Sjællands Erhvervsakademi

Autoteknolog-uddannelse i Køge

Fra næste år får regionens uddannelsessøgende glæde af en ny videregående toårig uddannelse i Køge - Autoteknolog - når Zealand åbner dørene til studiestart i sommeren 2020. Autoteknolog-uddannelsen leverer professionelle praktikere til en autobranche i rivende teknologisk og forretningsmæssig udvikling – også i Køge.

-”Vi er glade for, at vi nu må udbyde Autoteknolog netop her i Køge. Det er en teknisk uddannelse, der har fokus på at tilpasse sig autobranchens udvikling. De kommende medarbejdere til bl.a. auto-branchen, som vi uddanner fremover, vil nyde godt af at være tæt på en masse virksomheder i branchen, som flere af dem sikkert også vil komme i praktik i. Og så starter uddannelsen op i Zealands helt nye bygning i Campus Køge, der står klar til studiestart i sommeren 2020,” siger Akademichef på Zealands afdeling i Køge, Jørgen Heramb.

Videregående uddannelse – også for erhvervsuddannede
-”Zealand er hele Sjællands erhvervsakademi, og det glæder os naturligvis mindst lige så meget, som det glæder uddannelses- og forskningsministeren, at vi nu kan tilbyde studiet Autoteknolog i vores afdeling i Køge. Både dem med en studentereksamen eller en ungdomsuddannelse fra erhvervssko-lerne kan søge ind på uddannelsen,’ siger Zealands rektor, Ulla Skaarup.

Gode jobmuligheder og praktik under uddannelsen
-”Zealands uddannelser har alle et længere praktikforløb indbygget som en del af studietiden. Det er vores erfaring, at både de studerende og virksomhederne har stor gavn af hinanden. Vores undervis-ning er meget tæt på praksis, hvilket betyder, at de studerende kan løse reelle opgaver fra start af i deres praktik. Zealands uddannelser fører for de flestes vedkommende til et job i det private erhvervsliv. Man kan søge ind på Autoteknolog fra foråret 2020,” slutter rektor Ulla Skaarup.