Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Handelsbetingelser for efteruddannelser

Generelle oplysninger

Zealand, Sjællands Erhvervsakademi
Lyngvej 21
4600 Køge

Mail: efteruddannelse@zealand.dk
Tlf.   5076 2670
EAN 5798 000 560581
CVR 316 614 71

1. Køb af fag/kurser m.v.

1.1. Hvilke køb er omfattet af disse betingelser
Disse handelsbetingelser omhandler køb af fag eller kurser på efteruddannelsesprogrammer udbudt af Zealand Efteruddannelse.
Den vare der indgås aftale om, er et fag eller kursus bestående af undervisning såvel som adgang til digitalt indhold på den anvendte digitale læringsplatform. Der er således tale om en samlet ydelse.

1.2 Tilmelding
Tilmelding foretages ved at udfylde tilmeldingsformularen på Zealands hjemmeside under Efteruddannelse. Oprettede hold holdes åbne for tilmeldinger i op til en uge efter kursusstart. Når den studerende accepterer handelsbetingelserne i forbindelse med tilmelding, accepteres desuden at dokumentation for opfyldelse af adgangskrav til faget skal fremsendes forud for kursusstart og at adgang til undervisning og eksamen mistes, hvis kursusgebyret ikke betales, jf. afsnit 3.

1.3 Indgåelse af aftale
Aftalen om køb indgås mellem Zealand og den studerende, der tilmelder sig faget eller Zealand og den virksomhed, der tilmelder en ansat. Aftalen er bindende fra tilmeldingstidspunktet, men aftalen er dog fra Zealands side betinget af, at den studerende opfylder gældende adgangskrav samt at der er ledige pladser på holdet.
Når tilmeldingen er behandlet, konstateret at den studerende opfylder adgangskravene og der er ledige pladser på holdet, accepteres tilmeldingen. Når Zealand, accepterer tilmeldingen er aftalen om køb bindende for begge parter, jf. dog afsnit 1.4.

1.4 Oprettelse / Aflysning af fag/hold
Alle holdoprettelser afhænger af antal tilmeldinger til faget. Når en studerende har tilmeldt sig et fag, vil den studerende forud for kursusstart modtage information om fagets oprettelse.
Hvis faget ikke oprettes eller hvis det efterfølgende aflyses, får den studerende mulighed for at tilmelde sig et andet fag eller refusion af betaling.
Den studerende kan ikke gøre nogen form for krav gældende mod Zealand i det tilfælde, hvor et fag ikke oprettes eller må aflyses, bortset fra krav på tilbagebetaling af kursusgebyr.

1.5 Varighed og undervisningsform
Den pædagogiske tilrettelæggelse af faget kan variere, men den samlede studietid til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse er den samme uanset den pædagogiske tilrettelæggelse.

2. Levering
Zealand betragter levering af ydelsen som påbegyndt ved første undervisningsdag (uanset om den studerende er mødt frem eller ej).
Hvis undervisningen overvejende er planlagt som e-læring betragtes levering endvidere som både påbegyndt og fuldført fra det tidspunkt, hvor den studerende første gang logger på den digitale læringsplatform.

3. Betaling
En forudsætning for at en studerende kan deltage i undervisningen og gå til eksamen i faget er, at der erlægges betaling i rette tid. Betaling skal foretages inden undervisningsstart. Betaling opkræves uanset om den studerende er studieaktiv eller ej.
Hvis betalingsfristen overskrides, sendes 2 rykkere. Betales de ikke, sendes rykker med advarsel om overdragelse af fordringen til inkasso, og der tillægges ekstra opkrævning for tabt taxameter. Betales denne heller ikke, frameldes den studerende, men fordringen fastholdes. Den studerende mister endvidere retten til at deltage i andre fag på Zealand før fordringen er betalt.

