Sjællands Erhvervsakademi

Have- og parkingeniør (PBA)

Skab byens grønne områder

Vil du gøre vores byer grønnere?

Have- og parkingeniør er en grøn ingeniøruddannelse på professionsbachelor-niveau, hvor du lærer at designe, udvikle og drive byens grønne områder og parker. Uddannelsen foregår i praksis på Skovskolen i Nødebo, under Københavns Universitets undervisning, drift og ledelse.

>> Se videoen om Have- parkingeniør-uddannelsen her

>> Besøg uddannelsens hjemmeside her

Du får en uddannelse, som er designet til både at imødegå klimaudfordringer i den moderne by, med det gode byliv for øje. Desuden bliver du klædt på til at lede grønne byprojekter. Som færdiguddannet have- og parkingeniør vil du typisk få job i kommunernes parkforvaltninger eller i private ingeniør-, landskabsarkitekt og anlægsgartnerfirmaer.

Du bliver kvalificeret til at lede arbejdet med projektering, anlæg, budget, drift og vedligeholdelse af parker, haver og andre grønne områder, samt deltage i arbejdet med klimatilpasning af vores byer. Have- og parkingeniører gør en forskel for mennesker, byer og natur – og det giver stor jobtilfredshed. Går du med en drøm om at blive selvstændig, giver en uddannelse som have- og parkingeniør dig en god ballast til at starte din egen virksomhed op.

Få job inden for:
 • Park- og kirkegårdsforvaltninger
 • Entreprenør- og anlægsvirksomheder
 • Landskabsarkitekttegnestuer
 • Boligselskaber

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Have- og parkingeniør
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Varighed 4 år
ECTS point 240
Sprog Dansk
Studiestart August/september
Steder Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Lignende Jordbrugsteknolog, Jordbrug (Top-Up PBA)
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Janne Loland

Studiesekretær

Roskilde

50762687

JaLo@zealand.dk

Roskilde

Uddannelsens indhold

Professionsbacheloruddannelsen til Have- og parkingeniør foregår på Skovskolen i Nødebo, men der vil også være undervisning på Københavns Universitet (Frederiksberg Campus) og Roskilde Tekniske Skole.
Uddannelsen tager fire år og består af en række obligatoriske fag, valgfrie elementer, to praktikperioder efter eget valg samt et afsluttende bachelorprojekt. Der er samundervisning i økonomi og ledelsesfagene med søsteruddannelsen til skov- og landskabsingeniør.
På uddannelsen til have- og parkingeniør lærer du at planlægge og iværksætte arbejdsopgaver rettet mod udvikling og vedligeholdelse af parker, haver og andre former for grønne områder. Uddannelsen har desuden fokus på ledelse, rådgivning og specialistfunktioner inden for anlæg, pleje og driftsforvaltning af parker, haver og bynær natur, og du får undervisning i kvalitetssikring og markedsføring af projekter for områderne til offentlige såvel som private ejere.
Undervisningen indeholder også kurser inden for naturforståelse, plantekendskab, driftsøkonomi, design og projektering, klimatilpasning, anlægsstyring, grønne tage, parkdrift, samt jura og kommunikation.
Endelig giver uddannelsen adgang til at læse videre på kandidatniveau inden for det grønne område. Du kan bl.a. læse Forest and Nature Management, Agricultural Development, Landscapearchitecture eller Naturemanagement.
Læs meget mere om uddannelsen på Have- og parkingeniørernes egen hjemmeside: www.hopi.dk

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse (hf, stx, htx, eux, hhx)
 • Erhvervsuddannelse som skov- og naturtekniker, anlægsgartner, produktionsgartner, greenkeeper, væksthusgartner, landbrugsuddannelsen eller faglært landmand

Specifikke adgangskrav: Dansk A-niveau, matematik på B-niveau, engelsk på C-niveau samt biologi eller kemi på B-niveau på B-niveau eller bioteknologi på A-niveau
Jordbrugsteknologer med linjen Landskab og Anlæg kan tage uddannelsen som en to-årig overbygningsuddannelse. Men de fleste jordbrugsteknologer tager uddannelsen på tre år.
Har du en erhvervsuddannelse eller en jordbrugsteknologuddannelse skal du søge optagelse via kvote 2.

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Resultat af adgangsgivende eksamen
 • Antal fag, som er specifikke adgangskrav
 • Antal fag inden for naturvidenskab, dansk og engelsk med karakteren 7 og derover
 • Relevant erhvervserfaring, erhvervet i Danmark og/eller i udlandet (minimum 3 måneder)
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark og/eller i udlandet
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, militærtjeneste på kontrakt eller frivilligt arbejde af minimum 3 måneders varighed
 • Motiveret ansøgning

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER