Sjællands Erhvervsakademi

Bag om efter- og videreuddannelse

Verden forandrer sig hurtigt og det gør dit job og den virksomhed, du arbejder i, også.

Opgrader dine kompetencer løbende, efterhånden som dine arbejdsopgaver udvikler sig. Med et eller flere moduler – eller en hel efteruddannelse – er  du godt på vej til et endnu mere spændende og tilfredsstillende jobliv. Vi lægger vægt på, at teori og praksis hænger sammen – undervisningen tager afsæt i den virkelige jobverdens og det, du lærer undervejs, kan du anvende direkte i dit job.

Vores uddannelser er sammensat, så du kan forene dit jobliv og familieliv i god balance.

Vi tilbyder en fleksibel palette af efteruddannelse til dig og din virksomhed: Hele akademiuddannelser, enkelte moduler og diplomuddannelse på bachelorniveau. Læs mere om de forskellige uddannelser længere nede på siden.

Efter- og videreuddannelse handler om at styrke og holde sine kompetencer ved lige. På Zealand uddanner vi mennesker til job i erhvervslivet. Vores nære samarbejde med virksomheder og fokus på praktisk anvendelse gør, at vi sikrer, at du som studerende får de kvalifikationer, der passer bedst ind i dit arbejdsliv og til den virksomhed, som du arbejder for.

Anders Kold, Chef for Efter- og Videreuddannelse

HVAD ER EN AKADEMIUDDANNELSE?

AKADEMIUDDANNELSER

En akademiuddannelse er en kort, videregående erhvervsrettet efteruddannelse på deltid. Uddannelsen er bredt anerkendt, og du kan bruge den til at blive endnu bedre til dit fag og til at søge mod nye jobområder.

Hver akademiuddannelse består af fagmoduler, der svarer til 50 ECTS point og et afgangsprojekt på 10 ECTS point.

På forskellige akademiuddannelser vil der være obligatoriske moduler og valgfrie moduler, der varierer efter uddannelsens overordnede fagområde. De fleste opgraderer deres viden og kunnen et modul ad gangen, sideløbende med jobbet.

Modulerne er tilrettelagt, så du kan anvende din ny viden med det samme i dit job. Du kan læse mere om opbygning, sammensætning af fagmoduler og adgangskriterier under hver uddannelse. Uddannelsen er kompetencegivende, og du opnår for visse linjers vedkommende adgang til HD 2.del eller andre diplomuddannelser.

Optagelseskrav på Akademiuddannelserne

  • Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring
  • Eller tilsvarende forudsætninger
HVAD ER EN DIPLOMUDDANNELSE?

DIPLOMUDDANNELSER

Diplomuddannelsen er en videregående på professionsbachelor-niveau og er tilrettelagt som efteruddannelse, så du kan passe karriere og familieliv, mens du læser.

Diplomuddannelsen er international anerkendt og kompetencegivende til videreuddannelse på masterniveau.

Zealand udbyder to hele diplomuddannelser. Du har mulighed for vælge enkelte moduler, som du har særlig interesse for – eller tage hele uddannelsen fordelt over længere tid. Uddannelsen skal dog være afsluttet inden for seks år. Den samlede uddannelse svarer til 60 ECTS-point fordelt på en række obligatoriske og valgfri moduler, samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point.

Optagelseskrav på diplomuddannelsen

  • Akademiuddannelse
  • Bacheloruddannelse
  • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse eller tilsvarende
  • Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen

Zealand udbyder Diplomuddannelsen i Ledelse:

VI SAMARBEJDER MED