Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Praktisk information om digital eksamen

Størstedelen af eksamenerne på Zealand gennemføres fysisk, der kan dog være enkelte undtagelser, hvor eksamener gennemføres online via Zoom.

OBS! Det er vigtigt, at du læser nedenstående regler og vilkår for online-eksamen godt igennem før eksamensdagen.

Hvordan foregår en online-eksamen?

• Du tilgår Zoom via et link i WISEflow.
• Senest 45 minutter før din eksamen skal starte, går du ind på Zoom via linket i WISEflow. Du skal ikke bruge et password. Ved mundtlige eksamener skal du først logge på Zoom 30 minutter før din eksamen starter.
• Du bliver herefter automatisk placeret i et ”venteværelse”. Du skal sidde klar ved din computer i de 45 minutter før din skriftlige eksamen begynder. Ved mundtlige eksamener skal du sidde klar 30 minutter før din eksamen starter.
• Når tilsyn eller underviser er klar til at tage imod dig til eksamen, får du automatisk adgang til selve eksamensrummet.
• Du skal bekræfte din identitet over for dine bedømmere. Du skal derfor kunne vise billedlegitimation, fx dit studiekort, kørekort eller pas.
• Du skal være alene i lokalet under din eksamen.
• Du skal være opmærksom på, at det jf. Eksamensbekendtgørelsen er forbudt at tage billeder, optage lyd eller video under eksamen.
• Nu kan din eksamen starte.
• Er du nødt til at gå på toilettet, skal du trykke ’Raise Hand’ og vente på, at tilsynet tager kontakt til dig. Herefter giver tilsynet dig tilladelse til at forlade din plads i ikke mere end 5 min. Det er vigtigt, at du venter på tilsynets godkendelse, da der kan være kø til at få lov at gå på toilettet. Toiletbesøg er den eneste lovlige grund til at forlade din plads, hvorfor det er vigtigt, at du er forberedt med drikkelse o.a. ved din plads.
• Ønsker du at aflevere før tid og forlader eksamen, skal du trykke på ’Raise Hand’ og vente på at tilsynet tager kontakt til dig. Her aftaler I at du kan forlade eksamen. Du kan ikke komme tilbage til eksamen.

 

Hvordan skal du forberede dig inden eksamen?

Du finder selv et egnet eksamenssted, og du skal placere dig, så dine bedømmere kan se dig under hele eksamenen. Hvis det er muligt, skal du sidde med ryggen til døren, og du skal være alene i lokalet under eksamenen.

Tekniske krav til udstyr anvendt under eksamen

Computer og internetforbindelse skal være dimensioneret, så der kan afspilles video fra nettet uden forsinkelser af nogen art.

Al anden kommunikation – især Skype – skal være afsluttet, så det kun er Zoom, som anvender internetforbindelsen. Derfor bør du tjekke, at fx Skype, Messenger, fildelingstjenester osv. alle er lukket helt ned. Ved mistanke om snyd vil eksamen blive afbrudt.

Du har selv ansvaret for at dit tekniske udstyr virker på eksamensdagen.

Herudover skal du bruge:

 • En computer (PC, mac) (iPad kan anvendes men anbefales ikke). Hvis du ikke har en computer til rådighed, skal du straks underrette:
  Fuldtidsuddannelser: Planlægningsteamet på planlaegning@Zealand.dk
  Efteruddannelser: Efteruddannelseteamet på efteruddannelse@Zealand.dk
 • En stabil internetforbindelse, gerne en kablet opkobling.
 • Webcam – tjek om din computer har et indbygget webcam, der virker.
 • Headset med mikrofon – fx det, du bruger til din smartphone

I god tid inden din eksamen starter, skal du sørge for, at dit udstyr er gjort klar. Det er dit ansvar at sikre, at dit udstyr virker.

Tekniske problemer under eksamen

Zealand anvender Zoom i udstrakt grad, og vi har fuld tillid til tjenestens sikkerhed. Der kan dog opstå tekniske problemer, og vi vil gerne sikre, at du ved hvad du skal gøre:

Har du problemer med at logge på?

Klik på linket i WISEflow. Der åbnes et pop up-vindue, hvor du skal tage stilling til de spørgsmål, du bliver stillet. Bemærk, at teksterne i vinduet vil være på engelsk.

Hvis det ikke lykkes for dig, så luk din browser helt ned og prøv igen.

Har du fortsat problemer?

Dine bedømmere vil forsøge at få dig i gang i op til 5 minutter efter planlagt begyndelsestidspunkt. Lykkes det ikke, vil din eksamen blive udsat. Du får en mail fra Planlægningsteamet omkring tid/dato for ny eksamen snarest muligt.

Det er en god ide, at du laver screenshots af eventuelle fejlmeddelelser, for at dokumentere din sag. Disse skal sendes til:
Fuldtidsuddannelser: Planlægningsteamet på planlaegning@Zealand.dk
Efteruddannelser: Efteruddannelseteamet på efteruddannelse@Zealand.dk

Modtager vi dokumentation der bekræfter dine problemer, bruger du ikke et eksamensforsøg.

Mister I forbindelsen undervejs?