3.1 Privatpersoner
Betaling foretages via faktura, der sendes i E-boks tidligst ved fagets oprettelse, dog først når Zealand har accepteret tilmeldingen, jf. afsnit 1.3.
Privatpersoner der tilmelder sig et fag med støtte fra Omstillingsfonden erklærer på tro og love, at de opfylder visse betingelser for at være støtteberettigede. Hvis tro og love-erklæringen ikke foreligger inden første undervisningsdag eller indeholder forkerte eller falske oplysninger er den studerende ikke berettiget til støtte fra Omstillingsfonden og hele betalingen for faget vil blive opkrævet direkte fra den studerende.

3.2 Firmabetaling
Ved firmabetaling sendes faktura eller EAN-faktura. Ved udstedelse af faktura/ EAN-faktura, sendes denne direkte til firmaet tidligst ved fagets oprettelse, dog først når Zealand har accepteret tilmeldingen, jf. afsnit 1.3.

3.3 Jobcenter og A-kasser
Fakturering til jobcenter og A-kasser sker kun efter forudgående aftale og med angivelse af kontaktperson. Betalingen refunderes, hvis den studerende afmeldes inden levering er påbegyndt, jf. afsnit 2. Efter leveringsdagen refunderes ikke.
Vi henviser til Uddannelses- og Forskningsministeriets side med de relevante tilmeldingsblanketter og information om betalingsloven (bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

4. Fortrydelsesret
4.1 Forbrugere (privatbetaling)
Privatbetalende studerende (forbrugere) har 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor der er indgået en bindende aftale. Dog bortfalder den studerendes fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor levering er påbegyndt, jf. afsnit 2. Framelding efter dette tidspunkt medfører fuld betaling af faget.
Ved undervisningsforløb, som hovedsageligt er planlagt som e-læringsforløb ophører fortrydelsesretten senest på det tidspunkt hvor levering er fuldført ved, at den studerende logger sig på den digitale læringsplatform, jf. afsnit 2 og lov om forbrugeraftaler, § 18, stk. 2, nr. 13. Ved at benytte adgangen til det digitale indhold på disse undervisningsforløb accepterer den studerende, at fortrydelsesretten samtidig mistes.

4.1.1 Benyttelse af fortrydelsesretten
For at udøve fortrydelsesretten skal den studerende meddele Zealand sin beslutning om at fortryde aftalen om køb klart og utvetydigt.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten er sendt inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Skal sendes via mail til: efteruddannelse@zealand.dk
For at udøve fortrydelsesretten skal den studerende oplyse tilmeldings-id, hvilket fremgår af e-mails med betalingspåmindelse og ordrebekræftelse.

4.1.2 Følger af fortrydelse og tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis den studerende udøver sin fortrydelsesret rettidigt, refunderes alle modtagne betalinger hurtigst muligt og senest 14 dage fra den dato, hvor meddelelsen om fortrydelse er modtaget. Tilbagebetaling sker via kreditnota, og tilbageføres som ved den oprindelige transaktion, medmindre den studerende udtrykkeligt har indvilget i andet. Under alle omstændigheder pålægges den studerende ikke yderligere gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

4.2 Firmabetaling
Studerende, som har fået betalt deres uddannelsesforløb af et firma (Firmabetaling) er ikke omfattet af forbrugeraftaleloven.
Framelding med fuld refusion af evt. foretaget betaling kan dog foretages frem til levering er påbegyndt, jf. afsnit 2. Framelding efter dette tidspunkt medfører fuld betaling af faget.

5. Priser
Priser på fag og kurser findes under ‘Tilmelding’ på hvert enkelt fag.

6. Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, er det nødvendigt, at vi behandler en række oplysninger om dig. Vi henviser til Zealands behandling af persondata.

7. Klageadgang
Ved klage ifm. køb, kontakt efteruddannelse@Zealand.dk

8. Kontaktoplysninger
Ved spørgsmål til køb og levering:
Zealand Efteruddannelse
efteruddannelse@Zealand.dk
+45 5076 2670

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 11/11-2021.

 

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål