ikke i tiltrækkelig grad over telefon eller Facetime-lignende tjenester.

Jf. Eksamensbekendtgørelsen er det forbudt at optage lyd, billeder eller video under eksamen. Hvis du får mistanke om at der optages eller lignende, skal du gøre den studerende opmærksom på forbuddet mod optagelser og lignende.

Ved eksamens afslutning laves en lille note, hvoraf det fremgår, at den studerende blev spurgt og evt. bedt om at slukke. Noten sendes til planlaegning@Zealand.dk.

Herefter er I klar til at starte eksamenen.

Det er vigtigt, at du læse nedenstående regler og vilkår ved online eksamen godt igennem før eksamensdagen.

Forberedelse inden eksamen

Du finder selv et egnet eksamenssted, og du skal have en computer til rådighed.

Det samme gælder for de studerende og censor.

Du skal placere dig, så den studerende og censor kan se dig under hele eksamenen.

Herudover skal du bruge:

  • En stabil internetforbindelse – gerne en kablet opkobling
  • En computer med webcam og et headset med mikrofon, fx fra din smartphone

Du sørger for, at opsætningen af computeren er som beskrevet nedenfor og sørger for, at dette er gjort klar i god inden eksamensstart.

Tekniske krav til udstyr anvendt under eksamen

Sørg for at tjekke på forhånd, at dit tekniske udstyr virker inden eksamens start.

Computer og internetforbindelse skal være dimensioneret, så der kan afspilles video fra nettet uden forsinkelse af nogen art.

Al anden kommunikation – især Skype – skal være afsluttet, så det kun er Zoom, som anvender internetforbindelsen. Derfor bør du tjekke, at fx Skype, Messenger, fildelingstjenester osv. alle er lukket helt ned.

Tekniske problemer under eksamen

Zealand anvender Zoom i udstrakt grad, og vi har fuld tillid til tjenestens sikkerhed. Der kan dog opstå tekniske problemer, og vi vil gerne sikre, at du ved, hvad du skal gøre i sådanne tilfælde.

Er den studerende ikke i eksamenskøen/venteværelset i Zoom?

Er den studerende ikke klar i ”venteværelset” i Zoom, når hans/hendes online-eksamen skal starte, skal du vente i indtil 5 minutter efter planlagt begyndelsestidspunkt på, at den studerende logger på. Herefter kan du indhente den næste studerende i ”venteværelset”.

Hvis den studerende ikke møder op (er tilstede i venteværelset og ikke har tilkendegivet problemer med at logge på), og eksamen dermed ikke går i gang, skal dette noteres i WISEflow, ligesom når en studerende udebliver fra en normal eksamen. Den studerende bruger således et eksamensforsøg.

Har den studerende problemer med at logge på?

Den studerende har fået en vejledning om, hvad han/hun skal gøre, hvis dette er tilfældet. Du skal forsøge at hjælpe den studerende i gang i op til 5 minutter efter planlagt begyndelsestidspunkt.

Lykkes det ikke, bliver den studerendes eksamen udskudt.

Den studerende vil få en mail fra Planlægningsteamet om tid/dato for ny eksamen hurtigst muligt.

Den studerende bruger ikke et eksamensforsøg.

Mister I forbindelsen undervejs?

Der kan under et Zoom-møde godt være små udfald på lyd og billede, men det kommer erfaringsmæssigt meget hurtigt tilbage til normal drift.

Skulle I pludselig miste forbindelsen helt, skal du forsøge at genetablere forbindelsen i op til 5 minutter. Lykkes det ikke, bliver den studerendes eksamen udskudt, også selvom den er gået i gang. Den studerende vil få en mail fra Planlægningsteamet herom samme dag.

Den studerende bruger ikke et eksamensforsøg.

Har den studerende ikke det rette udstyr til at gennemføre eksamen?

På Zealand forventes det, at alle studerende har adgang til computere og internetforbindelse, og derfor forventes det, at han/hun vil kunne deltage i eksaminer digitalt.

Dette er dog en usædvanlig og pludselig opstået situation, så vi har forståelse for, hvis han/hun af rent praktiske årsager måske ikke har adgang til egnet udstyr og derfor kan være forhindret i at deltage i eksaminer digitalt. Den studerende skal i så fald kontakte Planlægningsteamet på planlaegning@Zealand.dk og hurtigst muligt før det planlagte eksamenstidspunkt beskrive sin situation. Så vil hans/hendes eksamen blive udskudt til et andet tidspunkt. Den studerende bruger ikke et eksamensforsøg.

Hvad skal du registrere, hvis en eksamen ikke kan gennemføres?

Hvis eksamenen ikke kunne gennemføres, skal du ikke notere i WISEflow, men i stedet kontakte studiesekretæren i Planlægningsteamet omkring den studerende og I kan således aftale ny eksamensdato/tidspunkt. Planlægning vil sørge for at kontakte den studerende og give ham/hende besked om, hvornår vi tilbyder et nyt forsøg.

Snyd ved eksamen

Snyd ved eksamen medfører bortvisning fra eksamen. Bliver I opmærksomme på, at den studerende har snydt eller forsøger at snyde, skal I straks afbryde eksamen uden, at der afgives bedømmelse. Der vil blive rejst sag om forsøg på eksamenssnyd.

I skal herefter straks kontakte studieleder for uddannelsen.

Det betragtes som snyd eller forsøg på snyd, hvis den studerende ved en eksamen uretmæssigt skaffer sig hjælp fra udenforstående, eller hvis den studerende hjælper en medstuderende ved dennes eksamen.

Klager over eksamen

Hvis den studerende ønsker at klage over sin eksamen, håndteres dette efter de gængse procedurer. Det er Studieleder, der behandler klagerne, og det er uddannelserne, der træffer den endelige afgørelse.

Dette omfatter også klager over mangler ved den omlagte/ændrede eksamensform eller tekniske forhold for den studerende.

Hvis den studerende ønsker at klage, skal han/hun sende en begrundet klage via klageskabelonen på https://www.zealand.dk/eksamensklager/

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål