Sjællands Erhvervsakademi

Hvordan behandler vi dine oplysninger ifb. coronavirus

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi har bedt dig oplyse følgende almindelige personoplysninger, som vi dermed behandler: navn, fødselsdato, lokation, uddannelse, hjemkomstdato, område du har rejst til, og om hvorvidt du har opholdt dig på Zealand efter din hjemkomst.

Vi anser dette for at være almindelige personoplysninger, da de kun bruges i relation til håndtering af præventive karantæner baseret  på rejseaktivitet/rejsedestination, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Formålene med behandlingen af ovennævnte personoplysninger er, at Zealand kan foranstalte det fornødne beredskab i relation til Covid19 samt håndtere henvendelser fra ansatte og studerende, der har opholdt sig i smitte-zoner, herunder i relation til at holde styr på evt. karantæne-perioder.

Zealand er som både uddannelsesinstitution og arbejdsgiver retligt forpligtet til at sikre et sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejds- og undervisningsmiljø for alle på Zealand, hvorfor vi nu iværksætter disse præventive tiltag. Vores behandlingsgrundlag i relation til databeskyttelsesreglerne er således databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) (retlige forpligtelser) og litra e) (myndighedsopgave). Denne oplysning vedrører alene vores behandling af personoplysninger i forhold til GDPR. Har medarbejdere andre spørgsmål omkring arbejdstager-arbejdsgiver, spørgsmål om løn under evt. karantæne, arbejdsgivers ledelsesret mv., bedes I venligst kontakte Helle Østergaard på telefon 50 76 10 38 for at få særskilt information om dette.

Zealand deler ikke oplysningerne med nogen. Hvis Zealand derimod får direkte viden om konkret Covid19 (Corona)-smitte blandt ansatte og/eller studerende kan Zealand være forpligtede til at videregive sådanne oplysninger for at inddæmme smittefaren, ligesom det kan være nødvendigt at videregive information til relevante myndigheder.

Da der er tale om en usikker situation i relation til både spredningsbillede og spredningsperiode kan vi ikke sætte en dato på sletningen. Vi forsikrer dig dog om, at oplysningerne ikke anvendes til andre formål end ovenfor nævnte, og at de i øvrigt slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. Vi opbevarer i øvrigt oplysningerne, således at det kun er særligt få, betroede medarbejdere, som har adgang til dem.

Som registreret har du nogle datarettigheder såsom;

  • Ret til indsigelse: Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Vi vil I hvert tilfælde konkret vurdere, om vi kan efterkomme din indsigelse.
  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit

samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

  • Ret til dataportabilitet (overførsel af data): Du eller en tredjepart, som du har bemyndiget hertil, har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Har du spørgsmål til Covid19/Corona-beredskabet på Zealand eller ovennævnte registrering af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon 5076 2600.

Har du generelle spørgsmål relateret til GDPR/databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@zealand.dk.

Du kan i øvrigt læse mere i Zealands persondatapolitik her: https://www.zealand.dk/persondatapolitik/

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål