Sjællands Erhvervsakademi

RUC og EASJ går sammen om erhvervsrettet indsats

Roskilde Universitet og Erhvervsakademi Sjælland har indgået en tre-årig partnerskabsaftale med fokus på at sikre, at der kommer mere viden ud i Region Sjællands virksomheder.

Af Tim Houman, Kommunikation og Rektorsekretariat, RUC

Roskilde Universitet og Erhvervsakademi Sjælland har underskrevet en samarbejdsaftale, som skal styrke de to uddannelsesinstitutioners indsats over for Region Sjællands virksomheder. Samarbejdet løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2018, og hvert år bliver der lavet en ny handlingsplan med konkrete indsatsområder, som skal være med til at øge de to institutioners synlighed over for erhvervslivet.

“Det er påfaldende, at vores fagområder i så høj grad kan spille sammen. Projektet kan bevidstgøre både de studerende og virksomhederne om, hvad det er, de forskellige uddannelser giver for faglige færdigheder og kompetencer. Hypotesen er, at vi i tæt samarbejde i endnu højere grad kan bidrage til virksomhedernes udvikling,” siger rektor Hanne Leth Andersen fra Roskilde Universitet.

“Vi er vant til at arbejde sammen med erhvervslivet i Region Sjælland, og vi ønsker et tæt partnerskab med Roskilde Universitet for at sikre videnudvikling i virksomhederne og adgang til relevant og kompetent arbejdskraft. Vi kan bidrage til at oversætte og omsætte dyb forskningsviden til praksis i de mange virksomheder, som Erhvervsakademi Sjælland til daglig samarbejder med,” siger rektor Ulla Skaarup fra Erhvervsakademi Sjælland.

Rektor Ulla Skaarup fra Erhvervsakademi Sjælland og rektor Hanne Leth Andersen fra Roskilde Universitet. Foto: Eva Lykke Jørgensen, Team Kommunikation, RUC

Rektor Ulla Skaarup fra Erhvervsakademi Sjælland og rektor Hanne Leth Andersen fra Roskilde Universitet. Foto: Eva Lykke Jørgensen, Team Kommunikation, RUC

Både Roskilde Universitet og Erhvervsakademi Sjælland har gode erfaringer med projekt- og praktiksamarbejde mellem studerende og virksomheder, og den nye samarbejdsaftale gør, at de to institutioner kan udveksle erfaringer og indgå i bredere samarbejder. Aftalepartnerne vil afprøve en model, hvor projekt- og praktikhold på tværs af Roskilde Universitet og Erhvervsakademi Sjælland samarbejder med private virksomheder i Region Sjælland.

Målet er, at de to uddannelsesinstitutioner sammen kan opdyrke flere projekt- og praktiksteder for de studerende. Mange virksomheder har behov for forskellige typer studerende og kompetencer, hvilket kan blive tilgodeset med det nye samarbejde.

Desuden skal Roskilde Universitet og Erhvervsakademi Sjælland samarbejde om at udvikle og dele viden på en række udvalgte fagområder.

Kontaktinformation

Rektor Ulla Skaarup, Erhvervsakademi Sjælland, telefonnummer: 50 76 26 01, e-mail: usk@easj.dk

Rektor Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet, telefonnummer: 27 78 28 38, e-mail: ha@ruc.dk