Sjællands Erhvervsakademi

Papir på lederevnerne

På Center for Diplomledelse Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) var stoltheden blandt 31 ledere og deres familier til at føle på. Mandag eftermiddag i Køge fik de nemlig overrakt det synlige bevis på, at de gennem næsten tre år har arbejdet sig frem til Diplomuddannelsen i ledelse - sideløbende med deres job.

To hold dimittender med familier og ansatte ved Center for Diplomledelse havde sat hinanden i stævne ved Videnstrappen på Køge Handelsskole, hvor fejringen fandt sted. Der var 26 dimittender fra offentlige virksomheder og fem fra det private erhvervsliv.

Stor respekt
Tim Christensen, direktør på Køge Handelsskole, hvor diplom-undervisningen på Center for Diplomledelse Erhvervsakademi Sjælland finder sted, lagde ud med at sige tillykke til de nyklækkede diplomledere. De fik stor ros og anerkendelse med på vejen, for at have ført 2 ½ års uddannelse i mål, sideløbende med job og familie.

“Jeg synes, det er en fantastisk dag at bevidne to-tre års slid og slæb, der nu krones med et bachelorbevis i ledelse. Det er en kæmpe indsats at gennemføre. Jeg håber I bliver nogle gode ledere, der får implementeret teorierne og metoderne i jeres virksomheder og i det daglige. Indtil nu har ledelse været et delvist ufaglært område, men det er det jo ikke, når I kommer til,” siger Tim Christensen.

Flere gode råd med på vejen
Anders Kold, chef for efter- og videreuddannelse på Erhvervsakademi Sjælland gav de nyuddannede ledere disse ord med på vejen:

“I kom med virkeligheden, vi kom med teorierne. Og se hvilken win-win situation der kom ud af det! Netop dét at have fået indsigt i teorier – og lært at anvende dem, er guld værd! De betyder at I kan hæve jer fra praksis, og se tingene i et større perspektiv. Og jeres eksamensbeviser er et tydeligt tegn på, at I har lært noget, I helt sikkert vil få god gavn af derude i virkeligheden. Husk dog i alt dette – at inden man er noget, er det vigtigt, at man er nogen! Teorierne er gode og relevante – men det er i jeres personlige udmøntning af dem, at de virkelig kommer til live!”

Diplomer og den sidste forelæsning
Tim Christensen overrakte sammen med studieleder Jens-Erik Nonbo fra Center for Diplomledelse personligt dimittenderne deres eksamensbevis, hvorefter de nye diplomledere kunne hygge sig i fællesskab med lidt god mad. Men de nye ledere fik også gode råd fra en erfaren ledelsesekspert med sig hjem.

Er der en leder til stede?
Søren Voxted, lektor ved SDU – Institut for Marketing og Management og forfatter til adskillige bøger om ledelse – var gæstetaler. Undervejs i sin tale gjorde han nedslag i ledelsens udviklingshistorie: De 30 år gamle ledertyper; den demokratiske, den autoritære og laissez-faire lederrollen og frem til den anerkendende ledelsesstil og videre til de udfordringer, ledere og medarbejdere står over for både nu og i fremtiden i kraft af digitaliseringen. Kompleksiteten er stigende, tempoet accelereret, og det stiller igen krav til fremtidens ledere. Det kunne eksempelvis kalde på at bringe den autoritære på banen igen.

Noget er ikke bedre end noget andet
“Det er faktisk den gode medarbejder, der stiller sig op og siger, ‘jeg kan det du beder mig om, men ikke det hele på samme tid. Ressourcerne gør, at der skal prioriteres. Og det er ikke mig, der skal gøre det. Det er dig, som leder der skal prioritere.’ Det er rimeligt, at det er ledelsen, der prioriterer hvad skal der gøres og hvad skal der ikke gøres. Hvad er det for nogle kunder, vi skal satse på og hvad er det for kunder, vi ikke skal satse på. Det er ikke kun et spørgsmål om, at der er medarbejdere, der ikke kan følge med. Det er også et spørgsmål om, at de gode medarbejdere faktisk efterlyser en leder, der er klar,” siger Søren Voxted, og giver de nye ledere et sidste råd med på vejen:

“I skal ikke være de bedste, I skal ikke være de fremmeligste, men I skal være fremmelige. Jeg tror i virkeligheden I skal vænne jer til en lederrolle, hvor man lige skruer tiden 30 år tilbage, men gør det lidt anderledes alligevel,” siger Søren Voxted.