Sjællands Erhvervsakademi

Blended learning

Blended learning er en fleksibel kombination af e-læring og klassisk tilstedeværelsesundervisning. Online-delen følges hjemmefra, og undervisningen i samvær med de øvrige kursister sikrer, at du samtidig får sparret ’offline’ og opbygger et godt netværk. Gennem det online læringsmiljø kan du altid kommunikere på tværs af tid og sted med din underviser og medstuderende.

Vores efter- og videreuddannelser er tilrettelagt, så du kan passe din karriere samtidig.

Et blended learning-forløb kan du nemt og bekvemt passe ind i din travle hverdag. Vores kursusforløb kombinerer det bedste fra klassisk undervisning og e-læring i et fleksibelt forløb. Du får mulighed for at studere, når du har tid og samtidig får du udvidet dit netværk i den del af uddannelsen, der foregår ved holdundervisning. Du får både ude og hjemmefra rig lejlighed til at videndele med underviseren og dine medstuderende. Det styrker dine ledelseskvalifikationer i forhold til de udfordringer, du står med i praksis.

Helene Buch Brøndel Lektor, Diplom i Ledelse

Kontakt

Helene Buch Brøndel

Lektor

Udviklingskonsulent

50762732

HeBr@zealand.dk

Roskilde

Carsten Mandrup Nielsen

50762677

CAMN@zealand.dk

Næstved