Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Praktisk information til censor om digital eksamen

Zoom fungerer lige som et Skype-møde mellem dig, eksaminator og den studerende. Du skal tilgå Zoom via Zoom-eksamenslinket i WISEflow under ”Yderligere materiale”.

OBS! Det er vigtigt, at du bruger det link til Zoom, som vi har lagt ind i WISEflow, da det giver dig adgang til det rigtige eksamensrum.

Hvordan foregår en online-eksamen?

 • Du tilgår Zoom via Zoom-eksamenslinket i WISEflow.
 • Du bliver herefter automatisk placeret i et ”venteværelse”, indtil eksaminator inviterer dig ind i eksamensrummet.
 • Den studerende har fået besked om at logge på Zoom senest 30 minutter før, den pågældende eksamen skal starte.
 • Når du og eksaminator er klar til at tage imod den studerende til eksamen, giver eksaminator den studerende adgang til eksamensrummet. De øvrige studerende venter i ”venteværelset” indtil deres eksaminer skal begynde.
 • Den studerende skal bekræfte sin identitet over for dig og eksaminator, fx med studiekort, pas eller kørekort.
 • På grund af den særlige situation i disse uger, stiller vi ikke krav om tilsyn til de mundtlige eksaminer over Zoom. Den studerende skal i stedet panorere sit kamera rundt i det lokale, han/hun sidder i for at vise jer, at der ikke er andre til stede. Hvis det er muligt, skal den studerende sidde med ryggen til døren, så det er tydeligt for jer, at der ikke kommer nogen ind i lokalet under eksamenen.
 • Vær opmærksom på, at det er forbudt at tage billeder eller optage lyd eller video under eksamen. Ved mistanke om dette spørges den studerende, og en note laves og sendes til Planlægningsteamet. Eksaminator har ansvaret for dette.
 • I er nu klar til at starte eksamenen.

Hvordan skal du forberede dig inden eksamen?

Du finder selv et egnet sted, hvor du kan afvikle eksamen i ro. Du skal placere dig, så den studerende og eksaminator kan se dig på kameraet under hele eksamen.

Tekniske krav til udstyr anvendt under eksamen

Sørg for, at dit tekniske udstyr virker inden eksamens start. Computer og internetforbindelse skal være dimensioneret, så der kan afspilles video fra nettet uden forsinkelse af nogen art.

Al anden kommunikation – især Skype – skal være afsluttet, så det kun er Zoom, som anvender internetforbindelsen. Derfor bør du tjekke, at fx Skype, Messenger, fildelingstjenester osv. alle er lukket helt ned.

Herudover skal du bruge:

 • En computer
 • En stabil internetforbindelse, gerne en kablet opkobling
 • Webcam – tjek eventuelt om din computer har et indbygget webcam, der virker
 • Headset med mikrofon – fx det, du bruger til din smartphone

Du sørger for, at opsætningen af computeren er som beskrevet nedenfor og sørger for, at dette er gjort klar i god inden eksamensstart.

Tekniske problemer under eksamen

Zealand anvender Zoom i udstrakt grad, og vi har fuld tillid til tjenestens sikkerhed. Der kan dog opstå tekniske problemer, og vi vil gerne sikre, at du ved hvad du skal gøre i sådanne tilfælde.

Har du problemer med at logge på?

Klik på linket i WISEflow. Der åbnes et pop up-vindue, hvor du skal tage stilling til de spørgsmål, du bliver stillet. Bemærk, at teksterne i vinduet vil være på engelsk.

Hvis det ikke lykkes for dig, så luk din browser helt ned og prøv igen.

Den studerende kan ikke logge på

Den studerende har også fået en vejledning om, hvad han/hun skal gøre, hvis der er problemer med at logge på og få det tekniske til at virke. Går der mere end 5 minutter efter planlagt eksamensstart, og lykkes det ikke den studerende at logge på, bliver den studerendes eksamen udskudt. Den studerende bruger ikke et eksamensforsøg.

Den studerende udebliver fra eksamen

Hvis den studerende ikke møder op (er tilstede i venteværelset og ikke har tilkendegivet problemer med at logge på),  og eksamen dermed ikke går i gang, skal dette noteres i WISEflow, ligesom når en studerende udebliver fra en normal eksamen. Den studerende bruger således et eksamensforsøg.

Mister I forbindelsen undervejs?

Der kan under et Zoom-møde godt være små udfald på lyd og billede, men det kommer erfaringsmæssigt meget hurtigt tilbage til normal drift.

Den studerende har også fået en vejledning om, hvad han/hun skal gøre, hvis dette er tilfældet. Skulle I pludselig miste forbindelsen helt, og går der mere end 5 minutter efter planlagt eksamensstart, bliver den studerendes eksamen udskudt.

Den studerende bruger ikke et eksamensforsøg.

Snyd ved eksamen

Snyd ved eksamen medfører bortvisning fra eksamen. Bliver I opmærksomme på, at den studerende har snydt eller forsøger at snyde, skal I straks afslutte eksamen uden, at der afgives bedømmelse. Der vil blive rejst sag om forsøg på eksamenssnyd.

Det betragtes som snyd eller forsøg på snyd, hvis den studerende ved en eksamen uretmæssigt skaffer sig hjælp fra udenforstående, eller hvis den studerende hjælper en medstuderende ved dennes eksamen.

Klager over eksamen

Ønsker den studerende at klage over sin eksamen, håndteres dette efter de gængse procedurer. Det er studielederen, der behandler klagen.

Det omfatter også klager over mangler ved den omlagte/ændrede eksamensform eller tekniske forhold for den studerende.

Den studerende skal sende en begrundet klage via klageskabelonen på zealand.dk/eksamensklager/

Få information on digital eksamen fra Censorsekretariatet

Censorsekretariatet har udvidet deres hjemmeside med information om digital eksamen. Ikke alle censorer er lige trygge ved at skulle agere censor ved en digital eksamen, hvorfor de via hjemmesiden forsøger at svare på nogle af de spørgsmål, der måtte opstå.

Hvis du er interesseret eller har brug for inspiration kan du kigge forbi deres hjemmeside: www.censorsekretariatet.dk under fanen censor, herefter digital eksamen. Der er også linket via forsiden.

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål