Sjællands Erhvervsakademi

Skift til procesområdet


Skift til procesområdet.

Skift retning – udvid din horisont inden for procesteknologi. Er du fødevareteknolog, mejeriteknolog, miljøtekniker eller kemotekniker, og har du mindst to års relevant erhvervserfaring, så kan du på 1½ år skifte retning til procesområdet. Laboranter og laboratorieteknikere kan også med fordel skifte til procesområdet. Her vil en individuel vurdering, af hvilke moduler der er relevante, komme på tale. Undervisningen er tilrettelagt efter arbejdstid. Uddannelsen retter sig mod procesindustrien – især den bioteknologiske industri og medicinalindustrien. Forløbet består af 3 moduler – måleteknik, procesteknik og bioteknologi samt et afgangsprojekt. Læs mere og tilmeld dig under ”Uddannelses indhold” nedenfor. Der skal minimum være 12 deltagere for at forløbet oprettes.

Uddannelsens indhold

Undervisning og afgangsprojekt Der undervises i følgende moduler: Måleteknik, procesteknik og i bioteknologi, som afsluttes med et afgangsprojekt. Man tager et modul pr semester. Modulerne er fra akademiuddannelsen i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi. Din titel bliver Ademiuddannet i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi med retning procesteknologi Måleteknik Undervisningen er tilrettelagt med 13 fremmødedage med en dag om ugen Undervisningen foregår fra 15.30 – ca. 19.00, dog er der tre fremmødegange, hvor man i forbindelse med øvelser møder klokken 14.00. Modulet har opstart september 2018. Tilmeld dig her Procesteknik Undervisningen er tilrettelagt med 13 fremmødedage med en dag om ugen Undervisningen foregår fra 15.30 – ca. 19.00, dog er der tre fremmødegange, hvor man i forbindelse med øvelser møder klokken 14.00. Modulet har opstart i februar 2019. Bioteknologi Undervisningen er tilrettelagt med 7 fremmødedage med en dag om ugen + 2 weekender til øvelser Undervisningen foregår fra 15.30 – ca. 19.00, dog fra 08.00 – 16.00 i forbindelse med øvelser i weekender. Modulet har opstart i september 2019. Afgangsprojekt Undervisningen er tilrettelagt med 4 fremmødedage der foregår fra 15.30 – ca. 19.00+ en eksamen i dagtimerne. Resten er individuel vejledning. Modulet har opstart i februar 2020. Yderligere oplysninger om de enkelte moduler kan fås ved henvendelse til kursuskonsulent Kaj Reiter tlf.nr. 5076 2669 kare@easj.dk

Adgangskrav

Uddannet fødevareteknolog, mejeritekniker, miljøtekniker eller kemotekniker og mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Laboranter og laboratorieteknikere kan også deltage. De skal supplere med modulet Proces og metode, og det skal afklares individuelt, om det er nødvendigt at tage modulet bioteknologi.

Pris og økonomi

Hvert modul koster 4.500 kr. + bøger. Afgangsprojekt 6.100 kr. Der kan søges støtte fra en kompetencefond, hvis du via din overenskomst er omfattet af en. Kontakt din TR eller fagforening.

Uddannelsesplan

2. halvår 2018 Måleteknik 1. halvår 2019 Procesteknik 2. halvår 2019 Bioteknologi Herefter skrives der et afgangsprojekt med individuel vejledning.


Vi samarbejder med