Sjællands Erhvervsakademi

Sundhedspraksis

Styrk dine faglige kompetencer

Lær at deltage i projektarbejde og udviklingsopgaver. På Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis bliver du involveret og opkvalificeret i forhold til nye opgaver og den opgaveglidning som foregår i den offentlige sektor, og du får udviklet en stærkere faglig profil som gør, at du efterfølgende kan indgå i udviklings- og projektarbejde.

Du får viden om:

  • Etisk arbejde
  • Magtforståelse
  • Tværfaglig samarbejde
  • Kulturforståelse
  • Kritisk refleksion
  • Sundhedsfremme
  • Forebyggelse
  • Evaluering
  • Dokumentation

Tilmeld dig uddannelsen

Vælg dine fag fra listen for at tilmelde dig de forskellige fag.

”Som teamkoordinator har jeg kontakt med mange forskellige pårørende, borgere og personale. Derfor har jeg fået meget ud af uddannelsen. Især kommunikationsdelen. Vi lærte de kommunikative former at kende. Hvordan stiller man spørgsmål på forskellige måder i forhold til, hvem man taler med. Jeg har fået en helt anden tankegang og har fået belyst de ting, jeg gør i min hverdag. ” Daniel Høstrup Krell, Teamkoordinator, Holbæk kommune.

Uddannelsens indhold

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte fag. Tager du hele uddannelsen, tager den tre år, vægter 60 ETCS og svarer til ét års fuldtidsstudium. Uddannelsen består af to obligatoriske fag, 3 valgfrie fag og et obligatorisk afgangsprojekt. Efter bestået afgangsprojekt har du en fuld akademiuddannelse i sundhedspraksis.

Vi samarbejder med

Om uddannelsen

Titel
AU i Sundhedspraksis

ECTS
60

Niveau
Akademi (AU)

Adgangskrav

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger

Studieordning
Økonomisk tilskud
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Kontakt