Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Eksamensklager

Det er muligt at klage over en eksamen. Her på siden får du oplysninger om, hvad du kan klage over, og hvordan du klager.

Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage over en eller flere af disse ting:

  • Eksamensgrundlaget – f.eks. eksamensspørgsmål, opgaven/casen o. lign. samt deres forhold til uddannelsens mål og krav.
  • Hvordan eksamen forløb.
  • Din bedømmelse (karakter)

Hvordan klager jeg?

Du udfylder blanketten nedenfor.

Vær om hyggelig med at alle oplysninger er korrekt anført.

Vær særlig omhyggelig med og brug tid på at formulere din klage. Beskriv og begrund de forhold ved lige netop din eksamen, som du ønsker at klage over. Jo mere detaljeret og sagligt begrundet din klage er, jo større chance er der for, at din klage imødekommes.

Hvad kan jeg få ud af klagen?

Du kan få følgende ud af din klage:

  • Du kan få tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) – Dette er dog ikke en mulighed, hvis klagen omhandler en mundtlig eksamen
  • Du kan få tilbud om en ny eksamen (reeksamen)
  • Din klage afvises

Hvis du får tilbud om en ny bedømmelse eller en ny eksamen, skal du være klar over, at dette sker med ny eksaminator og ny censor.

Du skal også være opmærksom på, at en ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter.

Hvis din klage imødekommes med tilbud om omprøve eller ombedømmelse, og du allerede har deltaget i en eventuel reeksamen, vil denne eksamen tælle som reeksamen/ombedømmelse, og den opnåede karakter vil træde i stedet for den karakter, der klages over.

Hvis din klage ikke imødekommes, har du mulighed for at klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis du mener, at der er retlige forhold, som Zealand ikke har levet op til.

Hvordan er processen når jeg har indsendt eksamensklagen og hvornår får jeg svar?

Når du har trykket på knappen “Send klagen”, får du et automatisk svar på din studiemail (@edu.zealand.dk-mail) med en kvittering for, at klagen er indsendt.

Herefter er processen således:

Sagsbehandleren af din eksamensklage indhenter udtalelser fra eksaminator og censor (bedømmerne) på den eksamen, du klager over. Bedømmerne har nu op til 14 dages frist til at indsende deres udtalelser til sagsbehandler.

Når udtalelserne er modtaget, sendes de til dig på din studiemail, og du har nu 7 dage til at sende eventuelle kommentarer på udtalelserne til sagsbehandler.

Derefter sendes din klage, bedømmernes udtalelser og dine kommentarer til udtalelserne til Zealands afgørelsesnævn, som træffer afgørelse i sagen. Afgørelsesnævnet består af repræsentanter fra studieadministrationen samt Zealands jurist. Nævnet har 7 dage til at træffe afgørelse.

Afgørelsen sendes herefter til din e-Boks.

Hvis din klage imødekommes, har du 14 dage til skriftligt at acceptere tilbud om ombedømmelse eller reeksamen.

Hvis din klage ikke imødekommes, har du 14 dage til at klage over afgørelsen. Du får en detaljeret klagevejledning i afgørelsesbrevet, hvis klagen afvises.

Vær opmærksom på, at den samlede sagsbehandlingstid kan være længere i perioder med ferie, jul og andre helligdage.

Indsend din eksamensklage

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål