Sjællands Erhvervsakademi

De studerendes råd


Den studenterpolitiske organisering er et vigtig for dialogen mellem de studerende og EASJ’s fem afdelinger i Region Sjælland.

De Studerendes Råd (DSR) har både en fagpolitisk og en social opgave. Fagpolitisk indebærer det bl.a. at forholde sig til studiets opbygning, de studerendes faglige udbytte og andre emner, der har med uddannelserne at gøre. Den sociale opgave handler bl.a. om at etablere et godt miljø på tværs af uddannelsesgrænser og afdelinger i EASJ og meget andet. Vores afdelinger i Roskilde, Køge, Næstved, Slagelse og Nykøbing F. er base for hundredvis af studerende. For at du som studerende skal have de bedste muligheder for at få indflydelse på din egen uddannelse og afdeling, er der rig mulighed for at du kan engagere dig i studenterlivet på afdelingerne. På EASJ er der tradition for en aktiv involvering fra de studerende, der dermed løbende er med til at forbedre deres egen uddannelse og studiemiljø. Den studenterpolitiske aktivitet organiseret i DSR på de fem adresser i Regionen. Som oftest er hver enkelt uddannelse repræsenteret ved De Studerendes Råd på de forskellige afdelinger. Nogle uddannelsesområder har egne studenterpolitiske råd ud over afdelingens DSR. DSR fungerer således som talerør for de studerende på netop denne uddannelse og afdeling og varetager Hermed interesser såsom politik, økonomi, faciliteter og sociale forhold. DSR kan søge tilskud I DSR har du som studerende mulighed for at sætte dit præg på din uddannelse og din afdeling – eller på tværs af EASJ’s afdelinger. Går DSR med tanker om hvordan jeres uddannelser eller afdeling kunne være anderledes eller styrkes på en gode måde, vil vi meget gerne høre fra jer. Det gør I blandt andet ved at sætte egne projekter i søen. Har I en idé til et projekt, som I gerne vil føre ud i livet, bidrager vi gerne med gode råd og økonomisk støtte. Projekterne skal medvirke til at opfylde følgende mål:

  • Aktiviteter som styrker den sociale sammenhæng og engagement på uddannelsen, afdelingen eller på tværs af afdelingen
  • Aktiviteter som styrker den faglige udvikling på tværs af uddannelserne, fx ekstra-curriculære oplæg eller events
  • Aktiviteter som styrker forståelsen op samspillet og mellem dansk og internationale studerende

Hvem kan søge: DSR på de lokale afdelinger i Køge, Næstved, Nykøbing F., Roskilde og Slagelse.


Fordeling af midler i 2018

Vi har modtaget et tilskud til de studerendes råd på 27.675 kr., som er det samme beløb som vi modtog i 2016. Vi har besluttet at fordele puljen på følgende vis:

  • 5.000 kr. (Nykøbing)
  • 5.000 kr. (Næstved)
  • 5.000 kr. (Slagelse)
  • 5.000 (Køge)
  • 7.675 kr. (Roskilde)