Der kan under et Zoom-møde godt være små udfald på lyd og billede, men det kommer erfaringsmæssigt meget hurtigt tilbage til normal drift. Skulle I pludselig miste forbindelsen helt, forsøger din eksaminator at genetablere forbindelsen i op til 5 minutter. Lykkes det ikke, vil din eksamen blive udsat, også selvom den var gået i gang.

Du vil modtage en mail fra Planlægningsteamet hurtigst muligt efter din eksamen, om hvordan du kan komme til eksamen igen. Du bruger ikke et eksamensforsøg.

Har du ikke det rette udstyr til at gennemføre eksamen?

På Zealand forventer vi, at alle studerende har adgang til computer og internetforbindelse. Vi forventer derfor, at du vil kunne deltage i dine eksaminer digitalt. Dette er dog en usædvanlig og pludselig opstået situation, så vi har forståelse for, hvis du af rent praktiske årsager måske ikke har adgang til dit udstyr, og derfor kan være forhindret i at deltage i eksaminer digitalt.

Hvis dette er tilfældet, skal du hurtigst muligt forud for din eksamensdato kontakte:
Fuldtidsuddannelser: Planlægningsteamet på planlaegning@Zealand.dk
Efteruddannelser: Efteruddannelseteamet på efteruddannelse@Zealand.dk

-og beskrive din situation. Så vil der blive taget stilling til din konkrete situation.

Hvad skal du huske på eksamensdagen?

Mødetid: Du skal klikke på linket til Zoom-eksamensrummet senest 30 minutter før, din eksamen skal starte. Linket finder du i WISEflow.

Billedlegitimation: Du skal kunne dokumentere dig med billedlegitimation, fx studiekort, pas eller kørekort

Hjælpemidler: Se studieordning – reglerne varierer fra prøve til prøve.

Snyd ved eksamen

Såfremt det afsløres, at du har snydt eller har forsøgt at snyde ved eksamen, vil det straks medføre bortvisning fra eksamen. Dette betyder i praksis, at din eksamen vil blive afbrudt, uden at der afgives bedømmelse. Der vil blive rejst en sag om forsøg på eksamenssnyd.

Læs mere om sådanne sager i Eksamensreglement for Zealand.

Det betragtes som snyd eller forsøg på snyd, hvis du ved en eksamen uretmæssigt skaffer dig hjælp fra udenforstående, eller hvis du hjælper en medstuderende ved dennes eksamen. Det betragtes også som eksamenssnyd, hvis du udgiver en andens arbejde som dit eget. Der vil i sådanne tilfælde blive rejst en sag om forsøg på eksamenssnyd.

Hvis du vil klage over din eksamen

Hvis du ønsker at klage over din eksamen, skal du sende en begrundet klage via klageskabelonen på zealand.dk/eksamensklager/

GDPR og brug af information

I forbindelse med gennemførsel af online eksamener via Zoom har vi behov for identificering af dig som studerende overfor tilsyn, så vi sikrer, at det er den rigtige, som tager eksamen. Vi optager ikke video og tager heller ikke billeder hverken før, under eller efter eksamen. Dine personlige oplysninger er i Wiseflow, hvor du logger ind med din personlige kode.

Under eksamen over Zoom bliver du bedt om at panorere rundt i lokalet, hvor du sidder, så vi sikrer os, at du er alene i rummet. Ligeledes skal du vise et billede-ID for at verificere din identitet. Disse oplysninger vil ikke blive gemt, og det er kun tilsyn, som ser.

Gode råd til mundtlig gruppeeksamen på Zoom
Når I skal til mundtlig gruppeeksamen på Zoom
 • må I som gruppe gerne side sammen og foretage gruppeeksamenen sammen
 • men når I efterfølgende skal eksamineres individuelt eller have jeres individuelle bedømmelse, skal I være alene
 • I skal altså bruge min. 2 fysiske lokaler
Hvis I deler computer
 • Der skal være minimum 2 lokaler, hvor I sidder fysisk. Et lokale, hvor den der er til eksamen sidder og et lokale, hvor resten af gruppen sidder.
 • Når gruppeeksamenen stopper, vil eksaminator bede den studerende, der skal eksamineres individuelt om at blive i rummet, hvorefter resten af gruppen skal forlade lokalet.
 • Den næste studerende kan så komme ind i lokalet, når den første studerende er kommet ud (ligesom ved almindelige mundtlige prøver).
Hvis I sidder sammen, men med hver sin computer
 • Der skal være minimum 2 lokaler, hvor I sidder fysisk.
 • Der kan kun bruges 1 computer til gruppeeksamenen – andre computere ved gruppeeksamen skal have lyden være muted i zoom (det anbefales, at I kun bruger én computer til gruppeeksamen).
 • Når gruppe eksamen er slut, vil eksaminator flytte de studerende ud i ”waiting room” og herefter de studerende enkeltvis til eksamen i deres eget zoom (man har sin egen computer med ind).
 • Husk at den studerende, der eksamineres skal sidde alene i lokalet til eksamen, så I skal have et ekstra fysisk lokale, som kan bruges som venteværelse til resten af gruppen.
Votering og karaktergivning
 • Alle studerende vil blive placeret i Zoom venteværelset, når der voteres.
 • Eksaminator vil give jer besked om, hvordan karakteren gives – om det sker individuelt eller samlet som ved gruppeeksamen.

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål