Sjællands Erhvervsakademi

Salg og markedsføring

Se muligheder og skab lønsomme relationer

Akademiuddannelsen i Salg og markedsføring lærer du at arbejde struktureret og strategisk med virksomhedens salg og markedsføring, du får viden og kompetencer så du kan analysere, planlægge og gennemføre målrettede salgs- og markedsføringsaktiviteter til gavn for dig selv, virksomheden og kunderne.

Du får viden om:

  • Analyse, planlægning og gennemførelse af tiltag, der styrker salget og markedsføringen
  • Organisatoriske, økonomiske og samfundsmæssige forhold og overvejelser der bør gøres
  • Muligheder for at udvide salget af produkter og ydelser på business-to-business og business-to-consumer markedet
  • Markedsføringens rolle i virksomheden og aktuelle udviklingstendenser på området

Tilmeld dig uddannelsen

Vælg dine fag fra listen for at tilmelde dig de forskellige fag.

Uddannelsens indhold

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte fag. Tager du hele uddannelsen, tager den tre år, vægter 60 ETCS og svarer til ét års fuldtidsstudium.

Uddannelsen er bygget op over tre obligatoriske fag og to fag, der er retningsbestemte inden for profilen, salg. Hertil kommer et afgangsprojekt.

Alle fag samt afgangsprojektet vægter hver 10 ETCS-point. For de enkelte fag modtager du bevis for enkeltstående uddannelseskurser.

Bygger du ovenpå med et afgangsprojekt har du en fuld akademiuddannelse i International handel og markedsføring.

Vi samarbejder med

Uddannelsens indhold

Titel
AU i Salg og markedsføring

ECTS
60

Niveau
Akademi (AU)

Adgangskrav

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.

Studieordning
Økonomisk tilskud
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...